Inleiding Werkdruk en arbeidsomstandigheden voor de OR

Maatschappelijke en technologische veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Wat voor invloed hebben deze ontwikkelingen op de gezondheid? In de Arbo-wet wordt – behalve aan veiligheid en de inrichting van de werkplek – aandacht besteed aan psychische belasting waaronder werkdruk. Maar wat is werkdruk en welke bijdrage kan de ondernemingsraad leveren aan het terugdringen ervan?

Medezeggenschap is bijna 100 jaar geleden ontstaan om de veiligheid en het welzijn van mensen in fabrieken te verbeteren. Hieruit is de huidige ondernemingsraad ontstaan: een middel om werknemers inspraak te geven op de organisatie van het werk. Vroeger lag de nadruk op veiligheid en inrichting van de werkplek maar inmiddels is psychische belasting een van de belangrijkste thema’s geworden. Arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderwerp en een bevorderende taak voor de ondernemingsraad. Ga als ondernemingsraad daarom actief aan de slag met arbeidsomstandigheden en speciaal de aanpak van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en werkdruk. Hiermee kan de ondernemingsraad concrete resultaten bereiken en de meerwaarde richting achterban laten zien.

De Arbo-wet vormt het wettelijk kader om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Het geeft de OR handvatten om er actief mee aan de slag te gaan. Zorg daarom als OR-lid dat men kennis heeft van de Arbo-wet en hoe deze in de praktijk wordt toegepast. Leer wat de rol van de ondernemingsraad is bij het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en specifiek bij de aanpak van psychische belasting en werkdruk.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor OR-leden, leden van Arbo- en VGWM-commissies die vanuit de ondernemingsraad of PVT verantwoordelijk zijn voor het thema werkdruk en arbeidsomstandigheden.

Wat ontwikkel ik?

In deze training krijg je in één dag de handvatten die je nodig hebt om vanuit de ondernemingsraad aan de slag te gaan met het thema werkdruk en arbeidsomstandigheden.
Na de cursus heb je kennis van en inzicht in:

 • Het wettelijk kader van de Arbo-wet en de functie van de Arbo-catalogus
 • Wat werkdruk is en op welke wijze er in de Arbo-wet aandacht besteed wordt aan psychische belasting
 • Een aantal belangrijke Arbo-thema’s zoals Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
 • De partijen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden zoals de preventiemedewerker, arbodienst en Inspectie SZW

Praktijkcoaching

Wij bieden praktijkcoaching aan, om na een training of opleiding de kennis en vaardigheden nog beter toe te passen in je werk. Terug in het werkveld gaan dingen soms toch anders dan verwacht. Met een coach breng je samen de geleerde lessen in de praktijk. Lees hier meer over praktijkcoaching.

Programma

Op basis van de leerwensen vult de trainer het programma verder in. Wat in ieder geval aan bod komt:

 • Hoofdlijnen van de Arbo-wet
 • Inzicht in de belangrijkste arbo-thema’s waaronder psychische werkbelasting en werkdruk
 • Inventarisatie van het arbeidsomstandighedenbeleid in je eigen organisatie
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Taken, rol en werkwijze (speelveld) OR/VGW-commissie
 • Opstellen strategie en werkplan in hoofdlijnen
 • Actuele ontwikkelingen

Deze training is alleen beschikbaar als maatwerktraining.
Klik hier voor meer informatie.

 

De training heeft op dit moment (nog) geen trainingsdata. Houd onze website in de gaten voor actuele data of neem contact op met één van onze studieadviseurs via studieadvies@imkopleidingen.nl of 0172 - 42 34 56.

Deze training is alleen beschikbaar als maatwerktraining. Klik hier voor meer informatie.

Wil je van gedachten wisselen over de ontwikkeling van teams of de koers van jullie organisatie? Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek.  Bel 0172 – 42 34 56 of mail naar studieadvies@IMKopleidingen.nl

Onze aanpak

Bij IMK Opleidingen begint het leren al direct na de inschrijving. Wij bieden je een breed leerconcept, waarvan de training de kern vormt. Via ons online leerplatform kun je vooraf aan de slag met een digitale preview van het lesmateriaal en een voorbereidingsopdracht. De training zelf is bijzonder interactief. Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Tussentijds en na afloop heb je via Leren Online contact met jouw medecursisten. Tot zes weken na de training kun je bovendien gebruik maken van e-coaching met jouw trainer, als je hulp wenst bij het toepassen in je werksituatie.

Wie is mijn trainer?

De training wordt gegeven door een praktijkgerichte trainer met veel ervaring en kennis op het gebied van werkdruk, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.

Leren doe je niet alleen in een leslokaal

Een opleiding of training staat bij IMK Opleidingen niet op zichzelf. Met de IMK Leerweg halen jouw medewerkers zoveel mogelijk uit hun training en blijft het effect zichtbaar. Vanaf het moment dat ze zijn aangemeld tot een jaar na de laatste lesdag worden ze geprikkeld en geïnspireerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Gedragsverandering heeft tijd nodig om te verankeren en de IMK Leerweg faciliteert dat. Trainer Christine legt het hieronder uit.