12 maart 2024

Opleiding en ontwikkeling staat bij veel bedrijven hoog in het vaandel. Wil jij daar een rol in spelen en trainer worden? In dit artikel vertelt IMK-trainer Han Vossen wat je doet als interne trainer, welke vaardigheden je nodig hebt en hij geeft tips hoe je effectief kennis overdraagt.

Wat doe je als trainer?

Als interne trainer bij een bedrijf ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma’s voor medewerkers binnen de organisatie. Hieronder vind je een aantal taken die daarbij horen.

 • Ontwikkelen van trainingen: je ontwerpt en ontwikkelt trainingsmateriaal afgestemd op de behoeftes van de organisatie. Denk aan de inhoud van de training, het materiaal, de presentaties en de evaluatiemethode.
 • Uitvoeren van trainingen: je verzorgt de trainingssessies voor medewerkers. Dit kan op locatie zijn, maar ook digitaal.
 • Ontwikkelen van vaardigheden: je helpt medewerkers bij het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die relevant zijn voor hun functie: variërend van technische vaardigheden tot soft skills zoals feedback geven of effectief communiceren.
 • Evalueren: je evalueert de effectiviteit van de training door middel van vragenlijsten en feedbacksessies. Aan de hand van de feedback pas je trainingen aan als dat nodig is.
 • Plannen van trainingen: je plant trainingsprogramma’s en sessies waarbij je rekening houdt met de beschikbaarheid van medewerkers, de bedrijfsagenda en andere relevante factoren.
 • Bijblijven met trends: je blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen binnen de branche en trainingsmethodieken om ervoor te zorgen dat de trainingsprogramma’s relevant en effectief blijven.
 • Samenwerken: je werkt samen met andere afdelingen, managers en HR-professionals om de trainingsbehoeften van het bedrijf in kaart te brengen en hierop in te spelen.
 • Rapporteren: je rapporteert over de vorderingen van medewerkers, de effectiviteit van de training en eventuele verbeteringen.

Je kunt ook ingezet worden om klanten te trainen hoe ze het beste gebruik kunnen maken van jullie product of dienst. Maar over het algemeen draagt een interne trainer bij aan de ontwikkeling van de vaardigheden en kennis van medewerkers om de prestaties en productiviteit van het bedrijf te verbeteren.

Welke competenties heb je nodig als je trainer wilt worden?

Als interne trainer is het belangrijk dat je over verschillende competenties beschikt. Hieronder zie je de belangrijkste.

 1. Vakkennis: je hebt een goede kennis van het vakgebied waarin de training wordt gegeven en bent bekend met de bedrijfscultuur en -processen.
 2. Didactische vaardigheden: je kunt informatie op een duidelijke, begrijpelijke en gestructureerde manier overbrengen. Je bent in staat om verschillende leermethoden en -stijlen te gebruiken om aan de leerbehoeften van deelnemers te voldoen.
 3. Communicatieve vaardigheden: je hebt sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om effectief te kunnen presenteren, uitleggen en communiceren met deelnemers.
 4.  Empathie: je kunt je inleven in de deelnemers en begrijpt hun behoeften.
 5. Interpersoonlijke vaardigheden: je kunt snel goede relaties opbouwen en onderhouden met deelnemers, managers en andere belanghebbenden. Je bent in staat om een positieve en ondersteunende leeromgeving te creëren.
 6. Organisatorische vaardigheden: je bent vaardig in het effectief plannen, beheren en coördineren van trainingsprogramma’s en -sessies.
 7. Creativiteit: je kunt innovatieve en boeiende leermaterialen en -methoden ontwikkelen om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten.
 8. Aanpassingsvermogen: je hebt de flexibiliteit om je aan te passen aan verschillende situaties, doelgroepen en veranderende behoeften van zowel de deelnemers als het bedrijf.
 9. Evaluatievaardigheden: je weet hoe je de effectiviteit van de training kunt meten en evalueren, en op basis daarvan verbeteringen aan kunt brengen in toekomstige sessies.
 10. Technologische vaardigheden: je kunt digitale hulpmiddelen effectief gebruiken bij het geven van trainingen.
 11. Zelfreflectie: je bent in staat om je eigen prestaties kritisch te evalueren en continu te streven naar verbetering in termen van trainingstechnieken en effectiviteit.

Door deze competenties te ontwikkelen en te benutten, kun je als interne trainer waardevolle bijdragen leveren aan de groei en ontwikkeling van medewerkers binnen een organisatie.

Hoe kun je trainer worden?

Om een interne trainer te worden, kun je de volgende stappen zetten:

Stap 1: Opleiding of ervaring als trainer

Zorg dat je over een relevante opleiding beschikt of ervaring hebt als trainer. Vaak hebben interne trainers een diploma in onderwijs, training, HR of een gerelateerd vakgebied.

