20 februari 2024

Om van de werkplek een leerplek te maken, zullen er aanpassingen in de structuur van de organisatie gemaakt moeten worden. Wij zetten negen praktische tips voor je op een rij. Eerst meer weten over de voordelen van werkplekleren? Die lees je hier.

1. Meer uitdaging in taken

Zorg dat medewerkers niet vastgeroest raken in hun routines en geef ze regelmatig een nieuwe of moeilijkere taak. Zo raken ze bekend met leren en nieuwe ervaringen. Door (kleine) successen zal hun zelfvertrouwen en werkplezier groeien en worden ze hongerig naar meer.

2. Stimuleer autonomie

Om werkplekleren te stimuleren, is het belangrijk dat medewerkers zelfstandig kunnen werken. Kauw als leidinggevende niet alles voor en geef het antwoord niet op een presenteerblaadje, maar laat medewerkers zelf met ideeën komen.

3. Nieuwe kijk op beoordelen

Lopen medewerkers met klamme handjes het beoordelingsgesprek in? Niet bij een organisatie waar werkplekleren centraal staat. Het doel van dit soort gesprekken is dan vooral om in contact te blijven, weten wat er speelt en de ontwikkeling in de gaten te houden.

Een betere term is dan ook ‘ontwikkelingsgesprekken’. Ze zijn er niet om de medewerker onderuit te halen en te vertellen wat er allemaal beter moet, maar zijn bedoeld als goed gesprek om de ontwikkeling te volgen en bij te sturen waar nodig.

4. Nieuwe vaardigheden aanleren

Om van werkplekleren een succes te maken zijn nieuwe vaardigheden nodig. Bij leidinggevenden, maar ook bij medewerkers. Die doe je op tijdens een training.

Zo is de training Feedback geven geschikt om een positieve onderlinge communicatie te creëren. Teamleiders leren tijdens de training Coachend leidinggeven een manier van leidinggeven die goed aansluit bij werkplekleren. En voor praktijkopleiders is er natuurlijk de cursus Praktijkopleider.

5. Open werkplek

Op de werkvloer moet er ook het één en ander veranderen. Het liefst creëer je een open werkomgeving waarin het makkelijk is om elkaar op te zoeken, iets te vragen of samen te werken. Natuurlijk is dit niet in elk gebouw fysiek mogelijk. Digitale tools voor snelle communicatie en kennisverzameling zijn daarom ook van belang.

6. Stel tijd beschikbaar

Iets leren kost tijd. Zorg dus ook dat die tijd er is. Stel vaste momenten in waarop medewerkers (van elkaar) kunnen leren. Zolang het als optioneel gezien wordt, zul je zien dat de tijd namelijk vanzelf opgeslokt wordt door werktaken. Beschouw leertijd daarom als even belangrijk als werktijd.

7. Wisselende teams

Werken medewerkers vaak in teams? Stuur dan niet telkens hetzelfde koppel op pad. Mix jong en oud en collega’s met verschillende vaardigheden en aanpak door elkaar. Zo kan iedereen van elkaar leren. De jonkies leren handigheidjes van de doorgewinterde veteranen en de oudjes ontdekken de laatste inzichten van collega’s die net van school komen.

8. Kans om iets nieuws te leren

Last van eilandjesvorming binnen de organisatie? Stimuleer meeloopdagen, ‘snuffelstages’ en afdeling overschrijdende projecten zodat afdelingen meer gaan overlappen. Of wees creatief en laat bijvoorbeeld elke week een andere medewerker een vlog opnemen waarin ze de rest van het bedrijf meenemen in hun dag. Dit zorgt voor meer verbinding, begrip en interesse in andere delen van de organisatie.

9. Geef het goede voorbeeld

Om van werkplekleren écht een succes te maken, moet iedereen meedoen. Van de medewerkers op de vloer of in het land tot leidinggevenden en directeuren. Geef vanuit het management daarom het goede voorbeeld door je nieuwsgierig op te stellen en te blijven ontwikkelen.

Maak van je organisatie een leeromgeving. Ga aan de slag met de tips uit dit artikel en zorg dat leidinggevenden de handvatten hebben om er een succes van te maken. Tijdens de cursus Praktijkopleider leren deelnemers op praktische wijze de begeleidingsvaardigheden die nodig zijn.

Volg de cursus Praktijkopleider en leer alles over de organisatie van het leerproces én de begeleiding op de werkvloer.

Ontdek de cursus
werkplezier - imk opleidingen
 

De meest gestelde vragen

Wat is werkplekleren?

Met werkplekleren bedoelen we leren tijdens het werk. Bijvoorbeeld door kennisdeling, instructies, coachend leidinggeven of nieuwe taken uitproberen.

Welke vaardigheden zijn belangrijk bij werkplekleren?

Vooral goede communicatie is van belang. Zowel bij werknemers als leidinggevenden. Maar ook andere manieren van leidinggeven, zoals een coachende stijl in plaats van een sturende stijl, en een moderne kijk op beoordelen.

In hoeverre moeten organisaties veranderen voor werkplekleren?

Om werkplekleren mogelijk te maken, is vooral een nieuwe houding nodig. Een open werkomgeving  waarin kennisdeling, samenwerking en transparantie centraal staat. Ook moet er tijd gemaakt worden voor werkplekleren en moeten de juiste vaardigheden aanwezig zijn.