10 mei 2024

Niet iedereen is dol op vergaderen. Het kost veel tijd en kan zinloos aanvoelen. Daarom hebben we de beste tips voor leidinggevenden verzameld om werkoverleg effectiever en efficiënter te maken.

Waarom vergaderen we eigenlijk?

Vergaderen is onderdeel van een effectieve communicatie en samenwerking binnen organisaties. Het heeft verschillende doelen en voordelen:

 1. Informatie uitwisselen: Vergaderingen zijn een manier voor het delen van informatie, updates en belangrijke beslissingen met teamleden. Zo blijven medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen binnen het bedrijf en projecten.
 2. Besluiten nemen: Vergaderingen zijn vaak het moment waar belangrijke beslissingen worden genomen. Door verschillende standpunten en ideeën te bespreken, kunnen teams tot consensus komen en effectieve beslissingen nemen.
 3. Problemen oplossen: Vergaderingen geven de gelegenheid om problemen en uitdagingen binnen projecten of processen te identificeren en gezamenlijk oplossingen te vinden. Door te brainstormen en te discussiëren kunnen teams creatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen.
 4. Teambuilding: Vergaderingen bieden de mogelijkheid voor teamleden om elkaar beter te leren kennen, vertrouwen op te bouwen en relaties te versterken.
 5. Doelen en verwachtingen verhelderen: Vergaderingen kunnen worden gebruikt om doelen, prioriteiten en verwachtingen te verduidelijken. Dit zorgt ervoor dat alle teamleden op één lijn liggen en zich richten op gedeelde doelstellingen.
 6. Visie en strategie overbrengen: Vergaderingen geven leidinggevenden de gelegenheid om de visie, doelstellingen en strategieën van het bedrijf over te brengen en te versterken.

Hoewel vergaderingen soms als inefficiënt of overbodig worden gezien, kunnen ze – wanneer ze goed worden geleid en gestructureerd – een waardevol middel zijn om communicatie, samenwerking en besluitvorming te faciliteren binnen een organisatie.

Tips voor effectief vergaderen

Meestal worden vergaderingen belegd en geleid door het management en leidinggevenden van afdelingen, teams of projecten. Hoe zorg je er in jouw rol als leidinggevende voor dat een vergadering doelmatig is? Dat kan op verschillende manieren.

1. Vergadering of e-mail?

Is deze vergadering wel echt nodig? Dat is de belangrijkste vraag die je als eerste moet stellen. Als er niets te bespreken valt of er zijn alleen maar mededelingen te doen, kun je net zo goed een e-mailtje sturen.

2. Doelstellingen en een agenda vooraf delen

Een effectieve vergadering begint met duidelijke doelstellingen en een goed gestructureerde agenda. Dit helpt om de focus te behouden en ervoor te zorgen dat de vergadering op koers blijft.

Als leider is het jouw verantwoordelijkheid om deze doelen te definiëren en de agenda vooraf te communiceren, zodat alle deelnemers zich kunnen voorbereiden.

 • Neem zelf de tijd om de agenda van de vergadering grondig door te nemen en eventuele benodigde documenten of presentaties vooraf te bekijken.
 • Maak aantekeningen en formuleer je gedachten voordat de vergadering begint. Dit zal je helpen om je standpunten duidelijk en beknopt te communiceren.
 • Zorg ervoor dat de agenda van de vergadering helder en beknopt is, met specifieke doelstellingen voor elk agendapunt.

3. Neem de leiding

Als manager of teamleider neem je de leiding over de vergadering. Jij bereidt de agenda voor, voert het woord, start de vergadering, laat mensen aan het woord en sluit de meeting weer af. Wel zo effectief.

4. Breng een duidelijke structuur aan

Volg de agendapunten in de volgorde zoals je hem doorgestuurd hebt naar de aanwezigen. Dat is voorspelbaar en duidelijk. Bespreek de punten vervolgens één voor één. Sluit elk punt af met een samenvatting en benoem de afgesproken acties en wie ze uitvoert.

5. Stimuleer actieve deelname

Als leider is het belangrijk om de deelnemers aan te moedigen actief deel te nemen aan de vergadering. Dit betekent dat je open vragen stelt, verschillende standpunten verwelkomt en ervoor zorgt dat alle stemmen gehoord worden. Let hierbij ook op de introverte teamleden, die mogelijk terughoudender zijn in groepssettings.

Stel open vragen en geef anderen de kans om te spreken voordat je zelf je mening geeft. Dit moedigt de participatie van alle teamleden aan en zorgt voor een diverse perspectieven.

6. Creëer een veilige omgeving

Werknemers voelen zich vaak comfortabeler om hun ideeën te delen in een omgeving waar ze zich veilig voelen. Als leider kun je dit bevorderen door te werken aan een cultuur van respect en openheid. Moedig een sfeer aan waarin iedereen wordt gewaardeerd en waarin het okee is om afwijkende meningen te uiten. Creëer een inclusieve vergadercultuur waarin alle teamleden worden aangemoedigd om hun ideeën te delen.

7. Gebruik verschillende communicatiestijlen

Mensen hebben verschillende communicatiestijlen. Sommigen gedijen goed in groepsdiscussies, terwijl anderen de voorkeur geven aan één-op-één interacties of schriftelijke communicatie. Als leider is het jouw taak om verschillende communicatiemethoden aan te moedigen en te faciliteren, zodat alle teamleden op een manier kunnen bijdragen die bij hen past.

8. De eindtijd is heilig 

Heb je vooraf bepaald dat de vergadering tot 12:00 duurt? Zorg dan ook dat je voor die tijd klaar bent. Is er meer tijd nodig? Plan dan een extra vergadering om de rest te bespreken. Langer doorgaan dan afgesproken kan echt niet. Ga er maar vanuit dat iedereen hierna direct een andere afspraak heeft.

