22 november 2022

Het scholingsrecht voor de OR – twijfel jij als lid van de ondernemingsraad wel eens of je er genoeg in thuis bent? Of zou je graag beter leren communiceren met directie en achterban? Antwoord je op minstens een van deze vragen ‘ja’, ontdek dan hier hoe het precies zit met dat scholingsrecht. En waar de kansen liggen voor jou en de OR.

Een onderdeel van de WOR (Wet op de ondernemingsraden) is het recht op scholing. Dit scholingsrecht voor de OR geeft je de mogelijkheid om in ieder geval vijf dagen per jaar trainingen of cursussen te volgen. Meer mag dus ook, als je werkgever daarmee akkoord is. En als je in een OR-bestuur of -commissie zit, krijg je zelfs acht trainingsdagen per jaar.

Waarom gebruikmaken van het scholingsrecht voor de OR?

De wetten veranderen meestal niet zo veel. Maar als mens verliezen we soms uit het oog welke invloed we als ondernemingsraad hebben. Misschien is het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht op de achtergrond geraakt. Of er ontstaat weerstand bij gesprekken met de directie en je schiet in de emotie. Om al deze redenen én meer is het zo belangrijk dat je je algemene kennis én vaardigheden op het gebied van ondernemingsraden up to date houdt. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Je stem telt ook voor het UWV

Hoe ga je ermee om als de directie een pand wil sluiten? En als collega’s hierdoor moeten kiezen tussen: meegaan naar een vestiging kilometers verderop óf hun baan verliezen?

Het UWV vindt Training OR - IMK Opleidingenhet belangrijk wat het advies van de OR hierover was én of de directie daarnaar luisterde.

Laat je als OR bij zo’n situatie steken vallen, dan heeft dat mogelijk (uitkerings-)gevolgen voor de medewerkers die dit raakt. En als medewerkers wél meegaan naar een vestiging verderop, dan moet je samen duidelijk afspraken maken, bijvoorbeeld over een vergoeding. Dankzij de juiste scholing weet je op welk moment je waarover moet meepraten. De kosten van deze scholing betaalt je werkgever tot een bepaald bedrag.

Richtbedragen trainingskosten OR 2023

De SER bepaalt elk jaar richtbedragen van de trainingskosten. Voor 2023 is dat bij maatwerk 1.160 euro per dagdeel (was in 2022: 1.100 euro) en bij een open inschrijving 190 euro per dagdeel (gelijk gebleven). Je werkgever betaalt deze kosten. Want wat jouw recht is, is voor hem een plicht om dit mogelijk te maken. Dus pols bij je OR-bestuur of er voor het lopende jaar nog budget over is. Gebruik het budget daarbij slim. In het voorbeeld hieronder zie je welk effect een training kan hebben.

Gevoel en verstand leren scheiden

Karel werkt bij een landelijk bouwbedrijf met meerdere vestigingen. Vorige week besloot de directie dat de vestiging waar hij werkt, dicht moet. Als Karel meegaat naar een andere vestiging, enkele tientallen kilometers verderop, behoudt hij zijn baan. Maar hij werkt zijn leven lang al in dit gebouw; de beslissing om te sluiten vindt hij niet bepaald leuk. Net als veel van zijn collega’s.

Vroeger zou Karel boos hebben gereageerd naar de directie. Nu is hij OR-lid. Tijdens een speciale OR-training over effectief communiceren leerde hij onder meer zijn gevoel en verstand te scheiden. Hierdoor lukte het hem deze week beter naar de directie te luisteren. Dat zorgde ervoor dat hij begrip kreeg voor het besluit. Want bedrijfsmatig is de beslissing verstandig, omdat de sluiting heel veel geld bespaart; geld dat het bedrijf nu in andere zaken kan stoppen. Welke precies? Daarover onderhandelt hij nu.

Scholingsrecht voor de OR omzetten in maatwerk

IMK Leerweg - IMK OpleidingenAls je met je hele OR tegelijk dezelfde (communicatie- of andere) training wilt volgen, dan is maatwerk een aanrader. Wanneer dat aan de orde is? Bijvoorbeeld als je met een heel nieuwe ondernemingsraad begint. Of als je met zijn allen de doelstellingen weer eens goed wilt bepalen.

Denk in dat geval aan trainingen in de vorm van teambuilding. Of aan communicatietrainingen met het gedragsprofiel DISC, waarmee je inzicht krijgt in hoe jij en anderen denken, handelen en (daardoor) communiceren. Een aanrader, want als je elkaar beter begrijpt, ga je beter communiceren en werk je beter samen.

Meer voordelen maatwerkscholing

Met maatwerk kun je beter ingaan op concrete situaties in jouw organisatie. Daarnaast leer je ook veel van elkaar én leer je elkaar beter kennen. Bovendien kan een training bij jullie bedrijf plaatsvinden of een externe locatie in de buurt, waardoor je reistijd en reiskosten uitspaart.

Ga je als organisatie een OR opzetten? Lees dan nu alvast onze 9 tips voor het succesvol opstarten van een OR.

Daarnaast vind je bij IMK Opleidingen praktijkgerichte trainingen die je sterken in je functie als OR-lid en OR-raad. Zoals de training Actief en effectief in de OR, Effectief communiceren voor OR-leden en OR en reorganisatie. Bekijk alle OR-trainingen of vraag onze adviseurs om advies via 0172 – 42 34 56 of via studieadvies@imkopleidingen.nl.