18 december 2021

Hoe schrijf je een persoonlijk ontwikkelingsplan? Een POP, zoals velen het ook wel noemen. Het is voor veel bedrijven dé tool om te bepalen hoe je je gaat ontwikkelen het komende jaar. We leggen uit wat het is en hoe je zelf een persoonlijk ontwikkelingsplan kunt opstellen.

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?

Een POP is onderdeel van het opleidingsplan. In het persoonlijk ontwikkelingsplan zet je neer wat je wilt ontwikkelen en hoe je dat gaat doen. Het is de bedoeling dat dit aansluit of in elk geval een relatie heeft met de doelen van de organisatie of de afdeling. Meestal wordt een POP in samenwerking met de leidinggevende gemaakt.

Stappenplan persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen

Stap 1: Organisatiedoelen of afdelingsdoelen achterhalen

Doelen bereiken - IMK OpleidingenEen goed startpunt voor een persoonlijk ontwikkelingsplan is onderzoeken wat de doelen van de organisatie of afdeling zijn. Als jouw leerdoelen hier bij aansluiten, is dat van meerwaarde voor de organisatie. Dit kun je achterhalen door het gesprek aan te gaan met je leidinggevende, maar ook door bijvoorbeeld het jaarverslag te lezen en te achterhalen wat het komende jaar focus krijgt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een oplossing voor het feit dat klanten de organisatie niet altijd even goed kunnen vinden op internet. Als marketeer kun je hier een bijdrage aan leveren door je te verdiepen in zoekmachineoptimalisatie (SEO).

Stap 2: Leerdoelen bepalen

Naast de doelen van de organisatie en de afdeling heb je ook persoonlijke doelen. Het heet niet voor niks een PERSOONLIJK ontwikkelingsplan. Natuurlijk geldt ook hier dat je doelen wel een relatie met je werk moeten hebben. Misschien wil je bijvoorbeeld wel toegroeien naar een managementfunctie of naar een andere uitvoerende functie binnen de organisatie. Het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor deze functie is dan een goed persoonlijk leerdoel.

Stap 3: Competenties

In elk voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan vind je competenties terug. Maar wat zijn competenties eigenlijk? Je kunt zeggen dat competenties hetzelfde zijn als talenten. Maar dan gekoppeld aan de rol die je hebt binnen de organisatie. Voor bepaalde functies zijn specifieke competenties van belang. Bij functies rondom klantcontact is geduldig zijn en goed kunnen luisteren bijvoorbeeld belangrijk. Bepaal welke competenties jij nog niet (voldoende) beheerst en je dus graag zou willen ontwikkelen.

Stap 4: SMART formuleren

persoonlijk ontwikkelingsplan voorbeeld smart – IMK OpleidingenAls je hebt bepaald wat je wilt ontwikkelen, dan bedenk je vervolgens hóe je dat gaat doen. Belangrijk hierbij is dat je je doelen SMART maakt.

SMART staat voor

 • Specifiek: het doel concreet benoemen;
 • Meetbaar: meetbare norm afspreken en afspreken wie de meting doet;
 • Acceptabel: beide partijen de afspraak laten accepteren;
 • Realistisch: de afspraken zijn binnen de gestelde termijn uit te voeren;
 • Tijdgebonden: stel termijnen en deadline.

Ambieer je bijvoorbeeld een managementfunctie? Dan kun je dit als volgt formuleren:

 • Specifiek: Ik wil een leidinggevende positie bekleden op de marketingafdeling van het bedrijf waar ik nu werk.
 • Meetbaar: Ik wil mijn vooruitgang meten aan de hand van het aantal leiderschapstaken dat ik op me neem, mijn groei in verantwoordelijkheden en de vaardigheden die ik ontwikkel.
 • Acceptabel: Het doel is haalbaar binnen de structuur, cultuur en groei van het bedrijf.
 • Realistisch: Ik zal mijn competenties, vaardigheden en ervaring ontwikkelen om aan de vereisten voor een leidinggevende functie te voldoen.
 • Tijdgebonden: Ik streef ernaar om binnen de komende twee jaar de positie van manager op de marketingafdeling te bereiken.

