Training Werkdruk en arbeidsomstandigheden voor de OR

Praktisch aan de slag met werdruk, veiligheid & gezondheid

Alleen als maatwerktraining beschikbaar

Opleidingsduur
1 dag

Prijs
Prijs op aanvraag

Beoordeling
9,0

LinkedIn groep

Inleiding Werkdruk en arbeidsomstandigheden voor de OR

MZ opleiding | Korte OR opleidingen
Maatschappelijke en technologische veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Wat voor invloed hebben deze ontwikkelingen op de gezondheid? In de Arbo-wet wordt – behalve aan veiligheid en de inrichting van de werkplek – aandacht besteed aan psychische belasting waaronder werkdruk. Maar wat is werkdruk en welke bijdrage kan de ondernemingsraad leveren aan het terugdringen ervan?

Medezeggenschap is bijna 100 jaar geleden ontstaan om de veiligheid en het welzijn van mensen in fabrieken te verbeteren. Hieruit is de huidige ondernemingsraad ontstaan: een middel om werknemers inspraak te geven op de organisatie van het werk. Vroeger lag de nadruk op veiligheid en inrichting van de werkplek maar inmiddels is psychische belasting een van de belangrijkste thema’s geworden. Arbeidsomstandigheden zijn een belangrijk onderwerp en een bevorderende taak voor de ondernemingsraad. Ga als ondernemingsraad daarom actief aan de slag met arbeidsomstandigheden en speciaal de aanpak van agressie, geweld, pesten,
seksuele intimidatie en werkdruk. Hiermee kan de ondernemingsraad concrete resultaten bereiken en de meerwaarde richting achterban laten zien.

De Arbo-wet vormt het wettelijk kader om een gezonde en veilige werkomgeving te waarborgen. Het geeft de OR handvatten om er actief mee aan de slag te gaan. Zorg daarom als OR-lid dat men kennis heeft van de Arbo-wet en hoe deze in de praktijk wordt toegepast. Leer wat de rol van de ondernemingsraad is bij het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en specifiek bij de aanpak van psychische belasting en werkdruk.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor OR-leden, leden van Arbo- en VGWM-commissies die vanuit de ondernemingsraad of PVT verantwoordelijk zijn voor het thema werkdruk en arbeidsomstandigheden.

Wat ontwikkel ik?

In deze training krijgt u in één dag de handvatten die u nodig heeft omvanuit de ondernemingsraad aan de slag te
gaan met het themawerkdruk en arbeidsomstandigheden.
Na de cursus heeft u kennis van en inzicht in:

 • Het wettelijk kader van de Arbo-wet en de functie van de Arbo-catalogus
 • Wat werkdruk is en opwelkewijze er in de Arbo-wet aandacht besteedwordt aan psychische belasting
 • Een aantal belangrijke Arbo-thema’s zoals Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en psychosociale
  arbeidsbelasting (PSA)
 • De partijen die betrokken zijn bij arbeidsomstandigheden zoals de preventiemedewerker, arbodienst en Inspectie SZW

Wie is mijn trainer?

De training wordt gegeven door een praktijkgerichte trainer met veel ervaring en kennis op het gebied van werkdruk, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap.


Opbouw

De training bestaat uit 1 dag. De tijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Onze aanpak

Bij IMK Opleidingen begint het leren al direct na de inschrijving. Wij bieden u een breed leerconcept, waarvan de training de kern vormt. Via ons online leerplatform kunt u vooraf aan de slag met een digitale preview van het lesmateriaal en een voorbereidingsopdracht. De training zelf is bijzonder interactief. Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Tussentijds en na afloop heeft u via Leren Online contact met uw medecursisten. Tot zes weken na de training kunt u bovendien gebruik maken van e-coaching met uw trainer, als u hulp wenst bij het toepassen in de werksituatie.

Programma

 • Hoofdlijnen van de Arbo-wet
 • Inzicht in de belangrijkste arbo-thema’s waaronder psychische werkbelasting en werkdruk
 • Inventarisatie van het arbeidsomstandigheden beleid in de eigen organisatie
 • Uitwisselen van ervaringen
 • Taken, rol en werkwijze (speelveld) OR/VGW-commissie
 • Opstellen strategie en werkplan in hoofdlijnen
 • Actuele ontwikkelingen

Deze training is alleen beschikbaar als maatwerktraining.
Klik hier voor meer informatie.


Beoordelingen

Training Werkdruk en arbeidsomstandigheden voor de OR wordt gemiddeld beoordeeld met een 9 uit 10 op basis van 2 ervaringen die geschreven zijn door deelnemers.


Investering

Deze training is alleen beschikbaar als maatwerktraining.

Wilt u van gedachten wisselen over de ontwikkeling van teams of de koers van uw organisatie? Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek.  Bel 0172 – 42 34 56 of mail naar studieadvies@IMKopleidingen.nl.

Waarom IMK Opleidingen?

 • Praktisch, plezier, resultaat!
 • Hoge klanttevredenheid
 • Volledig toegespitst op uw praktijk
 • Praktijkgerichte trainers
 • Vandaag geleerd is morgen toegepast