13 juni 2017

We richten ons vaak op het ‘leren communiceren’ met andere stijlen. Maar wat zijn de valkuilen eigenlijk bij eenzelfde stijl?

Pion D DISC- IMK Opleidingen

D-Stijl

Luisteren is niet het sterkste punt tussen D’s en beiden willen hun gelijk halen. Wie beslist, wie bepaalt? En wie gaat het dan doen? Een gesprek raakt daardoor snel verhit en kan tot ‘ruzie’ leiden.

Pion I DISC - IMK Opleidingen

I-Stijl

Een gesprek tussen deze twee stijlen komt heel gemakkelijk en snel op gang. En blijft op gang! Het enthousiasme is groot maar concreet worden, afspraken maken én vastleggen dat is de uitdaging.

Pion S DISC - IMK opleidingen

S-Stijl

Beiden gesprekspartners willen vooral aardig voor elkaar zijn, het moet gezellig blijven. Het gevaar is dat alles bij het oude vertrouwde blijft. Te voorzichtig, afwachtend en er wordt vaak geen actie genomen.

Pion C DISC - IMK Opleidingen

C-Stijl

Een ‘wie heeft de meeste kennis gevecht’. Eindeloos blijven analyseren en controleren. Ook elkaar, wat tot bureaucratie kan leiden. Heel formeel ook. In actie komen blijft lang uit.


Wat is uw natuurlijke manier van doen?
Wat is uw communicatie stijl?
Wat zijn uw onbewuste drijfveren?

Maak hier jouw gratis Q4 DISC gedragsanalyse

Tijdens onze trainingen en opleidingen krijgt u inzicht in uw eigen gedrag en in dat van anderen door middel van het Q4 DISC profiel. Meer weten? Lees hier meer over het DISC-model en hier hoe het in de praktijk wordt toegepast.

Persoonlijk advies

Neem contact op met onze studieadviseurs via 0172 – 42 34 56. Ze adviseren u graag.

DISC gedragsprofiel - kwadranten - IMK opleidingen

 

Bron: onze samenwerkingspartner Q4 Profiles