Arnoud Berkel - Trainer IMK Opleidingen
Functie Trainer
Specialisatie Medezeggenschap
"Een deskundige OR levert een bijdrage aan de organisatie. Ik leg u graag persoonlijk uit hoe."
''De belangrijkste twee dingen die ik OR-leden probeer mee te geven in een training, zijn inspiratie om aan de slag te kunnen en het lef om naar de bestuurder uit te spreken wat je ziet gebeuren. Of je nu veel kennis hebt van de organisatie of niet, je ziet van alles om je heen en daar kan je iets mee doen. Waarom zou je  alle verbeteringen aan de bestuurder over laten als je zelf ook ideeën hebt? En tegen bestuurders zeg ik altijd: organiseer je eigen tegenkracht. De OR is de spiegel waar je veel van kan leren. Zie het als een proeftuin. Als je een idee hebt: pitch het eerst bij de OR. Als je alleen maar glazige gezichten ziet, dan weet je dat je idee nog niet goed genoeg is.''