9 februari 2024

Bij de uitvoering van een project komt meestal veel tijd en budget kijken. Een goede planning en de juiste methode van werken is daarom van groot belang. Welke methodes zijn er en welke past het beste bij jouw project?  

Methodes voor projectmatig werken

1. Het 6-fasenmodel

Zoals de naam doet vermoeden, bestaat deze projectmanagement methode uit zes fases. Namelijk: de initiatiefase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase en nazorgfase. Pas wanneer de ene fase is afgerond, ga je als projectteam door naar de volgende.

Het 6-fasenmodel komt uit het boek Projectmatig werken van Gert Wijnen, Peter Storm en Willem Renes uit 1984. Dit boek wordt gezien als hét handboek voor projectmanagement. Dit is ook het model dat onze trainers hanteren tijdens onze cursus Projectmanagement.

Lees verder: 6 projectfasen voor een succesvol project

2. Waterval-methode

Bij de Waterval-methode wordt een project opgedeeld in deelprojecten die een voor een worden afgerond en opgeleverd. Voordat het team doorgaat naar een nieuw deelproject worden aanpassingen eerst doorgevoerd en goedgekeurd.

De Waterval-methode wordt vooral toegepast bij projecten waarvan het eindresultaat vooraf vaststaat en waarbij taken alleen opeenvolgend kunnen worden uitgevoerd. Denk aan het bouwen van een huis: na de ruwbouw is de afbouw aan de beurt. Andersom of tegelijk is niet mogelijk.

3. Scrum

Scrum kenmerkt zich door direct aan de slag te gaan, zonder lange onderzoeksfase. In korte ‘sprints’ (vooraf vastgestelde tijdsperiode van bijvoorbeeld één of vier weken) creëert het projectteam een werkend product. Tijdens volgende sprints wordt dit product getest, verfijnd, uitgebreid en bijgewerkt. Na het afgesproken aantal sprints is het project af en wordt het eindproduct opgeleverd.

Scrum wordt vooral toegepast bij projecten die gebonden zijn aan een bepaald budget en/of een vaste tijdsperiode. Er wordt een zo goed mogelijk werkend product opgeleverd binnen de middelen die beschikbaar zijn.

Deze methode van projectmatig werken wordt bijvoorbeeld toegepast bij de ontwikkeling van software. Tijdens onze training Aan de slag met scrum leer je de belangrijkste vaardigheden.

4. Kritieke-pad methode

Bij de kritieke-pad methode worden taken onderverdeeld in kritiek en niet-kritiek. Een kritieke taak moet eerst afgerond worden, voordat aan de volgende kan worden begonnen. Bij niet-kritieke taken is dat niet het geval. Die kun je oppakken als de tijd het toelaat. Zo wordt onnodige vertraging vermeden en focus behouden.

Deze methode wordt vooral toegepast wanneer er een harde deadline is. De kritieke taken moeten minimaal bereikt worden. Eventuele niet-kritieke taken kunnen dan afvallen.

Bij productontwikkeling kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde onderdelen zelf te maken. Maar als dat niet haalbaar is, gebruik je bestaande onderdelen die je inkoopt.

Overige projectmanagement methoden

Er zijn nog veel meer methodieken die je als projectmanager kunt gebruiken voor jouw project. De meeste zijn een afgeleide van de methodes die hierboven beschreven zijn. Denk aan Kanban, Scrumban, Prince2, Six Sixma, Extreme programming en PMBoK.

De juiste projectmanagement methode kiezen

In principe kun je elke projectmethode kiezen die je wilt. Toch liggen sommige combinaties meer voor de hand dan andere. Hieronder delen we enkele overwegingen.

  • Opeenvolgende taken – Kunnen fasen of deelprojecten los van elkaar uitgevoerd worden of moet de ene taak eerst afgerond zijn voordat je aan de volgende kunt beginnen? In het laatste geval is het 6-fasenmodel of de waterval-methode de beste keuze.
  • Verandering mogelijk tijdens het project – Verandert regelgeving of technologie snel binnen je branche? Dan is een vastomlijnd project van begin tot eind minder geschikt. Een flexibele methode zoals scrum past dan beter.
  • Strakke deadline – Is het halen van de deadline belangrijker dan dat het eindresultaat aan alle vooraf bedachte ideeën voldoet? Dan is scrum of de kritieke-pad methode het meest geschikt.
  • Resultaat belangrijker dan deadline – Speelt budget en tijd juist een ondergeschikte rol aan het eindresultaat? Kies dan voor de waterval-methode of het 6-fasenmodel.

Leer alles over projectmanagement

Na het lezen van dit artikel heb je meer inzicht in de verschillende methodes die je kunt tegenkomen als projectmedewerker. Wil je alles leren over projectmatig werken en je vaardigheden rondom projectmanagement ontwikkelen? Schrijf je dan in voor één van onze trainingen.

  • Cursus Projectmanagement – Leer de basiskennis van het managen van projecten. Van structuur en fasering binnen projecten, tot het opstellen van een projectplan en de communicatie met betrokkenen.
  • Training Leidinggeven aan projecten– Voor (beginnende) projectleiders die meer kennis en inzicht in de aanpak van projectmatig werken willen en hun teamleden effectiever willen aansturen.

Alles leren over projectmatig werken? Schrijf je nu in. Voor projectleiders én projectmedewerkers.

Ontdek de cursus
Thema Projectmanagement