14 december 2020

Bij IMK Opleidingen is het mogelijk om na je training contact op te nemen met de trainer. Onze trainer, Arnoud Berkel, kreeg deze vraag van een oud deelnemer: Als ondernemingsraad hebben wij gehoord dat de reiskostenregeling gaat veranderen omdat we steeds meer thuiswerken. Klopt dat en wat is de rol van de OR hierin? Wij delen graag het antwoord met jullie!

Het klopt dat deze regeling gaat wijzigen. Normaal is het zo dat reiskosten netto vergoed worden op basis van een forfait van 214 werkdagen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de werknemer dan ook 60% van deze werkdagen aantoonbaar heeft gereisd van huis naar werkplek. Omdat velen van ons momenteel vanuit huis werken, heeft de overheid deze eis losgelaten tot het einde van dit jaar. Vanaf januari 2021 heeft een werkgever twee keuzes om reiskosten netto te blijven vergoeden. Of hij kijkt op individueel niveau of de 60%-eis nog steeds gehaald wordt of hij gaat de daadwerkelijk gereisde dagen van medewerkers vergoeden.

Het is goed om je te realiseren dat reiskosten geen onderwerp is dat verplicht met de OR moet worden opgepakt. In het instemmingsrecht van artikel 27 WOR staat niets over reiskosten. Dat komt omdat het hier gaat over een vergoeding van gemaakte kosten (voor het reizen naar je werk). De OR gaat wel over het beloningssysteem (artikel 27 lid 1c WOR) maar ‘reiskosten’ is geen vorm van beloning (ook al wordt het wel door velen zo gevoeld) maar een vergoeding voor gemaakte kosten. Niettemin zou ik als HR afdeling toch graag willen dat de OR akkoord is want het ligt vaak gevoelig. En als je wel om instemming gevraagd wordt zou ik over het bovenstaande maar niet te veel nadenken en geen slapende honden wakker maken ;-).

Ondanks dat het instemmingsrecht hier niet van toepassing is kan je als OR natuurlijk altijd een afwijkend voorstel doen. Als jullie je niet kunnen vinden in de voorgestelde regeling mag je op basis van het initatiefrecht van artikel 23 lid 2 en lid 3 van de WOR voorstellen doen over alles wat in de ogen van de OR in de onderneming ‘beter’ kan.

Overigens moet je er ook rekening mee houden dat als jullie een cao hebben de werkgever gehouden is de cao te volgen op het gebied van de reiskosten. Er mag natuurlijk altijd een generieke reiskostenregeling worden aangeboden die beter is dan die van de cao, daar zal geen enkele werknemer een probleem van maken.

Wat nog wel belangrijk is om te noemen is dat alle regels die worden gemaakt rondom het thuiswerken an sich (denk aan thuiswerkplek, omgaan met werktijden) wel instemmingsplichtig zijn, want deze gaan over de arbeidsomstandigheden.

Dit artikel is gepubliceerd is samenwerking met onze partner OR-Online