DISC is toch met die kleuren? Die vraag horen we vaak. In dit artikel lees je alles over wat DISC is, wat de verschillende kleuren betekenen en wat je met het DISC model kunt in de dagelijkse (werk)praktijk.

Inhoudsopgave

Wat is het DISC model?

Het DISC model geeft je gemakkelijk inzicht in gedrag van zowel jezelf als van anderen. Ken jij ook situaties of personen waarbij jullie langs elkaar heen lijken te praten? Waarom snapt die ander niet wat je zegt? Of waarom reageert die ander zo fel als jij gewoon iets vraagt? Met DISC kom je hierachter.

Als je weet waar bepaald gedrag of een reactie vandaan komt, dan communiceert dat een stuk prettiger. Je weet dan wat de ander belangrijk vindt en past daar gemakkelijk jouw manier van communiceren op aan. Naast inzicht in gedrag geeft DISC je ook handige en concrete tips die je meteen kunt uitproberen.

Oorsprong

Het DISC model is eind jaren twintig ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston, met grote invloeden van Dr. Carl Gustav Jung.

De verschillende kleuren

Het DISC model laat vier gedragsstijlen zien met bijbehorende kleuren. We hebben allemaal een mix van deze stijlen in ons. Vaak is één van de vier stijlen/kleuren het sterkst ontwikkeld en daarom het meest zichtbaar voor anderen.

 • rood staat voor Dominant
 • geel staat voor Invloedrijk
 • groen staat voor Stabiel
 • blauw staat voor Consciëntieus

Lees meer over de verschillende gedragsstijlen per kleur door op de links te klikken. Verderop in dit artikel vind je ook meer informatie.

Gedrag als basis van DISC

Je karakter is aangeboren en ligt vast, maar gedrag vormt en ontwikkelt zich gaandeweg in je leven. Jouw gedrag is ontstaan door je opvoeding, scholing en eerdere ervaringen. Gedrag is het beste te omschrijven als de manier waarop je zaken aanpakt en de manier waarop je reageert op de dingen die in je omgeving gebeuren.

Veel mensen zijn zich niet bewust van het eigen gedrag of het effect dat ze daarmee hebben op hun omgeving. Door eerst inzicht te krijgen in je eigen gedrag, kun je daarna kijken wat voor effect jouw gedrag heeft op de omgeving.

Gedrag is waarneembaar voor je omgeving. Ben je bijvoorbeeld iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt of denk je liever eerst goed na over wat je gaat zeggen? Plan jij je taken ver vooruit of zie je wel wat er die dag gaat gebeuren en improviseer je graag? Met dit soort afwegingen laat je je voorkeursstijl zien.

Je gedrag bepaalt ook de manier waarop je graag benaderd wilt worden door anderen en hoe je zelf anderen benadert. En anderen reageren weer op jouw gedrag. Het is een constante wisselwerking. Het DISC model helpt met inzicht krijgen in jouw eigen gedrag en het gedrag van anderen.

DISC model stijlen

Binnen DISC zijn er vier stijlen te herkennen. Indirect versus direct en taakgericht (denken) versus mensgericht (voelen).

In de onderstaande illustratie zie je de verschillende gedragskenmerken van mensen die hoog scoren op indirect en direct.

indirect direct disc - IMK Opleidingen

Indirect
Mensen die hoog scoren op ‘indirect’ laden zich op door alleen te zijn. Ze zijn behoedzaam, rustig en willen liever geïntroduceerd worden bij anderen, dan dat ze zelf op iemand afstappen. Indirecte mensen zijn rustige types, luisteren graag, praten met een zachter stemgeluid, hebben rustige en beheerste lichaamstaal en staan niet graag op de voorgrond.

Direct
Mensen die hoog scoren op ‘direct’ zoeken actief mensen op, maken contact met anderen door zichzelf te introduceren, staan graag op de voorgrond en zeggen wat ze te zeggen hebben. Zij nemen risico’s en nemen vaak het initiatief. Directe mensen zijn open, energiek en spraakzaam, hebben vaak een luider stemgeluid en hebben een expressieve en levendige lichaamstaal.

Daarnaast hebben we de andere gedragspatronen: taakgericht versus mensgericht.

taakgericht mensgericht DISC - IMK Opleidingen
Taakgericht
Mensen die hoog op taakgericht scoren, handelen rationeel en denken dus eerst goed na voordat ze handelen. Zij zijn controlerend en richten zich op het doen van dingen en het behalen van resultaten. Zij nemen hun besluiten op basis van feiten en argumenten en zijn gericht op het afronden van taken.

