Onze werkwijze

IMK-rood kleinOnze werkwijze

In alles vindt u praktijkgerichtheid terug. U merkt het al aan onze trainers die zelf uit de praktijk komen. Onze trainingsprogramma’s zijn op actie gericht. Vooral veel ‘doen’ om te ervaren hoe nuttig de nieuw geleerde vaardigheden zijn. De trainingen uit het open programma zijn op een positieve, opbouwende wijze confronterend. U kunt een no-nonsense aanpak verwachten: vandaag leren, morgen toepassen. Ook in onze opleidingen met diploma herkent u deze werkwijze terug en dat is uniek in Nederland.

IMK-rood klein

De IMK Leerweg

Een opleiding of training staat bij IMK Opleidingen niet op zichzelf. Met de IMK Leerweg halen uw medewerkers zoveel mogelijk uit hun training en blijft het effect zichtbaar. Vanaf het moment dat ze zijn aangemeld tot een jaar na de laatste lesdag worden ze geprikkeld en geïnspireerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Gedragsverandering heeft tijd nodig om te verankeren en de IMK Leerweg faciliteert dat.

IMK-rood kleinUw praktijk centraal

De aansluiting met uw praktijk staat bij IMK Opleidingen bovenaan. Niet de theorie, maar juist de situatie van de deelnemers is leidend. Het leerdoel is vooral gericht op positieve gedragsverandering, waardoor het functioneren merkbaar verbetert. Door middel van rollenspelen en confronterende oefeningen ervaart u daadwerkelijk het effect dat u heeft op anderen. Ook discussie en ervaringsuitwisseling zijn belangrijke methoden. Binnen iedere training is bovendien veel aandacht voor uw persoonlijke leerwensen. Praktijkgerichtheid komt in alles terug, bij de trainers, de werkwijze en bij de opbouw van de trainingen en opleidingen met tussenliggende periodes. Door deze interval van een of twee weken tussen iedere trainingsdag, krijgt u de kans om het geleerde direct toe te passen en de volgende trainingsdag te bespreken.

IMK-rood kleinEen spiegel voorhouden

Een training zien wij als een kans om in de spiegel te kijken en te zien hoe u overkomt en wat u uitstraalt. Daarna heeft u de mogelijkheid om uzelf te verbeteren. Belemmerende overtuigingen worden zichtbaar. Er ontstaat ruimte voor nieuwe kennis, nieuwe ideeën, nieuwe overtuigingen en nieuwe vaardigheden.