25 mei 2023

Functioneringsgesprekken voeren is een terugkerende activiteit voor jou als leidinggevende. Je vindt het belangrijk om te doen, maar je wilt graag wat afwisseling aanbrengen. In dit artikel vind je maar liefst 150 vragen waarmee je een functioneringsgesprek net even wat spannender kunt maken. We hebben ze per categorie ingedeeld. En er staan ook nog elke keer 5 out of the box vragen bij, voor als je de boel echt even wilt opschudden.

Functioneringsgesprekken, voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken, hoe zit het ook alweer?

Functioneringsgesprek, voortgangsgesprek, doelgesprek, planningsgesprek, beoordelingsgesprek, evaluatiegesprek: allemaal termen voor een formeel gesprek tussen leidinggevende en werknemer. Hoe je het ook noemt, het is wel belangrijk om het verschil in de gaten te houden tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek:

FunctioneringsgesprekBeoordelingsgesprek
Doelaandacht geven, motiveren en samen oplossingen zoeken om het werk(plezier) te verbeterenoordeel uitspreken over het totale functioneren van de medewerker
Sfeerinformeel en gelijkwaardig.formeel en eenzijdig: de leidinggevende spreekt een oordeel uit
Toekomst en verledeneen functioneringsgesprek is gericht op de toekomstin een beoordelingsgesprek kijk je terug naar de voorliggende periode
Rol medewerkerbij een functioneringsgesprek heeft de medewerker een actieve rol en is er ook ruimte voor feedback aan de leidinggevendebij een beoordelingsgesprek heeft de medewerker een passieve rol: de leidinggevende geeft een eenzijdig oordeel.
Consequentiesbij een functioneringsgesprek worden wederzijdse afspraken gemaaktbij een beoordelingsgesprek kunnen er consequenties zijn zoals een salarisverhoging of een contractuele beslissing

In een optimale situatie kan een hele cyclus van beoordelen er als volgt uitzien:

Beoordelingscyclus functioneringsgesprek - IMK Opleidingen

In de meeste bedrijven zie je echter dat er wordt gekozen voor twee gespreksmomenten: een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Tussendoor spreken de leidinggevende en de medewerker elkaar ideaal gezien regelmatig op informele basis.

De do’s van functioneringsgesprekken

Het succes van functioneringsgesprekken hangt af van meerdere factoren. De belangrijkste do’s zetten we hieronder op een rijtje:

 • Bereid een functioneringsgesprek goed voor. Weet wat er speelt bij de medewerker en denk alvast na over mogelijkheden om de medewerker verder te laten ontwikkelen.
 • Zorg voor een goede verslaglegging. Je kunt ervoor kiezen dit zelf te doen, maar je ziet ook vaak dat de medewerker dit doet.
 • Denk na over wat je wilt weten van de medewerker. Gebruik daar bijvoorbeeld de vragen voor uit dit artikel.
 • Neem het functioneringsgesprek serieus en wees consequent in het voeren ervan. Dus niet het ene jaar wel en het andere jaar niet.
 • Vraag de medewerker ook om feedback over jouw functioneren. En sta daarvoor open.

Een functioneringsgesprek voeren wordt zo een gesprek waar zowel jij als de medewerker naar kunnen uitkijken.

Voortgangsgesprek: de vragen

In een functioneringsgesprek wil je ingaan op meerdere onderwerpen, zoals

 1. Functioneren
 2. Prestaties
 3. Kennis en vaardigheden
 4. Samenwerking
 5. Ontwikkeling en loopbaan
 6. Werkinhoud
 7. Arbeidsomstandigheden
 8. Uitdagingen en obstakels
 9. Feedback aan leidinggevende
 10. Ideeën voor de organisatie en het team

Per onderwerp vind je hieronder tien open vragen en wil je het echt anders doen, kijk dan ook naar de vijf meer creatieve en out of the box vragen. Laat je inspireren!

1. Functioneren

Deze vragen helpen je om vast te stellen hoe de medewerker zijn functie uitoefent en bijdraagt aan de organisatie.

