24 januari 2024

Een groep collega’s die gezamenlijk aan een doel werkt, noemen we een team. Sommige teams zijn zelfsturend, anderen worden aangestuurd door een teamleider. Hoe komt het dat de samenwerking in het ene team soepeler verloopt dan het andere en hoe kun je het verbeteren? 

Effectief samenwerken in een team

Binnen een effectief team werken collega’s prettig samen en worden er goede resultaten behaald. Teamleden zijn samen verantwoordelijk en kunnen (zo goed als) zelfstandig werken.

Binnen een effectief team weten alle teamleden:

  • wat moet er gebeuren (doelen),
  • wie gaat dat doen (taakverdeling)
  • wanneer moet het af zijn (deadlines)
  • hoe gaat dat gebeuren (procedures en werkafspraken)
  • en waarom (visie en missie)

Zijn er verschillen in opvattingen over de uitgangspunten van het werk, de doelen of over de manier waarop taken uitgevoerd moeten worden? Dan kan dat de onderlinge verhoudingen negatief beïnvloeden. Het loopt dan niet lekker.

Tips voor een effectieve samenwerking in een team

Kan de samenwerking binnen jouw team wel wat verbeteren? Kijk dan eens naar onderstaande tips.

1. Samen naar één doel toewerken

Een helder doel is de basis van elke effectieve samenwerking. Naar welk doel werk je als team toe? Ieder teamlid moet begrijpen wat de doelen zijn. En niet onbelangrijk: ze ook accepteren. Als dat niet het geval is, zul je merken dat iedereen zijn eigen doelen nastreeft. Daardoor neemt de effectiviteit van het team snel af.

2. Deel het doel op in taken

Hoe ga je als team het doel bereiken? Maak het doel kleiner door het op te delen in uitvoerbare taken en ze te verdelen onder de teamleden. Voor elk teamlid moet duidelijk zijn wat zijn verantwoordelijkheid binnen het team is, maar ook wat die van de andere teamleden zijn.

3. Maak afspraken over de uitvoering

Maak afspraken over hoe taken uitgevoerd moeten wachten. Deel voorbeelden van hoe bepaalde documenten moeten worden uitgewerkt en kies één softwareprogramma waarin alle teamleden werken en/of communiceren.

4. Samenstelling met aanvullende competenties

Een effectieve samenwerking begint eigenlijk al bij de teamsamenstelling. Teamleden die allemaal hetzelfde kunnen, zullen elkaar niet versterken. Juist wanneer collega’s met verschillende vaardigheden aan één gezamenlijk doel werken, kan het geheel groter worden dan de som der delen.

5. Duidelijke rolverdeling

Naast een takenpakket, bestaan er ook verschillende rollen binnen een team. De één richt zich bijvoorbeeld op de communicatie binnen het team, terwijl iemand anders de kwaliteit van de output controleert. In een effectief team worden de verschillende rollen ingevuld door mensen die daar de meeste affiniteit mee hebben.

6. Stel werkafspraken op

Door werkafspraken zwart-op-wit te zetten, weten alle teamleden wat de regels rondom de samenwerking zijn. Je kunt elkaar verantwoordelijk houden en eventueel aanspreken op gedrag. Voor online meetings kun je bijvoorbeeld afspreken dat iedereen op tijd is en zijn camera aan zet. Het grote voordeel van werkafspraken is dat iedereen weet waar hij zich aan te houden heeft.

7. Werk met vastomlijnde procedures

Een procedure is een vastgelegde manier waarop een bepaalde taak uitgevoerd dient te worden. Dit zorgt voor minder flexibiliteit, maar voor meer duidelijkheid. Een bepaalde taak wordt altijd op een bepaalde manier uitgevoerd, waardoor het resultaat voor elke teamlid voorspelbaar is.

8. Complimenteer individueel, maar vier successen gezamenlijk

Een effectief team is een positief team. Geef elkaar een compliment als een teamlid iets goed gedaan heeft en maak er een gewoonte van om successen gezamenlijk met elkaar te vieren. Bijvoorbeeld als je als marketingteam de vorige maand een nieuw record aan leads hebt binnengesleept.

9. Deel feedback met elkaar

Als zaken niet goed lopen, of als iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, moeten teamleden elkaar feedback kunnen geven. Teamwerk is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Een effectieve manier om dit te doen is door vaste feedbackmomenten in te plannen.

10. Respectvolle communicatie

Teamleden hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Sterker nog: door verschillende standpunten kun je van elkaar leren en groeien als team. Maar communicatie moet wel eerlijk en respectvol gebeuren. Niet achter iemands rug, maar opbouwend en positief.

Leer beter samenwerken

In dit artikel hebben we een voorzet gegeven om de samenwerking binnen jouw team te verbeteren. Wil je alles leren over effectief samenwerken? Ontwikkel je vaardigheden tijdens één van onze trainingen.

  • Training De Effectieve Teamleider – Ontwikkel essentiële leiderschapsvaardigheden en ontwikkel je persoonlijk leiderschap. Speciaal voor teamleiders die teams aansturen binnen een kantooromgeving.
  • Training Persoonlijke effectiviteit – Heb je moeite om je uit te spreken en voor jezelf op te komen binnen een team? Na deze training ga je met meer zelfvertrouwen en plezier aan het werk.
  • Training Communicatie in en rond projecten – Voor alle medewerkers die projectmatig werken en hun communicatieve vaardigheden binnen het team willen verbeteren.

Ontwikkel jezelf én je team met de training Effectief leidinggeven. Leer effectief communiceren en leidinggeven.

Ontdek de cursus
Effectief leiderschap - IMK Opleidingen