Angelique Wittenbernds - trainer IMK Opleidingen
Functie Trainer
Specialisatie Medezeggenschap
"Mijn praktijkervaring met medezeggenschap zet ik veelvuldig in tijdens trainingen."
“Mijn trainingen gaan over medezeggenschap, en ook over gewenst en ongewenst gedrag in organisaties. Bijvoorbeeld pesten op de werkvloer: hoe signaleer je dat, en hoe praat je erover? Ik heb veel eigen ervaring als OR-lid en voorzitter van een OR. Ook ben ik afgevaardigd geweest in een COR (Centrale Ondernemingsraad) binnen de organisatie waar ik vroeger werkte. Daar heb ik ook in het DB (Dagelijks Bestuur) gezeten. Dit heeft als voordeel dat ik veel praktijkervaring heb en deze meeneem in mijn trainingen. Ik geef graag Incompany trainingen en trainingen op maat, afgestemd op de specifieke leerbehoefte. Hierbij komen mijn studies Bedrijf coaching, Organisatiepsychologie en Opleidingskunde goed van pas.”