19 december 2023

Als kersverse leidinggevende kan het aansturen van medewerkers in het begin best spannend zijn. Doe je niet te veel zelf? Leg je het wel goed uit? En hoe vind je de balans tussen sturen en loslaten? In dit artikel delen we tien belangrijke tips. 

Belang van goede aansturing 

Goed aansturen is een belangrijke vaardigheid voor leidinggevenden. Met aansturen bedoelen we het leiden van een team. Het is dus een stuk breder dan het delegeren van taken. 

Aansturing heeft onder andere betrekking op: 

  • Productiviteit: Door goede aansturing zijn de werkzaamheden en het verwachte resultaat voor iedereen duidelijk.  
  • Motivatie: Op de juiste manier aansturen zorgt voor energie en enthousiasme onder het personeel. 
  • Binding: Mensen gaan niet weg bij bedrijven, maar bij managers. 

Pak je de aansturing niet handig aan, dan kan dit leiden tot verminderde productiviteit, onvrede en zelfs leegloop van je team. Het is daarom slim om je te verdiepen in het effectief aansturen van je medewerkers. 

Tips voor het aansturen van personeel

1. Duidelijke communicatie

Goed aansturen begint met duidelijk communiceren. Dit betekent dat het duidelijk is wat de werkzaamheden inhouden en wat het verwachte resultaat is. Door duidelijke communicatie is je uitleg maar op één manier te interpreteren. Zo verklein je de kans dat het eindresultaat anders is dan je eigenlijk bedoelde.

2. Spreek verwachtingen uit

Laat je medewerkers weten wat je precies van ze verwacht. Dit geeft sturing en een duidelijk doel om naartoe te werken. Tijdens functioneringsgesprekken kun je samen bespreken of de gestelde verwachting waargemaakt wordt. Als dat niet het geval is, kun je samen naar een oplossing zoeken.

3. Juiste balans tussen vriend en leidinggevende

Als leidinggevende wil je niet té vriendschappelijk overkomen, maar ook niet té zakelijk. Het kan best lastig zijn om daar een goede balans tussen te vinden.  

Terwijl je naar de juiste balans zoekt, is een goede tip om extremen te vermijden: duik niet tot diep in de nacht de kroeg in met je medewerkers, maar delegeer ook geen taken alsof het gevoelloze robots zijn.

4. Geef het goede voorbeeld

Beloof je een medewerker dat je voor de lunchpauze een bepaald document opstuurt? Kom die belofte dan altijd na. Hoe klein ook. Want als de leidinggevende het niet eens doet, waarom zouden medewerkers dan wel hun beloftes na moeten komen? 

Maar geef ook op andere manieren het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld door zelf je uren te verantwoorden, in persoonlijke ontwikkeling te investeren en gezond te lunchen.

5. Mensen aansturen is maatwerk

Stem je manier van leidinggeven af op de behoefte van individuele medewerkers. Situationeel leiderschap noem je dat. Geen twee medewerkers zijn namelijk hetzelfde. Sommigen horen graag stap voor stap hoe een taak uitgevoerd moet worden, terwijl anderen juist energie krijgen van zelf uitzoeken en uitvoeren.  

Het DISC model kan hierbij van pas komen. In de training DISC en leiderschap leer je over de verschillende gedrags- en communicatievoorkeuren, hoe je die bij medewerkers herkent én hoe je ermee omgaat.

6. Wees niet bang om fouten te maken

Veel leidinggevenden die doorgegroeid zijn vanuit een uitvoerdersrol denken: ‘Ik werk hier nu al zo lang en ik heb gezien hoe anderen het deden, dus ik moet meteen goed leidinggeven en mag geen fouten maken.’ 

Niemand verwacht van je dat je direct een doorgewinterde leidinggevende bent. Als beginnend leidinggevende moet je nog veel vaardigheden ontwikkelen, kennis opdoen en vooral veel oefenen in de praktijk. Gun jezelf deze tijd en ruimte. En durf het ook naar je medewerkers uit te spreken als jij het ook even niet weet.

7. Doe niet te veel zelf

Het is heel verleidelijk om (kleine) taken zelf op te pakken. Als doorgegroeide leidinggevende weet je immers precies hoe je iets snel en effectief doet. Je medewerkers moeten het misschien nog leren en werken nog niet zo snel. Juist daarom is het belangrijk dat ze oefenen, zodat ze beter worden. Geef ze die ruimte dan ook.

8. Vertrouw op je medewerkers

Bespreek de werkzaamheden en laat het daarna los. Je medewerkers zullen het misschien niet precies op dezelfde manier uitvoeren als jij dat zou doen, maar vertrouw erop dat ze het op hun eigen manier tot een goed einde zullen brengen. Leg uit dat ze je altijd om hun kunnen vragen. Als het nodig is, vragen ze daar wel om.

9. Zet ontwikkeling op de agenda

Uit onderzoek van GoodHabitz blijkt dat gebrek aan ontwikkeling voor 45% van de Nederlandse werknemers reden is om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Stuur daarom ook aan op ontwikkeling! Bespreek waar medewerkers naartoe willen groeien en biedt ruimte om daar naartoe te ontwikkelen.

10. Communiceer open en eerlijk

Vier samen successen, maar bespreek het ook wanneer het minder gaat. Op deze manier blijven medewerkers betrokken bij het bedrijf of het team, wat goed is voor de binding.  

Goed voor de dag als startend leidinggevende 

Door de tips uit dit artikel te volgen kom je al een heel eind wat betreft het aansturen van jouw medewerkers. Begin je binnenkort in een leidinggevende positie en wil je een goede start maken? Volg dan de training Starten met leidinggeven en leer de kneepjes van het vak.  

Succesvolle leidinggevenden houden hun kennis en vaardigheden up-to-date. Welke leiderschapstraining sluit bij jouw leerwensen aan?

Bekijk het trainingsoverzicht
STAP-budget voorwaarden als opleider | IMK Opleidingen