 1. Op welke manier draag je bij aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie?
 2. Op welke manier denk je dat je je functie nog beter kunt uitvoeren?
 3. Wat zijn volgens jou de belangrijkste kwaliteiten die je als werknemer meebrengt?
 4. Hoe zorg je dat je werk in lijn is met de kernwaarden van de organisatie?
 5. Welke eigenschappen van jezelf heb je ingezet om de gestelde doelen te behalen?
 6. Welke veranderingen in je functie zouden je werk nog beter maken?
 7. Wat zijn de belangrijkste resultaten die je hebt geboekt en waar ben je trots op?
 8. Welke lessen heb je geleerd uit de projecten die je hebt uitgevoerd?
 9. Hoe zie jij jezelf binnen de organisatie groeien?
 10. Welke kwaliteiten en vaardigheden wil je verder ontwikkelen?

Out of the box vragen:

 1. Stel dat je een coachtraject zou gaan doen: waarop zou je dan gecoacht willen worden?
 2. Als je een superkracht zou hebben om je werk nog beter uit te voeren, welke zou je dan willen hebben? Wat is de grootste blunder die je op je werk hebt gemaakt en wat heb je hiervan geleerd?
 3. Hoe kun je de cultuur van het bedrijf verbeteren?
 4. Welke vaardigheden heb je in huis die niet direct aansluiten op je werk maar wel bijdragen aan je functioneren?

2. Prestaties

Deze vragen helpen bij het beoordelen van de resultaten die de medewerker heeft behaald en het vaststellen van doelen voor de toekomst.

 1. Wat waren je belangrijkste prestaties en doelstellingen in het afgelopen jaar?
 2. Welke concrete doelen wil je in het komende jaar bereiken?
 3. Op welke manier kun je je prestaties nog verbeteren?
 4. Hoe ga je om met tegenslagen en uitdagingen in je werk?
 5. Wat zijn je grootste successen in het afgelopen jaar?
 6. Welke uitdagingen heb je in het afgelopen jaar overwonnen en hoe heb je dit gedaan?
 7. Op welke manier ben je in staat om je werkprocessen te verbeteren?
 8. Welke resultaten heb je behaald waarop je trots bent?
 9. Welke maatregelen zou je kunnen nemen om de kwaliteit van je werk nog te verbeteren?
 10. Hoe meet je de impact van je werk op de organisatie?

Out of the box vragen:

Functioneringsgesprek - IMK Opleidingen

 1. Wat zijn de grootste fouten die je hebt gemaakt en hoe heb je deze opgelost?
 2. Welke prestatie zou je willen neerzetten die nog nooit iemand binnen het bedrijf heeft neergezet?
 3. Als je een belangrijke beslissing zou moeten nemen zonder te weten wat de uitkomst zou zijn, welke beslissing zou dat zijn?
 4. Welke nieuwe skills wil je graag leren, maar ben je nog niet aan toegekomen?
 5. Als je jouw baan voor één dag aan een collega zou moeten geven, wie zou je kiezen en waarom?

3. Kennis en vaardigheden

Hiermee kun je als leidinggevende de kennis en vaardigheden van de medewerker evalueren en vaststellen of er mogelijkheden zijn voor bijscholing of training.

 1. Op welke gebieden heb je in het afgelopen jaar nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan?
 2. Welke kennis en vaardigheden zijn essentieel voor het uitvoeren van je werk en hoe heb je deze ontwikkeld?
 3. Wat zijn je sterke punten en wat zijn je zwakke punten op het gebied van kennis en vaardigheden?
 4. Op welke manier kun je je kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen?
 5. Op welke manier blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 6. Welke trainingen of opleidingen zou je willen volgen om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen?
 7. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je werk?
 8. Op welke manier heb je kennis en vaardigheden van anderen gebruikt om je werk te verbeteren?
 9. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd over het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden?
 10. Hoe pas je je kennis en vaardigheden toe om problemen op te lossen?

Out of the box vragen:

 1. Wat is volgens jou de beste manier om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen?
 2. Welke vaardigheden heb je ontwikkeld buiten je werk om en hoe zet je deze in in je werk?
 3. Als je één vaardigheid zou moeten opgeven, welke zou dat zijn en waarom?
 4. Welke kennis en vaardigheden van jezelf heb je nog niet gebruikt binnen je functie?
 5. Welke kennis en vaardigheden zou je willen ontwikkelen die niets te maken hebben met je huidige werk?

4. Samenwerking

Het doel van deze vragen is om inzicht te krijgen in hoe goed de medewerker samenwerkt met collega’s en om eventuele problemen of spanningen te identificeren.

