Privacy- en cookie-verklaring van IMK Opleidingen

IMK Opleidingen privacy- en cookie-verklaring

 IMK Opleidingen neemt uw privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement staat wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening en op onze activiteiten voor marketing en contractbeheer van klanten en leveranciers. Het is ook van toepassing op werknemers van IMK Opleidingen en op mensen die een baan zoeken.

Dit Privacy statement is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website. We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om uw informatie te verstrekken over onze producten/dienstverlening en om deze dienstverlening in wederzijds belang te kunnen blijven leveren. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en mensen die een baan zoeken of in ons bedrijf werken.

IMK Opleidingen verwerkt alleen de persoonsgegevens die direct noodzakelijk zijn om de gewenste dienstverlening te kunnen leveren. Het gaat bijvoorbeeld over gegevens bij aanmelding voor een training of coaching, een informatie-aanvraag, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op een andere manier contact met ons opneemt.

Welke soorten persoonlijke gegevens worden verzameld?

 Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die relevant zijn voor de betreffende dienstverlening of training. Naast de naam en contactgegevens van het bedrijf gaat het om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, factuurgegevens en e-mailadres. Daarnaast verzamelen en verwerken we feedback over de training en coaching, gegevens t.b.v. certificering en persoonsgegevens in het kader van aanwezigheid, eventuele resultaten en of de opleiding of training (met goed resultaat) is afgerond.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens

IMK Opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training of opleiding;
 • het verzorgen van de door u gekozen training of opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
 • en om te voldoen aan op IMK Opleidingen rustende wet- en regelgeving.

Website

Als u op de website een contactformulier invult, u inschrijft voor een training, online een brochure of andere publicatie van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. Uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie of voor de inschrijving voor een van onze trainingen.

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met namen het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij  hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Sollicitatie

Als u solliciteert naar een baan bij IMK Opleidingen, verzamelen wij de gegevens die u verstrekt tijdens het aanvraagproces. IMK Opleidingen verzamelt of verwerkt geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, zoals openbare unieke identificatiegegevens of gevoelige persoonlijke gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u én voor ons. We hebben daarom technische en organisatorische maatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van de huidige beveiligingstechnieken, beveiligde servers, afspraken met onze IT-leveranciers en hebben wij een speciale functionaris gegevensverwerking aangesteld. We slaan persoonlijke gegevens op zolang we dit nodig achten om het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld te vervullen. Hierbij houden we ook rekening met onze behoefte om uw vragen te beantwoorden of mogelijke problemen op te lossen. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens kunnen bewaren voor een redelijke periode na uw laatste interactie met ons. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn, zullen we deze op een veilige manier verwijderen. De gegevens voor sollicitanten worden 4 weken bewaard en voor alle overige gegevens hanteert IMK Opleidingen een bewaartermijn van 7 jaar.

De rechten op persoonlijke gegevens

Bij IMK Opleidingen heeft iedereen de volgende rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens:

 • het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen die IMK Opleidingen van u heeft;
 • het recht om IMK Opleidingen te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn;
 • het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer het voor IMK Opleidingen niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment in te trekken. Bijvoorbeeld uw toestemming om e-marketingcommunicatie te ontvangen;
 • het recht om IMK Opleidingen te verzoeken om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere gegevensbeheerder wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract;
 • het recht om een beperking op verdere gegevensverwerking te vragen in het geval er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, in het geval dat de gegevensverwerking gebaseerd is op legitiem belang en / of direct marketing. Elke vraag over uw privacyrechten kunt u sturen naar support@imkopleidingen.nl

Gebruik van cookies

Een cookie is eigenlijk niets anders dan een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak.

Om onze site zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren gebruiken wij momenteel Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om standaardinformatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de IMK Opleidingen website te verbeteren en onze informatievoorziening af te stemmen op de behoeften van bezoekers en om beveiligingsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen.

Op onze website zijn buttons opgenomen om informatie te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

U kunt de cookie instellingen van de browser die u gebruikt zelf aanpassen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden via de instellingen of Help-functie van de browser.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden mogelijk een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.  Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Verstrekking aan derden

Wij delen, verkopen, verhuren of verhandelen uw informatie niet met derden zonder uw toestemming. Wel geven wij benodigde persoonlijke informatie door aan serviceproviders en geassocieerde organisaties met het doel om de service en afspraken over de wijze van dienstverlening en inzet van (leer)middelen na te komen. We zijn er verantwoordelijk voor dat derden zich houden aan dit IMK Opleidingen Privacy statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

IMK Opleidingen behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De toepasselijke versie is altijd te vinden op onze website. Wij informeren u per mail en via de website indien er sprake zal zijn van meer indringende wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

We horen het natuurlijk graag als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt of wanneer er privacy gerelateerde vragen zijn. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de speciale functionaris gegevensverwerking via support@imkopleidingen.nl.

IMK Opleidingen B.V.
Henry Dunantweg 28
2402 NR Alphen aan den Rijn
0172 – 42 34 56
E-mail: info@IMKopleidingen.nl