19 mei 2020

In korte tijd is er veel veranderd binnen organisaties door het coronavirus. Hoe ga jij, je collega’s en je team om met deze veranderingen? Met behulp van DISC krijg je meer inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen. Als je zicht hebt op gedrag, snap je beter waarom iemand op een bepaalde manier reageert op veranderingen en hoe je hier mee om kunt gaan.

Verandering

Het coronavirus heeft voor veel veranderingen op werkgebied gezorgd. De ene persoon werkt nu vanuit huis en springt van conference call naar conference call. Bij de ander is de baan compleet aangepast van contact met mensen naar alleen thuis achter de laptop. En een derde kan nog wel naar zijn werk, maar heeft te maken met allemaal nieuwe regels en procedures.

Kortom, de afgelopen tijd is er heel veel veranderd.

Wat is DISC?

Iedere persoon reageert anders op verandering. Inzicht in je eigen gedrag en het gedrag van de ander in het veranderproces, verruimt jouw blik hierop. Het DISC-model geeft je dit inzicht.

DISC is opgebouwd uit vier gedragsstijlen: Dominant (rood), Invloed (geel), Stabiel ( groen) en Consciëntieus (blauw). Iedereen heeft alle ‘kleuren’ in zich, alleen is de een meer aanwezig dan de ander.

Veranderingen en DISC

Iedere gedragsstijl gaat op zijn eigen manier met veranderingen om. Hieronder zetten we op een rij hoe iedere gedragsstijl tegenover wijzigingen staat en wat de uitdagingen zijn waar men behoefte aan heeft.

Dominant (D)

Mensen die hoog scoren op D, houden van veranderingen. Ze hebben behoefte aan tempo, actie en Pion D DISC- IMK Opleidingenuitdaging. Ze zien nieuwe mogelijkheden om het uiteindelijke resultaat te behalen en willen die ook benutten. Initiatief nemen en de leiding pakken past bij de D.

Uitdagingen
De D heeft de neiging ‘te snel’ te gaan, waardoor sommige collega’s niet meekomen in de verandering. Meer luisteren naar de problemen en gevoelens van anderen en laten zien dat hij ze waardeert is iets waar de D zich in kan verbeteren.

Behoefte
Iemand die hoog scoort op D is geïnteresseerd in de grote lijnen. Ze haken af als het teveel over details gaat. Ze willen graag zelf beslissen. Zo hebben ze het gevoel controle te hebben over de situatie.

Invloed (I)

Mensen die hoog scoren op I gaan goed met veranderingen om. Ze stappen snel over hun gewoontes Pion I DISC - IMK Opleidingenheen. De I is enthousiast, spontaan, open en positief in contact met anderen. Daardoor zijn zij goed in staat anderen te motiveren en te enthousiasmeren in de verandering.

Uitdaging
De I heeft de neiging om enthousiast met de verandering van start te gaan, maar het niet helemaal af te maken. De aandacht verslapt snel. Daarnaast vergeten zij nog wel eens de belangrijke details.

Behoefte
Presenteer ideeën op een leuke en interessante manier. Door structuur aan te brengen en door bij de feiten te blijven help je de I te focussen. De I heeft behoefte aan goedkeuring en waardering.

Stabiel (S)

Mensen die hoog scoren op S houden niet van plotselinge of snelle veranderingen. Zij voelen zich Pion S DISC - IMK opleidingenprettiger bij continuïteit en stabiliteit. Verandering levert stress op.

Uitdaging
De S wil graag zekerheid, maar bij onverwachte, grote veranderingen, is deze zekerheid lastig te bieden. De uitdaging van de S is besluiten nemen en in beweging komen. Daarnaast is het behouden van de balans tussen ‘klaar staan voor een ander’ en voor zichzelf zorgen’ een hele klus.

Behoefte
De S heeft behoefte aan voorbereiding en instructie. Vertel hoe dingen geregeld worden en laat de S in hun eigen tempo beslissen. Overleg met teamleden en persoonlijke aandacht is belangrijk.

Consciëntieus (C)

De C houdt niet van veranderingen. De C moet begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is. Zij Pion C DISC - IMK Opleidingenhebben hiervoor feiten, details en veel informatie nodig.

Uitdaging
Een C doet er alles aan om fouten te voorkomen en om risico’s uit de weg te gaan. Daardoor komt hij moeizamer in actie en kan besluiteloos overkomen. Vertrouwen op een goede uitkomst en niet pessimistisch worden is een hele uitdaging voor de C.

Behoefte
De C heeft de behoefte om zelf, in alle rust, alle informatie de overdenken en te begrijpen. Mensen die hoog scoren op C hebben behoefte aan duidelijkheid. Kom afspraken na en maak waar wat je belooft.

Doe de gratis DISC-test

Wil jij ook weten hoe je overkomt en hoe je effectiever communiceert? Met onze gratis beknopte Q4 DISC gedragsanalyse kom je erachter.
Deze test geeft antwoorden op vragen als:

  • Hoe communiceer je?
  • Hoe gedraag je je van nature?
  • Hoe ga je om met situaties onder druk?
  • Hoe reageer je onbewust op situaties?
  • Hoe ervaar je anderen?
Maak hier jouw gratis Q4 DISC gedragsanalyse

Wij bieden verschillende DISC-trainingen aan. In deze trainingen staat het DISC-model centraal:

Bij onderstaande opleidingen en trainingen is de uitgebreide Q4 DISC gedragsanalyse een belangrijk onderdeel van het lesprogramma:

Tijdens onderstaande opleidingen en trainingen wordt de samenvatting van de Q4 DISC gedragsanalyse behandeld.

Een vrijblijvend studieadvies is ook altijd mogelijk, neem dan contact ons op via advies@imkopleidingen.nl of bel 0172 – 203 680.

Alleen voor incompany:

Een DISC-profiel van uw team of gehele organisatie maken? Dat kan met een training speciaal voor u op maat. Neem contact op met advies@imkopleidingen.nl of bel 0172 – 203 680.