 1. Hoe verloopt de samenwerking met collega’s en anderen?
 2. Op welke manier werk je samen met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken?
 3. Hoe zorg je dat communicatie met anderen helder en effectief is?
 4. Op welke manier draag je bij aan een positieve werkomgeving?
 5. Op welke manier bouw je relaties op met collega’s en klanten?
 6. Hoe los je problemen op in samenwerkingen met anderen?
 7. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor een goede samenwerking?
 8. Hoe ga je om met meningsverschillen en conflicten in samenwerkingen?
 9. Op welke manier geef je feedback aan anderen over hun prestaties?
 10. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd over samenwerking?

Out of the box vragen:

 1. Hoe zou je de samenwerking tussen collega’s kunnen verbeteren?
 2. Wat zou je doen als je een collega hebt die zich niet aan afspraken houdt?
 3. Als je samen met een bekende Nederlander zou moeten werken, wie zou dat zijn en waarom?
 4. Welke activiteiten buiten werk om zorgen voor een betere samenwerking binnen het team?
 5. Hoe zorg je dat er meer humor op de werkvloer is en hoe draagt dit bij aan een betere samenwerking?

5. Ontwikkeling en loopbaan

Deze vragen helpen bij het vaststellen van de doelen en ambities van de medewerker, evenals bij het identificeren van mogelijke groeimogelijkheden binnen de organisatie.

 1. Wat zijn je carrièredoelen en hoe kunnen we je helpen deze te bereiken?
 2. Welke functies en taken wil je graag in de toekomst vervullen?
 3. Op welke manier wil je groeien in je huidige functie?
 4. Wat zijn de belangrijkste obstakels om je doelen te bereiken en hoe kunnen we deze wegnemen?
 5. Op welke manier kunnen we je ondersteunen bij het behalen van je persoonlijke en professionele doelen?
 6. Welke trainingen of opleidingen zou je willen volgen om jezelf verder te ontwikkelen?
 7. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt om je doelen te bereiken en hoe ontwikkel je deze?
 8. Op welke manier zou je jezelf willen uitdagen in je werk?
 9. Wat zijn de belangrijkste factoren die jouw carrièrepad bepalen?
 10. Op welke manier wil je dat je loopbaan zich ontwikkelt?

Out of the box vragen:

 1. Welke niet-standaard functie zou je willen vervullen en waarom?
 2. Wat zou je doen als je een jaar vrij zou hebben om jezelf te ontwikkelen?
 3. Hoe kan je jezelf uitdagen op de werkvloer zonder dat je promotie maakt?
 4. Welke bekende persoon zou je als mentor willen hebben en waarom?
 5. Hoe kun je de organisatie helpen om meer medewerkers te laten doorgroeien?

6. Werkinhoud

Hiermee kan je als leidinggevende inzicht krijgen in de dagelijkse taken van de medewerker en eventuele uitdagingen of problemen die zich voordoen.

 1. Op welke manier draagt je werk bij aan de doelstellingen van de organisatie?
 2. Op welke manier zou je je werkprocessen kunnen verbeteren?
 3. Hoe ga je om met veranderingen in je functie en werkprocessen?
 4. Op welke manier zorg je dat je werkzaamheden uitdagend blijven?
 5. Op welke manier draagt je werk bij aan je persoonlijke ontwikkeling?
 6. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in je werk en hoe ga je deze aan?
 7. Op welke manier draagt je werk bij aan je professionele ontwikkeling?
 8. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om je werk goed uit te voeren?
 9. Op welke manier kunnen we je ondersteunen bij het verbeteren van je werkprocessen?
 10. Welke ontwikkelingen zie je in je werkgebied en hoe speel je hierop in?

Out of the box vragen:

 1. Als je één werkproces zou kunnen veranderen, welke zou dat zijn en waarom?
 2. Hoe kun je je werk zo organiseren dat je meer tijd hebt voor je persoonlijke ontwikkeling?
 3. Welke technologie zou je inzetten om je werkprocessen te verbeteren?
 4. Als je één dag in de week een ander type werk zou mogen doen, welk werk zou dat zijn?
 5. Op welke manier zou je jezelf willen uitdagen in je werk?

7. Arbeidsomstandigheden

Deze vragen helpen bij het vaststellen van de arbeidsomstandigheden en eventuele verbeteringen die kunnen worden aangebracht om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen.