Stap 2: Praktijkervaring

Als trainer ben je geloofwaardiger als je praktijkervaring hebt in het vakgebied waarin je anderen wilt opleiden. Vaak zie je dat ervaren vakprofessionals hun kennis gaan overdragen in de rol van praktijkopleider, werkplekbegeleider of als trainer.

Stap 3: Specialiseren

Specialiseer je in specifieke technische vaardigheden, bepaalde machines of bedrijfsspecifieke processen die relevant zijn voor het bedrijf. Je kunt je ook specialiseren in soft skills zoals timemanagement, feedback geven of effectief communiceren.

Stap 4: Ontwikkelen

Volg train-de-trainer cursussen of workshops waarmee je vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om effectief trainingen te geven.

Stap 5: Certificeren

Kijk of je relevante certificeringen kunt behalen in training en ontwikkeling. Denk aan een specifieke trainingsmethode. Bij IMK Opleidingen gebruiken we bijvoorbeeld de Karin de Galan-methodiek en DISC.

Stap 6: Zichtbaarheid

Laat je trainingsvaardigheden zien. Geef bijvoorbeeld eens een interne workshop, coach een collega of verzorg een onderdeel van een trainingsprogramma. Je kunt ook denken aan het begeleiden van stagiaires of het inwerken van nieuwe collega’s.

Stap 7: Actualiteit

Zorg dat je goed op de hoogte blijft van trends en ontwikkelingen in training en ontwikkeling. Neem deel aan workshops, vakbeurzen en blijf jezelf ontwikkelen als trainer.

Het is belangrijk om zowel je kennis van het vakgebied als je didactische vaardigheden te ontwikkelen om effectieve trainingen te kunnen verzorgen.

Door deze stappen te volgen, kun je jezelf positioneren als een gedroomde kandidaat voor een interne trainersrol binnen je organisatie.

Effectief kennis overdragen doe je met deze tips

Om effectief kennis over te dragen heb je aandacht nodig voor verschillende aspecten van het trainingsproces. Hier zijn enkele tips die je kunnen helpen:

Tip 1: Ken je doelgroep

Begrijp de achtergrond, ervaring en behoeften van je deelnemers. Pas je training aan op hun niveau en leerstijlen.

Tip 2: Stel duidelijke leerdoelen

Stel duidelijke en haalbare leerdoelen vast voor elke trainingssessie. Dit helpt deelnemers te begrijpen wat ze zullen leren en waarom het relevant is.

Tip 3: Gebruik interactieve leermethodes

Gebruik interactieve leermethodes zoals groepsdiscussies, casestudies, rollenspellen en praktische oefeningen. Actieve betrokkenheid vergroot het begrip en behoud van informatie.

Tip 4: Presenteer helder en boeiend

Presenteer informatie op een duidelijke en boeiende manier. Gebruik visuele hulpmiddelen zoals presentaties, diagrammen en grafieken om complexe informatie te verduidelijken.

Tip 5: Stimuleer praktische toepassing

Moedig deelnemers aan om het geleerde toe te passen in praktijksituaties. Daarmee beklijft de kennis veel beter.

Tip 6: Gebruik voorbeelden uit de praktijk

Gebruik concrete voorbeelden en praktijkscenario’s om de theorie te verduidelijken. Dit maakt de informatie tastbaarder en gemakkelijker te begrijpen.

Tip 7: Check regelmatig begrip

Check regelmatig of de deelnemers de informatie begrijpen. Dit kan met een korte quiz, een korte discussie of een individuele evaluatie.

Tip 8: Vraag om feedback

Moedig deelnemers aan om vooral veel vragen te stellen en feedback te geven. Dat stimuleert een actieve deelname en voorkomt misverstanden.

Tip 9: Herhaal en geef samenvattingen

Herhaal belangrijke punten en vat de kern samen aan het einde van elke trainingssessie. Dit versterkt de belangrijkste leerpunten.

Tip 10: Evalueer en pas aan

Evalueer de effectiviteit van je trainingssessies en pas je aanpak aan op basis van feedback. Je doet dit door aan het einde van de trainingsessie een kort evaluatieformulier in te laten vullen of een mondeling evaluatierondje in te plannen aan het einde van de sessie. Door continu te leren en te verbeteren worden de trainingen steeds beter en wordt jij steeds succesvoller in jouw rol als interne trainer.

Door deze tips toe te passen, kun je de effectiviteit van je trainingssessies vergroten en ervoor zorgen dat deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden verwerven.

Trainer worden?

Wil jij trainer worden binnen jouw bedrijf? Onze cursus Train de trainer is dan bij uitstek geschikt voor jou. Met deze cursus verbeter en ontwikkel je jouw didactische kennis en trainersvaardigheden zodat jij alles uit dit artikel straks kunt toepassen in jouw eigen bedrijfspraktijk.

Wil je interne trainer worden en jouw kennis en ervaring delen met collega's? Leer er alles over!

Ontdek de cursus
Training volgen - IMK Opleidingen