Je kunt er ook voor kiezen om je SMART doelstelling in één zin te formuleren. Bijvoorbeeld:

Over twee jaar heb ik een managerspositie op de marketingafdeling. De marketingafdeling is groeiende en ik verwacht dat hier in de toekomst vraag naar is. Om dit te bereiken zal ik de komende jaren mijn leiderschapsvaardigheden ontwikkelen, onder andere door een cursus te volgen en te spreken met andere managers binnen de organisatie.

Stap 5: Benodigdheden

Samen in gesprek - IMK OpleidingenOm een POP helemaal compleet te maken, kijk je ook naar wat je nodig hebt om je doelen te behalen. Misschien heb je feedback nodig van je leidinggevende of van collega’s of klanten. Of toestemming om een opleiding te volgen. Of tijd om te oefenen en te studeren. Het kan van alles zijn.

Stap 6: Uitvoering

De laatste stap is het uitvoeren van je POP. Hoe ga je ervoor zorgen dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met je doelen? In het plan kun je opnemen welke acties je gaat uitvoeren en welke toetsmomenten er zijn waarin je je leidinggevende laat weten hoe ver je bent en wat je hebt gedaan. Denk aan het uitzoeken van een geschikte training en het presenteren van de resultaten.

Persoonlijk ontwikkelingsplan voorbeeld

Pop plan voorbeeld – IMK OpleidingenWil je een leeg voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan? Dan hebben wij een format voor jou dat je hier gratis kunt downloaden. Je kunt deze zelf invullen voor jouw eigen persoonlijke ontwikkelplan of samen met je medewerkers om hun persoonlijke ontwikkelplan samen te stellen.

Download het POP voorbeeld

  Extra tip voor HRM’ers

  Als HRM’er werk je nauw samen met leidinggevenden en medewerkers als het gaat om persoonlijke en professionele ontwikkeling. Opleiden is daar een belangrijk onderdeel van. Wil je graag een goede basis leggen, zodat opleiden een vaste plek in de organisatie krijgt? Lees dan het artikel “Checklist: Opleidingsplan in 5 eenvoudige stappen”.

  Veelgestelde vragen over het invullen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

  Hoe vul je een POP formulier in?

  Bij het invullen van een POP formulier geef je antwoord op vragen als:

  1. Wat wil ik bereiken?
  2. Welke vaardigheden heb ik hiervoor nodig?
  3. Welke acties ga ik hiervoor ondernemen?
  4. Wanneer wil je die acties gaan doen?
  5. Wat heb ik hiervoor nodig?

  Wat staat er in een POP?

  In een POP staan jouw persoonlijke leerdoelen over een bepaalde periode. Ook de acties die je gaat ondernemen om deze doelen te behalen staan hierin beschreven. In welke periode je dit gaat doen. Hoe je de voortgang bewaard. En hoe je dit rapporteert aan jouw leidinggevende.

  Waarom is een persoonlijk ontwikkelingsplan belangrijk?

  Een persoonlijke ontwikkelingsplan is belangrijk omdat hierin omschreven staat hoe jij je wilt ontwikkelen in jouw loopbaan. Het helpt als je beschrijft wat je wilt bereiken en of je daar hulp bij nodig hebt door bijvoorbeeld mee te lopen met een collega of het volgen van een training. Dit kun je bespreken met je leidinggevende en periodiek de voortang met elkaar doornemen.

  In welke opleiding leer ik hoe ik een persoonlijk ontwikkelingsplan opstel?

  Tijdens de opleiding Human Resource Management A en de opleiding Human Resource Management B komt het opstellen en invullen van een persoonlijk ontwikkelingsplan uitgebreid aan bod. Met name hoe je dit vanuit de afdeling Human Resource Management faciliteert en stimuleert. In de opleiding Middle Management A ga je hiermee aan de slag vanuit een leidinggevende rol.