 1. Op welke manier draagt de organisatie bij aan een gezonde werkomgeving?
 2. Wat zijn de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor jou en op welke manier kan de organisatie hieraan voldoen?
 3. Op welke manier wordt er binnen de organisatie gezorgd voor de balans tussen werk en privé?
 4. Op welke manier wordt er binnen de organisatie gezorgd voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers?
 5. Hoe zorg je dat je mentaal en fysiek gezond blijft in je werk?
 6. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen in je werkomgeving en hoe ga je hiermee om?
 7. Op welke manier kun je je werkplek nog beter inrichten voor een gezonde werkomgeving?
 8. Wat zijn de belangrijkste initiatieven van de organisatie om de arbeidsomstandigheden te verbeteren?
 9. Op welke manier kunnen we de werkomstandigheden verder verbeteren?
 10. Welke veranderingen in de werkomstandigheden heb je in het afgelopen jaar opgemerkt?

Out of the box vragen:

 1. Welke niet-standaard arbeidsvoorwaarde zou je graag willen hebben en waarom?
 2. Hoe kun je de werkomgeving nog beter inrichten voor een gezonde werkomgeving?
 3. Als je één ding zou kunnen veranderen aan je werkomgeving, wat zou dat zijn?
 4. Hoe kan de organisatie bijdragen aan een betere werk-privébalans voor medewerkers?
 5. Welke buitenlandse arbeidsomstandigheden zouden we in Nederland moeten overnemen?

8. Uitdagingen en obstakels

Het doel van deze vragen is om eventuele obstakels te identificeren die de prestaties van de medewerker kunnen belemmeren en om te bepalen hoe deze obstakels kunnen worden overwonnen.

 1. Wat zijn de grootste uitdagingen waar je momenteel mee te maken hebt?
 2. Op welke manier ga je om met obstakels in je werk?
 3. Welke risico’s zie je binnen je functie en hoe ga je hiermee om?
 4. Wat zijn de grootste uitdagingen voor de organisatie en hoe draag je hieraan bij?
 5. Op welke manier kun je creatief omgaan met uitdagingen en obstakels?
 6. Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd van de uitdagingen en obstakels in je werk?
 7. Hoe kun je anderen binnen de organisatie helpen om uitdagingen en obstakels te overwinnen?
 8. Op welke manier kun je jezelf en anderen motiveren om uitdagingen aan te gaan?
 9. Wat zijn de belangrijkste risico’s van je werk en hoe ga je hiermee om?
 10. Welke veranderingen binnen de organisatie kunnen helpen om uitdagingen en obstakels beter het hoofd te bieden?

Functioneringsgesprekken - IMK OpleidingenOut of the box vragen:

 1. Hoe kun je de uitdagingen in je werk omzetten in kansen?
 2. Wat zou je doen als je voor een dag CEO van de organisatie zou zijn?
 3. Als je één obstakel uit de weg zou kunnen ruimen, welke zou dat zijn?
 4. Hoe kun je de organisatie helpen om beter om te gaan met risico’s en uitdagingen?
 5. Welke niet-standaard methode zou je gebruiken om uitdagingen aan te gaan?

9. Feedback aan leidinggevende

Hiermee kun je als leidinggevende feedback ontvangen van de medewerker over jouw prestaties en gedrag, zodat je verbeteringen kunt aanbrengen.

 1. Op welke manier zou je mij feedback willen geven?
 2. Wat zijn mijn sterke punten en hoe dragen die bij aan jouw werk?
 3. Op welke manier zou je onze communicatie willen verbeteren?
 4. Op welke manier zou je willen dat ik je meer ondersteun?
 5. Wat zijn mijn belangrijkste verbeterpunten en hoe kun jij hierbij helpen?
 6. Op welke manier kunnen wij beter samenwerken?
 7. Op welke manier kun je mij helpen om mijn doelen te bereiken?
 8. Op welke manier kan ik beter omgaan met feedback?
 9. Welke belangrijke les zou je mij willen leren?
 10. Op welke manier kan ik je helpen om je persoonlijke en professionele doelen te bereiken?

