12 september 2022

Leidinggeven aan eigenwijze professionals is niet altijd gemakkelijk. Ze zijn expert op hun vakgebied en kennen de inhoud vaak beter dan jij als leidinggevende en laten dat ook duidelijk merken. Maar toch wil je ze in een bepaalde richting hebben. Hoe doe je dat?

Ouderwets leidinggeven

Je ziet al in de titel staan dat je niet moet leidinggeven aan professionals. Hiermee bedoelen we het ouderwetse beeld van leidinggeven. Het beeld waarbij de leidinggevende zegt wat er moet gebeuren en het denkwerk doet en de medewerkers de taken netjes uitvoeren. Als leidinggevende ben je dan aan het instrueren, adviseren en trainen, organiseren, coördineren en controleren. De leidinggevende houdt de touwtjes stevig in handen. Dit kan goed werken bij medewerkers die bijvoorbeeld nog weinig werkervaring hebben.

De professional in opstand

Neem nu het beeld van een eigenwijze professional voor je. Deze hoger opgeleide expert en/of creatieveling is prima in staat om zelf na te denken. En dan komt de ‘ouderwetse leidinggevende’ even vertellen wat de professional moet doen en vooral hóé hij iets moet doen. Alsof hij zelf niet weet hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Dat roept weerstand op.

Helemaal niet leidinggeven?

Misschien geef jij op de bovenstaande manier leiding aan jouw professionals. Ik hoor je denken: “Maar moet ik dan helemaal niet meer leidinggeven aan die eigenwijze professionals?” Dat is ook weer niet de bedoeling, want deze professionals hebben wel degelijk leiding nodig. Maar wel op een andere manier. Lees snel verder voor de tips bij het begeleiden aan deze groep.

Tip 1: Stel duidelijke kaders

De eigenwijze professional werkt vaak zelfstandig, maar hij heeft wel degelijk behoefte aan duidelijkheid. Wat is de speelruimte waarbinnen hij zich kan bewegen? Welke resultaten moeten er behaald worden en welke verantwoordelijkheden heeft hij hierin? En wat verwacht jij als leidinggevende van de professional en wat kan hij van jou verwachten? Als dit duidelijk is, dan is er genoeg ruimte voor de professional om, vanuit zijn eigen expertise, zelf te bepalen hoe hij die resultaten gaat bereiken. Stem dit samen af, zodat jullie gezamenlijk invulling geven aan de samenwerking.

Tip 2: Faciliteer

Samen in gesprek - IMK OpleidingenZoals al gezegd: de eigenwijze professional werkt zelfstandig. Alleen sommige zaken kan hij zelf niet oplossen, omdat hij de bevoegdheid of de middelen er niet voor heeft. Hier heeft hij jou voor nodig. Als hij naar je toekomt met iets wat hij zelf niet kan oplossen, neem dit dan serieus. Hij komt namelijk niet naar je toe als het niet belangrijk voor hem is. Als leidinggevende neem je hierin een ondersteunende houding aan en stel je de vraag: ”Wat heeft deze professional vandaag van mij nodig om optimaal te kunnen functioneren?” Zo bouw je een goede vertrouwensband op.

Tip 3: Stel je op als coach in plaats van leidinggevende

Rol coach - IMK OpleidingenIedere professional is anders en heeft een andere benadering nodig. Coachend leidinggeven is de manier waarop je het beste uit jouw eigenwijze professional haalt. Dat doe je door vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Wat heeft hij nodig om zijn werk optimaal uit te voeren? De één heeft vooral de waardering en het vertrouwen nodig dat hij het goed doet en de ander heeft juist nodig dat je hem met rust laat en alle ruimte geeft. In plaats van te vechten tegen de minpunten en die proberen te controleren, geef je bij coachend leidinggeven juist de positieve punten de aandacht. Bij coachend leidinggeven houdt de medewerker zelf de touwtjes in handen en is hij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkelproces. De leidinggevende stimuleert de medewerker in dit proces.

Leidinggeven aan eigenwijze professionals is niet moeilijk. Het vraagt alleen om een specifieke manier van leidinggeven. Neem je professionals serieus en waardeer ze om hun expertise.

Meer weten?

Heeft dit artikel je geïnspireerd en weet je nu wat jij met jouw eigenwijze professionals aan moet? Heel fijn. Wil je je hier nog verder in verdiepen, dan is de training Leidinggeven aan professionals een goede vervolgstap. Tijdens deze training leer je hoe je jouw communicatieve vaardigheden kunt aanscherpen in relatie tot je stimulerende en leidinggevende rol binnen het team van professionals.

Wil je meer coachend gaan leidinggeven en kun je hier handvatten voor gebruiken? Volg dan de training Coachend leidinggeven en leer beter coaching gesprekken te voeren, zodat jij de professionals in beweging brengt en hun denkproces stimuleert. Wil je meer weten? Neem contact op met een van onze studieadviseurs.