Training Beïnvloeden vanuit de OR

Met gedrag verander je meer dan met beleidsnotities

Opleidingsduur
2 dagen

Prijs
€   795,-

Inleiding

Het gaat om werkelijke gedragsverandering in organisaties en de invloed van ieder individu hierop, van directie tot werkvloer. Het gaat niet om beleidsnota’s, maar om de gedragsverandering die daarmee wordt beoogd. Een belangrijke rol van de OR is om na te gaan wat mensen op de werkvloer moeten doen of laten om de doelen van de beleidsnota te realiseren. Dit is de basis voor een dialoog met de bestuurder.

In de ondernemingsraad gaat het om het beïnvloeden van besluitvorming in de organisatie. Besluiten worden genomen door mensen. Als we invloed willen uit oefenen zullen we dus ons eigen gedrag en dat van anderen moeten beïnvloeden.

Het gaat om werkelijke gedragsverandering in organisaties en de invloed van ieder individu hierop, van directie tot werkvloer. Het gaat niet om beleidsnota’s, maar om de gedragsverandering die daarmee wordt beoogd. Een belangrijke rol van de ondernemingsraad is om na te gaan wat mensen op de werkvloer moeten doen of laten om de doelen van de beleidsnota te realiseren. Dat is de basis voor de dialoog met de bestuurder.

We doen ons best om medewerkers te betrekken bij het werk van de ondernemingsraad. We spannen ons in om tijdens overleggen de juiste standpunten en argumenten naar voren te brengen. We proberen zaken te veranderen. Kortom, we zijn aan een stuk door bezig met manieren om invloed uit te oefenen, maar vaak schieten we te kort. Ondanks het feit dat we proberen ons zelf en anderen te helpen om tot gedragsverandering te komen, kunnen weinig mensen een duidelijk model formuleren van hoe dat in zijn werk gaat. Het wordt tijd om dit te veranderen. Door te putten uit de vaardigheden van mensen die worden beschouwd als de beste beïnvloeders ter wereld en die te combineren met sociaalwetenschappelijk onderzoek, biedt de training u een krachtig model voor gedragsverandering – een model dat iedereen kan leren en toepassen.

Voor wie?

De training Beïnvloeden vanuit de OR is ideaal voor OR-leden die veranderingen willen bewerkstelligen, zowel bij zichzelf als in de organisatie. De training is gericht op beïnvloeding bij individuen, maar complete organisaties. Het draait om het overwinnen van diepgewortelde, hardnekkige en weerbarstige problemen in de ondernemingsraad, de organisatie of uw privéleven. De training biedt individuele personen, op ieder niveau van een organisatie, de vaardigheden om een eigen aanpak te ontwikkelen om deze problemen te overwinnen.

Wat ontwikkel ik?

 • Een diagnose te stellen voor de oorzaken achter het probleem en strategieën te ontwikkelen die aansturen op verandering
 • Een aantal gedragspatronen te herkennen die, als je ze ombuigt, tot de gewenste resultaten leiden
 • Motiverende technieken om de ander in staat te stellen zijn gedrag aan te passen in plaats van tegen het formele gezag in te gaan
 • Gebruik maken van het Influencer Model om een eigen invloedstrategie te ontwikkelen

Wie is mijn trainer?

De training wordt gegeven door een gecertificeerde ‘Beïnvloeden van gedrag’-trainer, met veel affiniteit en kennis van ondernemingsraden. Daarnaast is de trainer specialist op het gebied van
communicatie en veranderingen binnen organisaties.

Lees hier meer over de vervolgmogelijkheden »

Aanvullende informatie


Onze aanpak

De training bestaat uit 2 dagen met een week tussen de trainingsdagen in. De tijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. Uiteraard wordt de koffie, thee en lunch voor u verzorgt.

IMK Opleidingen biedt deze training aan in samenwerking met VitalTalent.

Vital Smarts - Vital Talent

Beïnvloeden vanuit de OR is een high impact training van 2 dagen met video’s, trainingsoefeningen en inspirerende trainingsmaterialen. Door te werken met voorbeeldvideo’s en persoonlijke oefeningen in groepjes van 2 of 3 personen is het leereffect bijzonder hoog. U verwerft inzicht door goede en slechte voorbeeld- video’s en traint uw eigen vaardigheden op een veilige, respectvolle manier.
Deze innovatieve methode is uniek voor Nederland en vertaald zich in een onverwacht hoog rendement.

Programma

 • Introductie
 • Bepaal meetbare resultaten
 • Zoek effectieve gedragspatronen
 • Stel vast waarom verandering onmogelijk lijkt
 • Bron 1: Persoonlijke motivatie
 • Bron 2: Persoonlijke bekwaamheid
 • Bron 3: Sociale motivatie
 • Bron 4: Sociale bekwaamheid
 • Bron 5: Structurele motivatie
 • Bron 6: Structurele bekwaamheid
 • Zo wordt u een beïnvloeder in uw organisatie

 


Beoordelingen

Training Beïnvloeden vanuit de OR wordt gemiddeld beoordeeld met een 9 uit 10 op basis van 3 ervaringen die geschreven zijn door deelnemers.


Startdata & locaties

De training duurt 2 dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Klik op de startdatum om de vervolgdata en locatie te tonen.


Investering

Het all-in tarief per deelnemer bedraagt € 795,-

Tariefsopbouw: lesgeld € 620,- / lespakket € 225,- / locatiekosten € 150,- (2 dagen). € 200,- subsidie van het VitalTalent OR fonds is hierbij al in mindering gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw.

Subsidie

Voor deelnemers aan de training Cruciale gesprekken in de OR stelt het VitalSmarts OR fonds € 200,- subsidie ter beschikking. De training kost dan € 795,- in plaats van € 995,-. Voorwaarde is dat de deelnemer zitting heeft in een ondernemings- of medezeggenschapsraad.

Betaling

Na inschrijving ontvangt u de factuur per e-mail. Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling. De factuur dient uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de training, cursus of opleiding te zijn voldaan. De betalings- en annuleringsvoorwaarden kunt u hier lezen in pdf.

Overige informatie

Waarom IMK Opleidingen?

 • Praktisch, plezier, resultaat!
 • Hoge klanttevredenheid
 • Volledig toegespitst op uw praktijk
 • Praktijkgerichte trainers
 • Vandaag geleerd is morgen toegepast