Inleiding Krachtige rapporten schrijven

Rapportage heeft als doel de geadresseerde snel, helder en overzichtelijk te informeren. Helaas wordt er veel papier en tijd vermorst aan onleesbare rapporten die bij de ontvanger hoogstens een gevoel van ongenoegen veroorzaken. De schrijver van een rapport verplaatst zich doorgaans onvoldoende in de ontvangende lezer. De cursus ‘Krachtige rapporten schrijven’ begint met de vraag: ‘Wie is de ontvanger van jouw rapport en wat wil hij of zij weten?’ Structuur, eenvoud, krachtig taalgebruik en de (commerciële) impact komen aan bod. Na de cursus kunnen de deelnemers hun eerstvolgende rapport laten analyseren door de trainer. Een cursus met directe toegevoegde waarde in de praktijk.

Voor wie?

De training ‘Krachtige rapporten schrijven’ is bedoeld voor iedereen die regelmatig belangrijke
(advies)rapporten, beleidsnotities of verslagen moet schrijven met als doel het management, de opdrachtgever of andere doelgroepen binnen of buiten de organisatie efficiënt en effectief te informeren over een bepaalde situatie.

Wat ontwikkel ik?

Na deze cursus ben je beter in staat een rapport evenwichtig op te bouwen, samenvattingen, conclusies en aanbevelingen helder te formuleren, uitgaande van de wensen en verwachtingen van de ontvanger van het rapport. De duidelijke structuur en vormgeving van jouw rapporten maakt het de lezer gemakkelijk om de essentie op te pakken.

Competenties

Je versterkt deze competenties:

 • Klantgerichtheid
  i
  Klantgerichtheid betekent het vermogen prioriteit te geven aan en te handelen naar de tevredenheid van klanten of interne medewerkers en het verlenen van service of hulp.
 • Resultaatgerichtheid
  i
  Resultaatgerichtheid betekent het vermogen om concrete resultaten te formuleren en vervolgens het sturen op, het halen van en het evalueren van deze resultaten.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  i
  Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid betekent het vermogen om ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke en correcte taal op schrift te stellen, afgestemd op de lezer.
 • Probleemanalyse
  i
  Probleemanalyse betekent het vermogen om problemen te signaleren, mogelijke oorzaken op te sporen, belangrijke gegevens te zoeken en onderzoeken en verbanden te leggen.

 

Programma

Op basis van de leerwensen vult de trainer het programma verder in. Wat in ieder geval aan bod komt:

Het eerste dagdeel wordt besteed aan bewustwording van alle aspecten die belangrijk zijn bij het schrijven van een rapport.

 • Wat is het doel van het rapport?
 • Voor wie is het bedoeld?
 • Wat is de architectuur van een prettig leesbaar rapport?
 • Beeldend en nauwkeurig schrijven
 • Doelmatig taalgebruik
 • Weg met taal- en spelfouten
 • Vervang clichés door iets beters
 • Samenvatting en conclusies
 • Lay-out en vormgeving

Deze aspecten worden tijdens het tweede dagdeel in de praktijk gebracht aan de hand van gesimuleerde situaties, lijkend op die in de werkelijke wereld van de cursisten, waarover zij individueel of in kleine groepjes een aantal malen rapportdelen produceren.

De tweede dag wordt besteed aan het verbeteren van eerder geschreven rapporten van de deelnemers. De rapporten zijn van tevoren aan de trainer toegezonden, die er praktische aanbevelingen aan toevoegt. De gezamenlijke analyse van de schrijfsels helpt het rapporteren efficiënter en effectiever te maken. De laatste oefening van de tweede dag is het schrijven van een korte, heldere rapportage over de training, waarin de cursist wordt gevraagd de aanbevelingen voor zichzelf indringend te verwoorden.

Follow up

Na de cursus kan iedere cursist het eerstvolgende rapport ter correctie aanbieden aan de trainer die het voorziet van suggesties voor verbetering en het ommegaand per e-mail terugstuurt. Een cursus met spin off!

Deze training is alleen beschikbaar als maatwerktraining.
Klik hier voor meer informatie.

De training heeft op dit moment (nog) geen trainingsdata. Houd onze website in de gaten voor actuele data of neem contact op met één van onze studieadviseurs via studieadvies@imkopleidingen.nl of 0172 - 42 34 56.

8 / 10
23 juni 2015
Margo Meertens-Douven
Training Krachtige rapporten schrijven
Leerstof was prima.
9 / 10
15 november 2013
Anoniem (bekend bij IMK)
Training Krachtige rapporten schrijven
Prima cursus, zeer goede trainer met veel ervaring en aandacht voor individuele wensen.
8 / 10
15 november 2013
Anoniem (bekend bij IMK)
Training Krachtige rapporten schrijven
Duidelijk en energiegevend, deze woorden komen in mij op als u vraagt de cursus kort te beschrijven. Complimenten aan de trainer.
8 / 10
15 november 2013
Anoniem (bekend bij IMK)
Training Krachtige rapporten schrijven
Het was een nuttige dag.

Onze aanpak

Bij IMK Opleidingen begint het leren al direct na de inschrijving. Wij bieden jou een breed leerconcept, waarvan de training de kern vormt. Via ons online leerplatform kun je vooraf aan de slag met een digitale preview van het lesmateriaal en een voorbereidingsopdracht. De training zelf is bijzonder interactief. Zelfanalyses, oefeningen, discussies en ervaringsuitwisseling maken het leerproces persoonlijk en zeer praktijkgericht. Tussentijds en na afloop heb je via Leren Online contact met je medecursisten. Tot zes weken na de training kun je bovendien gebruik maken van e-coaching met de trainer, als je hulp wenst bij het toepassen in de werksituatie.

Wie is mijn trainer?

De training wordt gegeven door een zeer ervaren, praktijkgerichte trainer die zelf zijn sporen in het schrijven van effectieve rapporten in ruime mate heeft verdiend.

Leren doe je niet alleen in een leslokaal

Een opleiding of training staat bij IMK Opleidingen niet op zichzelf. Met de IMK Leerweg halen jouw medewerkers zoveel mogelijk uit hun training en blijft het effect zichtbaar. Vanaf het moment dat ze zijn aangemeld tot een jaar na de laatste lesdag worden ze geprikkeld en geïnspireerd om zichzelf verder te ontwikkelen. Gedragsverandering heeft tijd nodig om te verankeren en de IMK Leerweg faciliteert dat. Trainer Christine legt het hieronder uit.