9. Wacht niet op laatkomers

Start de meeting om 09:00 als je dat zo gecommuniceerd hebt. Zelfs als nog niet iedereen er is. Op die manier worden laatkomers niet beloond en zit de rest niet onnodig te wachten.

10. Betrek introvertere medewerkers

Zeker bij grotere groepen, zul je merken dat dominantere collega’s vooral het woord nemen. Dat wil je voorkomen. Introvertere collega’s hebben namelijk ook goede input. Geef als leider daarom mensen het woord en laat niet iedereen zomaar zijn zegje doen.  

Ook hebben introverte personen vaak wat meer tijd nodig om hun gedachten te formuleren voordat ze ze delen. Geef hen daarom de mogelijkheid om van tevoren over de onderwerpen na te denken en eventuele bijdragen voor te bereiden. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich meer zelfverzekerd voelen en hun inbreng effectiever wordt.

11. Stel gerichte vragen

Probeer specifieke vragen te richten aan individuele teamleden. Daarmee nodig je actief iemand uit om zijn of haar mening te delen zonder zich overweldigd te voelen door de dynamiek van de groep.

12. Stel een notulist aan

Bij het versturen van de agenda kun je ook de notulist aanstellen. Deze persoon houdt bij wat er besproken wordt, werkt de notulen achteraf uit en stuurt het door naar de aanwezigen. Vooral de actiepunten en uitvoerders van deze punten zijn hierbij het belangrijkst. De meeste mensen vinden notuleren niet leuk, dus zorg dat je rouleert.  

13. Wees to-the-point

Mensen kunnen zich gemiddeld 45 minuten écht concentreren. Probeer daarom om alles wat besproken moet worden in deze tijd te bespreken. Houd het sociale deel aan het begin zo kort mogelijk en vermijn een lange rondvraag op het einde, waarin iedereen nog even een zegje wil doen.

14. Slepende discussies opnieuw inplannen

Laat discussies niet te lang doorgaan. Plan een nieuwe vergadering in om het verder te bespreken, met alleen medewerkers voor wie dit relevant is. De overige aanwezigen hoeven het dan niet voor niets aan te horen en je zorgt dat alle agendapunten binnen de tijd aan bod komen.

15. Geef feedback en erkenning

Het is belangrijk om feedback te geven en de bijdragen van alle teamleden te erkennen en te waarderen. Dit moedigt hen aan om zich blijvend betrokken te voelen en hun ideeën te blijven delen.

Effectief vergaderen vraagt niet alleen om een duidelijke structuur en agenda, maar ook om leiderschap dat alle deelnemers betrekt. Zo kunnen vergaderingen productiever worden en voelen alle teamleden zich gehoord en gewaardeerd.

Alternatieven voor vergaderen

Denk je eraan om helemaal te stoppen met vergaderen, ondanks bovenstaande tips? Dan zijn er zeker alternatieve vormen mogelijk. Soms kunnen die zelfs leiden tot een efficiënter gebruik van tijd en middelen en de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers verbeteren.

 • Digitale communicatietools: in plaats van realtime vergaderingen kunnen teams gebruikmaken van communicatietools zoals e-mails, chatberichten of samenwerkingsplatforms zoals Slack of Microsoft Teams. Dit stelt teamleden in staat om te communiceren en informatie uit te wisselen op een tijdstip dat voor hen het beste uitkomt
 • Korte stand-up meetings: je kunt ook denken aan dagelijkse of wekelijkse korte stand-up meetings organiseren. Deze duren meestal maar een paar minuten en zijn bedoeld om snel updates te delen en de voortgang te bespreken.
 • Eén-op-één gesprekken: in plaats van vergaderingen met het hele team kunnen leidinggevenden en medewerkers regelmatig één-op-één gesprekken voeren. Dit biedt een meer persoonlijke gelegenheid voor het bespreken van doelen, feedback te geven en problemen aan te pakken.
 • Brainstormsessies: houd regelmatig informele brainstormsessies om ideeën te genereren en creativiteit te stimuleren. Dit kan in een informele setting, zoals tijdens een wandeling buiten of een gezamenlijke lunch.
 • Gebruik van samenwerkingstools: bedrijven kunnen samenwerkings- en projectmanagementtools zoals Trello, Asana of Notion gebruiken om taken, doelen en projecten te beheren. Deze tools bieden een gestructureerde en transparante manier om samen te werken zonder de noodzaak van frequente vergaderingen.

Stoppen met vergaderen betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen contactmomenten nodig zijn. Het gaat erom effectievere en efficiëntere communicatie- en samenwerkingsmethoden te vinden die beter aansluiten bij de behoeften en werkwijzen van het team. Experimenteer met verschillende benaderingen en evalueer regelmatig wat het beste werkt voor jouw bedrijf en team.

Jezelf ontwikkelen als teamleider

Als teamleider heb je een afwisselend takenpakket waarbij je met heel veel verschillende mensen en situaties te maken krijgt. Wil jij je ontwikkelen als teamleider en vaardigheden opdoen die je helpen om nog beter te worden in je vak? Tijdens de praktijkgerichte training De effectieve teamleider werk je aan een aantal essentiële leiderschapsvaardigheden en competenties en ontwikkel je jouw persoonlijk leiderschap.

Twijfel je of deze training het beste past bij jouw leerwens? Neem dan contact op met onze studieadviseurs voor een vrijblijvend studieadvies. Dat kan via 0172 – 42 34 56 of studieadvies@imkopleidingen.nl.

Ontwikkel je team door jezelf te ontwikkelen als leidinggevende.

Ontdek de training
Training De effectieve teamleider - IMK Opleidingen