Een ondernemingsraad heeft te maken met meerdere belangen en partijen. Effectief bewegen daartussen en opereren vanuit een visie is daarbij cruciaal. Met het OR-model© als basis groei je uit tot een allround OR-lid en wordt jullie OR de onmisbare schakel tussen medewerkers en bestuurder.

OR-model als basis voor elke ondernemingsraad

Het OR-model© maakt in een oogopslag helder welke onderwerpen, belangen en taken een rol spelen binnen de OR. De basis van het model zijn de twee assen: taakgerichtheid-mensgerichtheid en interne gerichtheid-externe gerichtheid. Van daaruit ontstaan de vier aandachtsgebieden van het OR-werk.

OR-model: Taak intern

Taak intern is gericht op de manier waarop de OR georganiseerd is. Is er voldoende kennis over de onderwerpen waarover de OR moet adviseren? Wat kan er beter ten aanzien van de kennis, vaardigheden en kwaliteiten in de OR? Is er een (jaar)planning?

OR-model: Mens intern

Mens intern gaat over de OR als team. Welke waarden en normen hanteren jullie? Hoe is de cultuur? Hoe werken jullie samen?

OR-model: Taak extern

Taak extern gaat over de visie, strategie en doelstellingen van de ondernemingsraad. Heeft de OR een eigen visie? Welke doelstellingen zijn er? Wat is de langetermijnstrategie?

OR-model: Mens extern

Mens extern richt zich op de relaties met de bestuurder en met de achterban. Hoe verloopt het overleg tussen de OR en de bestuurder? Weten jullie wat er leeft bij de achterban? Weten medewerkers wat de OR doet?

OR-model puzzel OR trainingen IMK Opleidingen

Zo krijg je écht inzicht in je OR-team

Ontdek met de gratis OR-puzzel binnen welke gebieden jullie OR-team nog kan groeien. Hij bevat alle puzzelstukken waarmee je een effectief OR-team vormt. Leg de puzzel samen met je mede OR-leden voor het beste inzicht en kom erachter waar jullie al goed in zijn en waar er nog verbeteringen te behalen zijn.

Vraag hieronder de OR-puzzel aan.

    Bestand bekijken