Mensgericht
Mensen die vooral mens- of relatiegericht zijn, handelen vooral vanuit het voelen. Zij zijn gericht op het bouwen van relaties en nemen besluiten op basis van emoties en gevoel.

DISC model kleuren

Bij de bovengenoemde vier afzonderlijke gedragspatronen horen de kenmerkende DISC kleuren.

Door mensgericht en taakgericht, indirect en direct én de vier gedragstypen te combineren, ontstaat het volgende model.

DISC kleuren betekenis - IMK Opleidingen

Wat jouw gedragstype of DISC kleur is, wordt bepaald door jouw score op de verschillende gedragspatronen;

 • Hoog scorend op Direct en Taakgerichtheid = Dominant (rood);
 • Hoog scorend op Direct en Mensgericht = Invloed (geel);
 • Hoog scorend op Indirect en Mensgericht = Stabiel (groen);
 • Hoog scorend op Indirect en Taakgericht = Consciëntieus (blauw).

Jouw persoonlijke stijl is altijd een combinatie van alle vier de kleuren. Eén DISC kleur overheerst vaak in ons dagelijkse doen en laten. Bij het bepalen van jouw persoonlijke gedragsstijl is er geen goed of slecht. Ieder gedragsstijl neemt veel kwaliteiten met zich mee, maar ook de nodige valkuilen. Er is geen superieure testuitslag, geen gedragsstijl of combinatie die het beste is. Dat is ook niet het doel van DISC. Het gaat erom dat je het als middel gebruikt om meer inzicht te krijgen in gedrag.

Hieronder lees je de verschillende kenmerken van de kleuren (DISC gedragsstijlen) nog eens kort. Als je meer wilt weten over een specifieke kleur, klink dan op de link.

DISC Rood (dominant)
Iemand met deze gedragsstijl gedraagt zich doelgericht, innovatief, besluitvaardig en overtuigend. Andere kenmerken zijn: energiek, stevige handdruk, soms bozige expressie, dynamisch, duidelijk sprekend.

DISC Geel (invloedrijk)
Degene met deze gedragsstijl is tolerant, mensgericht, enthousiast, diplomatiek en inspirerend. Andere kenmerken zijn: aanwezig, expressief, beweeglijk, hartelijk, hoog spreektempo, uitnodigend.

DISC Groen (stabiel)
Deze gedragsstijl kenmerkt zich door een meer afwachtende houding en terughoudendheid. Deze doener is attent, ontspannen, vriendelijk, kalm en luistert graag en goed naar anderen.

DISC Blauw (consciëntieus)
Mensen die hoog scoren op deze gedragsstijl richten zich op kwaliteit en regels. Ze zijn correct en beleefd, discreet, precies, gereserveerd, formeel en hebben vaak een scherpe blik.

DISC model toont verschil tussen gewenst gedrag en natuurlijk gedrag

Meestal zit er verschil tussen jouw gedrag in gunstige omstandigheden en in minder gunstige omstandigheden.

Gewenst gedrag

Zijn de omstandigheden gunstig en ben je op je gemak, dan stemmen wij ons gedrag af op wat in onze ogen van ons wordt verwacht. We interpreteren onze omgeving en de situatie en handelen op een wijze die in onze ogen passend is. We zijn ons bewust van het gedrag dat van ons wordt gewenst. Wat we dan laten zien is gewenst gedrag.

Natuurlijk gedrag

Is er een bepaalde mate van stress en zijn de omstandigheden minder gunstig? Dan vertoon je gedrag conform je kernpatroon. Dit gaat als vanzelf, omdat je onder een bepaalde mate van druk terugkeert naar je natuurlijke gedragsstijl. Juist omdat je je hier niet van bewust bent, is het van belang om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke effectiviteit van het natuurlijk gedrag. Dan kun je bepalen of jouw natuurlijke gedrag je helpt óf juist belemmert in bepaalde situaties.

Hoe groter het verschil tussen het gewenste gedrag en het natuurlijke gedrag, hoe meer energie het zal kosten om het gewenste gedrag te laten zien. Onder druk kan je dan vervallen in je natuurlijke gedrag, wat onvoorspelbaar kan zijn voor je omgeving.

Hoe meet je de DISC model kleuren?

