19 december 2023

Bij het woordje ‘leren’ denken we meestal eerst aan boeken en schoolbanken. Toch leren veel mensen vooral in de praktijk. Voor de ontwikkeling van medewerkers is het daarom waardevol om leren op de werkvloer te stimuleren. Maar hoe pak je dat handig aan? 

Voordelen van leren op de werkplek 

  • Leren op het werk heeft veel voordelen. Zowel voor organisaties als voor individuele medewerkers. Nieuwe vaardigheden opdoen. Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden maakt medewerkers breder inzetbaar. 
  • Kennis en kunde binnen het bedrijf houden. Doorgewinterde professionals geven de waardevolle kennis en vaardigheden die ze in hun werkende leven hebben opgedaan, door aan collega’s. 
  • Theorie kan niet zonder praktijk. Leren op het werk is onmisbaar om de theorie tastbaar en inzetbaar te maken. 
  • Technologische ontwikkelingen volgen zich sneller op dan theoretische lesstof aan kan. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door te leren tijdens het werk. 
  • Aanpassingsvermogen stimuleren. Door leren op de werkvloer als iets vanzelfsprekends te benaderen, hebben medewerkers minder moeite om zich aan te passen bij veranderingen door bijvoorbeeld digitalisering, robotisering en automatisering. 

Tips voor leren op de werkvloer 

Hoe zorg je dat medewerkers onderling van elkaar leren op de werkplek? En hoe stimuleer je medewerkers om actief met hun ontwikkeling bezig te zijn? We delen onze tips.

1. Rouleer in werkzaamheden

Laat medewerkers niet steeds dezelfde taken uitvoeren. Ook al zijn ze in sommige dingen juist erg goed. Daag ze uit door nieuwe werkzaamheden op te pakken waar ze nog geen of weinig ervaring mee hebben. Door (kleine) successen zal hun zelfvertrouwen en leergierigheid groeien.

2. Koppel ervaren medewerkers aan beginners

Werken je medewerkers in teams? Stel dan teams samen waarbij medewerkers van elkaar kunnen leren en wissel de samenstelling regelmatig. Bijvoorbeeld door starters te koppelen aan ervaren medewerkers. Om het werkplezier hoog te houden, laat je medewerkers bij voorkeur wel zelf kiezen met wie ze willen samenwerken.

3. Bied ruimte voor begeleiding en coaching

Veel leidinggevenden in praktische beroepen zijn doorgegroeid vanuit hun rol als vakspecialist. Ze bezitten een schat aan kennis en vaardigheden die ze kunnen overdragen op de volgende generatie. Begeleiding en coaching op de werkvloer zijn hier goede werkvormen voor.

4. Stimuleer vragen stellen

‘Dat heb je vorige week ook al gevraagd! Nou vooruit, ik laat het nog één keer zien.’ Dit soort reacties stimuleren niet dat medewerkers vragen stellen. Terwijl vragen stellen juist een kernonderdeel van leren op de werkvloer is. Maak daarom kenbaar dat vragen niet alleen vrij staat, maar juist gewaardeerd wordt. Liever een keer te vaak vragen, dan te weinig.

5. Fouten maken mag

In het verlengde van vragen stellen: ook het maken van fouten is toegestaan! Door veel fouten te maken, leer je snel hoe iets niet moet. Benader het maken van fouten dan ook als iets positiefs en bestempel het als leermomenten.

6. Organiseer momenten voor kennisoverdracht

Organiseer ontmoetingen waarbij collega’s ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen, kennis kunnen delen en praktijkvoorbeelden kunnen bespreken. Maak hiervoor bijvoorbeeld ruimte tijdens het werkoverleg. Als leidinggevende kun je vooraf vragen of een medewerker wil vertellen over nieuwe inzichten die hij opgedaan heeft tijdens de cursus van vorige week.

7. Maak een opleidingsplan

Stel een opleidingsbudget beschikbaar en maak een opleidingsplan om het ook daadwerkelijk te besteden. Een opleidingsplan is een soort routekaart voor het trainen van groepen en individuele medewerkers.

8. Voer ontwikkelgesprekken

Tijdens ontwikkelgesprekken bespreek je niet het functioneren van een medewerker, maar hoe het gaat met zijn ontwikkeling. In een eerste gesprek kan een doel of functie worden besproken waar de medewerker zich naartoe wil ontwikkelen.

9. Breng vaardigheden in kaart

Wat kunnen medewerkers eigenlijk van elkaar leren op de werkvloer? Breng de vaardigheden van je medewerkers in kaart. Een handige tool om dit visueel te maken, is door middel van een skills matrix. Zo zie je ook direct de zwakke plekken binnen je organisatie; namelijk de vaardigheden die slechts enkelen bezitten.  

10. Gebruik de tools van nu

Steeds meer bedrijven zetten video in voor bedrijfsdoeleinden. Voor het online werven van nieuwe medewerkers, maar ook om intern kennis te delen. Het is toch veel leuker om een video te bekijken van een collega die iets uitlegt dan een saaie werkinstructie te lezen? 

11. Bied de kans om iets nieuws te proberen

Organiseer interne ‘snuffelstages’ waarbij medewerkers uit verschillende teams, afdelingen en projecten een dag met elkaar meelopen. Naast dat je meer begrip en waardering voor elkaars werk krijgt, helpt het ook om een andere kijk op het werk te krijgen én ontdek je misschien wel onontdekt talent.

12. Geef het goede voorbeeld

Om van leren op het werk een succes te maken, moet iedereen meedoen. Van de uitvoerders tot de directie. Geef als leidinggevenden het goede voorbeeld door te investeren in je ontwikkeling en je leergierig op te stellen. 

Aan de slag! 

Wil je leren op de werkvloer écht stimuleren? Doe de belangrijkste kennis en vaardigheden op tijdens een training. Volg bijvoorbeeld de training Werkplekbegeleider om stagiaires, collega’s en zij-instromers zo goed mogelijk te begeleiden en te enthousiasmeren over het vak. Of volg de cursus Praktijkopleider om de organisatie van het leerproces succesvol vorm te geven.