Creatieve vragen:

 1. Wat zou je doen als je één dag de leidinggevende zou zijn?
 2. Op welke manier zou je feedback willen geven zonder dat dit als kritiek wordt ervaren?
 3. Welke niet-standaard methode zou je willen gebruiken om mij feedback te geven?
 4. Als ik een superkracht zou hebben, welke zou dat zijn?
 5. Op welke manier zou je willen dat ik je inspireer?

10. Ideeën voor organisatie en team

Deze vragen helpen bij het vaststellen van eventuele verbeteringen die kunnen worden aangebracht in de organisatie of binnen het team, en bij het identificeren van ideeën die kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

 1. Wat zijn de belangrijkste ideeën om de organisatie te verbeteren?
 2. Op welke manier kunnen we de samenwerking tussen teams verbeteren?
 3. Welke ideeën heb je om de werkomgeving te verbeteren?
 4. Wat zijn de belangrijkste initiatieven om de dienstverlening aan klanten te verbeteren?
 5. Op welke manier kunnen we de organisatie efficiënter maken?
 6. Welke ideeën heb je om de werkdruk te verminderen?
 7. Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten voor het team en hoe kunnen we deze aanpakken?
 8. Op welke manier kunnen we de innovatie binnen de organisatie stimuleren?
 9. Wat zijn de belangrijkste kansen voor de organisatie en hoe kunnen we deze benutten?
 10. Op welke manier kunnen we de organisatie duurzamer maken?

Creatieve vragen:

 1. Welk niet-standaard idee zou je willen inbrengen om de organisatie te verbeteren?
 2. Op welke manier kunnen we meer creativiteit stimuleren binnen de organisatie?
 3. Als je één ding zou mogen veranderen binnen de organisatie, wat zou dat zijn?
 4. Welke bekende persoon zou je willen inhuren om de organisatie te verbeteren en waarom?
 5. Hoe kun je het beste omgaan met ideeën die niet direct realiseerbaar zijn?

Meer leren over functioneringsgesprekken

Dit waren ze dan! 150 vragen om functioneringsgesprekken nét even anders te voeren. We hopen dat je inspiratie hebt opgedaan en dat je met veel plezier in gesprek gaat met je medewerkers.

Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen en te doen als het over functioneringsgesprekken gaat. Daarom bieden we de training Beoordelings- en functioneringsgesprekken aan waarin je als leidinggevende vaardigheden ontwikkelt om dit soort gesprekken gestructureerd en effectief aan te pakken.

Leer gestructureerde en effectieve beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren

Ontdek de training
Functioneringsgesprek - IMK Opleidingen

Breder ontwikkelen

Ook in de opleiding Middle Management A komt de beoordelingscyclus uitgebreid aan de orde. In al onze managementtrainingen en opleidingen doe je vaardigheden op die je helpen bij het voeren van impactvolle gesprekken met je medewerkers.

Wil je dat we meedenken over het maken van de juiste studiekeuze? Dat kan! Neem dan contact op met onze studieadviseurs voor een vrijblijvend en gratis advies. Je kunt ze bereiken via studieadvies@imkopleidingen.nl of 0172 – 42 34 56.

Veelgestelde vragen

Een voortgangsgesprek: welke vragen stel je in elk geval?

Tijdens een voortgangsgesprek moet je als werkgever in elk geval vragen stellen over de functie, de samenwerking, mate van tevredenheid van de medewerker en verbeterpunten. Belangrijk is ook om de gemaakte afspraken vast te leggen en te evalueren.

Ben je als werkgever verplicht om jaarlijks een functioneringsgesprek te voeren?

Het voeren van een functioneringsgesprek is geen wettelijke verplichting. Het is wél aan te raden om periodiek met medewerkers in gesprek te gaan. Dit heeft een positief effect op het werkplezier en draagt bij aan een gezonde en langere arbeidsrelatie.

Wat is het verschil tussen een ontwikkelgesprek en een functioneringsgesprek?

Een ontwikkelgesprek is gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker, terwijl een functioneringsgesprek gericht is op het identificeren van eventuele problemen die moeten worden aangepakt. Tijdens een ontwikkelgesprek wordt besproken welke vaardigheden en kennis de medewerker wil ontwikkelen en welke groeimogelijkheden er binnen de organisatie zijn. Een functioneringsgesprek is meer gericht op het identificeren van doelen voor de korte termijn en op het bespreken van mogelijke oplossingen voor problemen die zich voordoen.