De rode D in het DISC model staat voor Dominant. Iemand die hoog scoort op rood is resultaat en doelgericht, gedreven, assertief, competitief, overtuigend en innovatief. Hij is snel en direct en houdt van avontuur. Hij verwacht hoge prestaties, van zichzelf en van anderen. Conflicten gaat hij niet uit de weg. Mensen die hoog scoren op rood laten taakgericht en direct gedrag zien. 

DISC kleuren betekenis - IMK Opleidingen

DISC rood houdt van:

 • Uitdagingen
 • Afwisseling
 • Moeilijke taken
 • Vrijheid van handelen
 • De leiding nemen
 • Winnen
 • Avontuur

DISC rood is sterk in:

 • Snel oplossen van problemen
 • Risico’s nemen
 • Besluiten nemen
 • Overtuigen
 • In actie komen

DISC rood heeft een hekel aan:

 • Mensen die controleren
 • Als er beslissingen in twijfel worden getrokken
 • Doelloze activiteiten
 • Luie mensen
 • Als er misbruik van hen wordt gemaakt
 • Aannemen van orders
 • Stilstaan
 • Geen beslissing nemen, geen positie innemen
 • Volgen, op de achtergrond blijven
 • Geen invloed kunnen uitoefenen
 • Zichzelf niet kunnen laten gelden

DISC rood haalt zijn energie uit:

 • Actie ondernemen
 • Fysieke inspanning leveren
 • In beweging komen
 • Uitdagingen opzoeken en aangaan
 • Doelen stellen en halen
 • Beslissingen nemen
 • Leiderschap laten zien
 • Ambitieuze plannen maken
 • Resultaten
 • Actie

disc rood profiel - IMK Opleidingen

De valkuilen van DISC rood:

De dominantie van rood kan op vele fronten gunstig uitvallen, maar kan ook een averechts effect hebben. Zo worden mensen met rood vaak omschreven als risicovol, agressief of fel wanneer het niet gaat zoals ze willen. Ook kunnen ze egocentrisch en een tikkeltje egoïstisch zijn door moeiteloos over lijken te gaan als dat van hen wordt verwacht. Daarnaast kunnen ze soms moeilijk uit een tunnelvisie op de werkvloer komen. Ook kan rood wat dictatoriaal overkomen in gedrag, en heerszuchtig zijn in de omgang.

 

Gedragskenmerken Rood -DISC - IMK Opleidingen

DISC Rood onder stress

Binnen DISC maken we onderscheid tussen natuurlijk gedrag en gedrag onder druk. Wat bij rood vooral stress veroorzaakt is (de kans op) verliezen, besluiteloosheid, op safe spelen en een gebrek aan focus of leiderschap. Dit komt extra sterk naar voren als anderen zich niet goed inzetten en de rode daar geen invloed op kan uitoefenen. Een rode onder stress kan het volgende gedrag vertonen:

 • Agressief, ongeduldig en nerveus reageren
 • Overbezorgd worden omtrent kortetermijnresultaten
 • Doorgaan, ook als het fout lijkt
 • Ongeduldig zijn
 • Geïrriteerd zijn, een kort lontje hebben
 • Egoïstische trekken vertonen
 • Tactloos, arrogant en bot overkomen
 • De neiging hebben om te veel te eisen, van zichzelf en van anderen
 • Vergeet details

DISC Rood in zijn ideale omgeving

De drijfveer van iemand die hoog scoort op rood is beslissen. En om te kunnen beslissen heeft hij richting nodig. In zijn ideale omgeving heeft rood de vrijheid om zelf te kunnen beslissen, wordt hij uitgedaagd en kan hij de competitie aangaan.

Hoe herken je iemand die DISC Rood is?

Mensen die het kenmerk rood hebben, herken je onder andere aan de onderstaande kenmerken:

 • Maakt direct oogcontact;
 • Beweegt zich snel en doelgericht;
 • Spreekt krachtig en snel;
 • Gebruikt directe en kernachtige taal;
 • Ferme handdruk;
 • Neemt ruimte in;
 • Energiek, dynamisch.

Kenmerken Rood - DISC - IMK Ople

Communiceren met DISC Rood

Mensen die in hun DISC-profiel hoog scoren op rood zijn assertief en houden van een directe, kort en krachtige, benadering. Ze zijn resultaatgericht, nemen graag risico’s en hebben een wat ongeduldige uitstraling. Ze praten met een luide toon en communiceren kernachtig en stellig.

Tips in de communicatie met DISC rood:

 • Blijf op de hoofdlijnen
 • Vermijd details
 • Kort en krachtig taalgebruik
 • Geef keuzemogelijkheden
 • Ga niet de discussie aan
 • Richt je op het WAT
 • Benadruk het resultaat
 • Erken de behaalde resultaten

disc rood tips - IMK Opleidingen

Trainingen met het DISC model

Wij bieden verschillende DISC-trainingen aan. In deze trainingen staat het DISC-model centraal:

Bij onderstaande opleidingen en trainingen is de uitgebreide DISC analyse een belangrijk onderdeel van het lesprogramma:

Bij onderstaande opleidingen en trainingen wordt de samenvatting van de DISC analyse behandeld:

Wil je graag vrijblijvend studieadvies? Neem dan contact ons op via studieadvies@imkopleidingen.nl