Bij IMK Opleidingen gebruiken we in veel van onze trainingen en opleidingen het DISC-model om inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeur communicatiestijlen van jezelf en van een ander. Al vele jaren doen wij dit samen met Q4 Profiles. Sinds 2022 hebben wij een exclusieve samenwerking met Q4 Profiles aangaande het Werk Omgeving Profiel (WOP). Als enige in Nederland bieden wij dit aan.

DISC en het Werk Omgeving Profiel

DISC voor het individu

disc mensgericht taakgericht - IMK OpleidingenOp je werkplek zullen altijd momenten zijn die je meer energie kosten dan anderen momenten. Maar wat maakt het dat iets energie kost of misschien juist energie oplevert?

Veel van deze inzichten krijgen we uit het DISC-profiel, waarin we kijken naar vier specifieke temperamenten van het individu. Deze temperamenten zeggen iets over onze persoonlijke voorkeuren en behoeften.

Zo heeft de één behoefte aan een hoog tempo en de ander juist aan een bedachtzamer tempo. De één zal gefocust zijn op het behalen van doelen en de ander meer op de onderlinge relatie met collega’s en een gezellige werksfeer.

En daar zit nu de uitdaging! De werkomgeving heeft een sterke invloed op onze persoonlijke energie.

WOP voor het team

Waarbij het bij DISC dus gaat over het individu, gaat het bij het Werk Omgeving Profiel (WOP) over een specifieke functie en welke gedrags- en communicatievoorkeuren daar goed bij passen. Dit brengen we in kaart op basis van input uit het betreffende team waar de functie thuis hoort.

Stel bijvoorbeeld dat een functie bij de administratie om rust en focus vraagt en om het maken van beslissingen aan de hand van procedures. Die eigenschappen komen in het WOP naar voren. En zo kan het bij een afdeling vormgeving juist draaien om inspiratie, samenwerken met een team en het stimuleren van creativiteit.

Dit kan natuurlijk ook nog variëren op basis van welke mensen er nog meer in het team werken. Als je al veel bedachtzame teamleden hebt, kan het juist prettig zijn om er iemand bij te hebben die snel(ler) beslissingen neemt. Zo vul je het team aan en is elk temperament vertegenwoordigd.

De WOP: een ideaal instrument om te boeien, binden en behouden.

Wat is het Werk Omgeving Profiel (WOP)?

Q4 Werk Omgeving Profiel voorbeeld perceptie grafiek - IMK Opleiding

Bij het WOP ligt de focus op gedrag dat past bij een specifiek functieprofiel. Verschillende teamleden (inclusief een leidinggevende) beantwoorden de WOP-vragenlijst. Deze individuele resultaten worden samengevoegd tot een rapport. Hierdoor ontstaan diverse inzichten over de functie.

  1. Wat zijn de verschillende visies op deze functie of rol?
  2. Welke gedrags- en communicatievoorkeuren passen bij deze functie?
  3. Welke eigenschappen zijn nodig om deze functie in te vullen op een manier die het bestaande team aanvult?

Zo kan het heel goed zijn dat bijvoorbeeld HR een beeld heeft van hoe de werkomgeving eruit ziet, maar dat de medewerkers een ander beeld heeft op basis van zijn dagelijkse praktijk.

Ook kunnen we met het WOP kijken hoe de intrinsieke motivatie van een individu wordt beïnvloed door de werkomstandigheden én zien we het verschil tussen wat er gevraagd wordt en wat er van nature bij je past. Het blijft uiteraard belangrijk om daarover in gesprek te blijven, want dit kan in de loop der tijd weer veranderen.

Deze inzichten zorgen ervoor dat we het gesprek aan kunnen gaan en waar nodig de werkomgeving kunnen aanpassen. Met de WOP wordt inzichtelijk gemaakt wat  (mogelijke) energielekken zijn.  En ook of de juiste persoon op de juiste functie werkt.

Hierbij kijken we niet naar capaciteiten, vaardigheden of functie-inhoud, maar naar de persoonlijke gedrag- en communicatie voorkeuren, sterkten, valkuilen en energie.

Hoe komt het Werk Omgeving Profiel tot stand?

Minimaal drie en maximaal zeven mensen worden gevraagd antwoord te geven op een uitgebreide online vragenlijst. Dit geeft een zo compleet mogelijk beeld van de werkomgeving en hoe de werkomgeving beleefd wordt. De uitkomsten worden in een uitgebreid rapport weergegeven.

Waar kan het Werk Omgeving Profiel voor gebruikt worden?

De WOP kan op vele manieren ingezet worden. Bijvoorbeeld voor:

Werving en selectie

  • Inzicht in gedrag en communicatie van de sollicitanten
  • Mensen selecteren op basis van de gevraagde kwaliteiten/gedrag

Ontwikkeling van de medewerker

  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Talentontwikkeling

Vitale en duurzame inzetbaarheid van mensen

  • De juiste mensen met de juiste competenties passend bij het functieprofiel
  • Mensen op basis van hun kwaliteiten inzetten
  • Samenstellen van complementaire teams

Kortom: het geeft je vergaande inzichten om een werkomgeving optimaal in te vullen al vanaf het werving en selectie moment.

Wie kunnen de WOP inzetten als krachtig instrument voor hun organisatie?

De WOP kan door iedereen ingezet worden die te maken heeft met boeien, binden en behouden van medewerkers. Denk aan leidinggevenden, HR-professionals, als je met werving & selectie bezighoudt of betrokken bent bij loopbaanontwikkeling.

Meer weten over het Werk Omgeving Profiel?

Ben je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd om je te verdiepen in dit mooie instrument? Volg dan de 2-daagse training DISC voor HR of de training DISC en leiderschap. Wil je dat wij jullie organisatie of een team laten kennismaken met de WOP? Wij kunnen dit op maat voor jullie verzorgen. Vul dan het maatwerk contactformulier in of neem telefonisch contact op met een van onze studieadviseurs via 0172 – 42 34 56.