Je kunt op verschillende manieren achter iemands DISC kleur komen.

Observeren

Je kunt achter iemands DISC kleur komen door goed te kijken naar de verbale en non-verbale communicatie. Je kunt kijken of het gedrag wat iemand laat zien valt onder direct of juist eerder onder indirect gedrag. Daarnaast maak je een inschatting of je meer taakgericht of mensgericht gedrag ziet. Als je dat weet, kun je inschatten welke DISC kleur erbij hoort.

DISC test

Je kunt DISC ook meten met een (online) vragenlijst. Deze zijn er in verschillende varianten. IMK opleidingen maakt gebruikt van de DISC analyse van Q4 Profiles.

In ongeveer een kwartier vul je de online vragenlijst in. Antwoorden zijn daarbij nooit goed of fout. Hieruit komt je persoonlijke DISC gedragsprofiel naar voren. Dit DISC-profiel wordt omschreven in een rapport dat in verschillende vormen beschikbaar is, variërend van een (kosteloze) algemene beschrijving tot een uitgebreid rapport inclusief overzichtelijke grafieken.

Maak hier jouw gratis Q4 DISC gedragsanalyse

Voordelen van DISC

Wat levert het gebruik van DISC eigenlijk op? Het DISC model heeft vele voordelen. We zetten er een paar op een rij:

 • betere onderlinge communicatie;
 • conflicten oplossen of voorkomen;
 • onderlinge verschillen waarderen;
 • positiever en effectiever samenwerken;
 • beter zicht op valkuilen en kwaliteiten;
 • inzicht in wat motiveert.

Waarvoor wordt DISC gebruikt?

uitleg disc model - IMK OpleidingenDISC gebruik je zowel individueel als voor teams, om inzicht te geven in gedrag.

Individueel

Individueel krijg je meer inzicht in persoonlijke kwaliteiten, de voorkeuren en behoeftes achter gedrag en waar mensen mogelijk energie verliezen. Je wordt je bewust van jouw handleiding die je ook aan anderen kan communiceren. Daarnaast geeft het duidelijkheid over verschillen in behoeften en gedrag, waardoor je de ander beter leert begrijpen en de communicatie verbetert.

Teams

Bij teams gaat het vooral over elkaar beter leren kennen en begrijpen. Is er een goede mix van alle beschikbare kwaliteiten en worden deze ook ingezet? Je weet beter wat de ander van jou nodig heeft, waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar gaat communiceren. Hierdoor begrijp je elkaar veel beter en kom je tot een beter resultaat!

Je kunt DISC inzetten bij:

 • Individuele coaching
 • Team coaching
 • Teambuilding en teamtraining
 • Communicatietrainingen
 • Persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit
 • Werving en selectie

Trainingen met het DISC model

Wij bieden verschillende DISC-trainingen aan. In deze trainingen staat het DISC-model centraal:

Bij onderstaande opleidingen en trainingen is de uitgebreide DISC analyse een belangrijk onderdeel van het lesprogramma:

Bij onderstaande opleidingen en trainingen wordt de samenvatting van de DISC analyse behandeld:

Wil je graag vrijblijvend studieadvies? Neem dan contact ons op via studieadvies@imkopleidingen.nl

Veelgestelde vragen

Wat is DISC?

Het Q4 DISC gedragsprofiel is een krachtig instrument dat het verschil meet tussen iemands natuurlijke en aangepaste gedrag. Hiermee krijg je inzicht in het denken, handelen en communiceren van jezelf en anderen. Lees meer over het DISC-model op deze pagina.

Welke kleuren zitten in het DISC-model?

Het DISC-model onderscheid de kleuren rood, geel, groen en blauw. Rood scoort hoog op direct en taakgericht. Geel scoort hoog op direct en mensgericht. Groen scoort hoog op indirect en mensgericht. Blauw scoort hoog op indirect en taakgericht. Lees meer over de verschillende kleuren op onze website.

Welke trainingen met DISC worden er gegeven?

Bij IMK Opleidingen verzorgen we verschillende trainingen met het DISC model. Kijk bijvoorbeeld eens bij de training DISC voor HR of DISC en leiderschap. Maar ook in veel andere 2-daagse trainingen wordt het DISC model meegenomen om meer over jezelf te weten te komen. Wil je zelfstandig DISC profielen kunnen bespreken met medewerkers of coachees? Volg dan de DISC certificeringstraining.