9 februari 2024

Dus, je weet welk DISC-profiel je hebt. En dan? Wat brengt dit weten je en vooral: wat kún je met deze informatie? In dit artikel lees je wat DISC kan betekenen voor jouw persoonlijke ontwikkeling.  

Wat is DISC ook alweer?

Eind jaren twintig ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston het DISC model. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag. Welk gedrag we vertonen, hangt af van hoe we onze omgeving ervaren: als vijandig of als goedgezind.  

Dit leidde tot een beschrijving van vier fundamentele temperamenten (DISC). Ieder mens toont gedrag dat beïnvloed is door allevier temperamenten. Er is echter één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten (primair temperament), ondersteund door een secundair temperament. 

Vier temperamenten

Het model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.  

Extraverte mensen zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen. Introverte mensen daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.  

Controlerende mensen richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving. Relaterende mensen richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie. 

Die vier temperamenten (stijlen) hebben een eigen kleur gekregen. Klik op de link voor een uitgebreide beschrijving per gedragsstijl.  

 1. Rood (Dominant): assertief, resultaatgericht, zelfverzekerd, competitief, neemt graag de leiding, houdt van uitdagingen, besluitvaardig. 
 1. Geel (Invloedrijk): enthousiast, sociaal, optimistisch, expressief,houdt van interactie, motiveert anderen, zoekt naar erkenning, werkt goed in groepen. 
 1. Blauw (Consciëntieus): nauwkeurig, analytisch, gedisciplineerd, georganiseerd, houdt van details, werkt systematisch, nauwkeurig en gestructureerd, houdt van planning. 
 1. Groen (Stabiel): geduldig, vriendelijk, harmonieus, betrouwbaar,streeft naar stabiliteit, houdt van samenwerking, vermijdt conflicten, ondersteunend. 

Maar hoe kom je erachter welke gedragsstijl jouw natuurlijke voorkeur heeft? Dat kan met deze gratis beknopte test. Met het uitgebreide DISC-profiel krijg je alle ins en outs toegelicht zodat je jezelf nog veel beter leert kennen.  

Een uitgebreid DISC-profiel, wat houdt dat in?

Het uitgebreide DISC-profiel is de weergave van jouw gedragsstijl na het invullen van een uitgebreide vragenlijst. Het is geen beschrijving van je persoonlijkheid, maar een meting welke temperamenten het meest aanwezig zijn en welke natuurlijke gedragsstijl daaruit voortkomt. In een persoonlijk gesprek met een gecertificeerd DISC-trainer krijg je een uitgebreide toelichting. De grote vraag is natuurlijk, en dan? Hoe kun je deze kennis inzetten voor jouw persoonlijke ontwikkeling?  

DISC inzetten voor jouw persoonlijke ontwikkeling

Het DISC-profiel geeft je inzicht in jouw persoonlijke voorkeursstijl waarmee je je zelfkennis vergroot. Zo kun je blijven werken aan je persoonlijke groei. 

 • Je krijgt inzicht in wat je energie geeft en wat je energie kost.  
 • Het helpt je bewust te worden van je natuurlijke gedragsstijl. Je begrijpt hoe je reageert op stress, hoe je beslissingen neemt en hoe je communiceert.  
 • Je kunt je verdiepen in de verschillende communicatiestijlen en je eigen communicatiestijl aanpassen om effectiever te communiceren. Stel dat jouw natuurlijke stijl rood is en die van jouw collega is groen. Dan snap je beter waarom jullie elkaar niet goed begrijpen en wat je kunt doen om effectiever met elkaar te communiceren. Bijvoorbeeld door je collega op zijn gemak te stellen, de tijd te nemen en je te richten op partnerschap.  
 • Je weet welke omstandigheden en situaties stress kunnen opleveren en hoe je daar veerkrachtiger mee kunt omgaan. 
 • Je weet hoe je jouw doelen het beste kunt behalen. Zo kunnen blauwe (consciëntieuze) mensen DISC gebruiken om hun organisatievaardigheden en planningsvaardigheden verder te verbeteren.  
 • Gebruik DISC om feedback op een constructieve manier te geven en te ontvangen. Begrijp hoe verschillende stijlen feedback verwerken en pas je benadering daarop aan. 
 • Je komt erachter wat goed voor je werkt in een werkomgeving en wat minder goed werkt (denk aan werken in een team, cultuur, werkdruk, etc.). 
 • Je leert hoe je anders kunt reageren als je in stressvolle omstandigheden bent. 
 • Je krijgt suggesties aangereikt op welke punten er persoonlijke groeimogelijkheden zijn.  
 • Je kunt aangeven hoe anderen het beste met je kunnen communiceren (bespreek het bijvoorbeeld met je leidinggevende). 
 • Je inzichten kun je gebruiken voor je persoonlijk ontwikkelplan. 
 • Je weet welke basisbehoeften je hebt. Zo kun je nagaan wat er mist als je niet lekker in je vel zit. 

Bedenk wel dat DISC iets zegt over je gedrag en niet over je persoonlijkheid. Een gedragsstijl is niet goed of fout, elke stijl heeft zijn sterktes en uitdagingen. Omstandigheden spelen ook mee. Zijn die gunstig, dan laat je gewenst gedrag zien. Sta je onder stress, dan is de kans groot dat je terugvalt op je kernpatroon (soms in de overtreffende trap).  

Interesse in een uitgebreid DISC-profiel?

Een uitgebreid DISC-profiel bestaat uit een persoonlijk profiel en een uitgebreide nabespreking met een gecertificeerd DISC-trainer. Aanvullend bieden we Praktijkcoaching aan zodat je direct aan de slag kunt gaan met het verbeteren van je persoonlijke vaardigheden.