14 mei 2024

Scrum is een unieke werkwijze voor de uitvoering van projecten. Het bestaat uit typerende rollen en activiteiten  die er samen voor zorgen dat projecten snel, binnen budget en van een zo hoog mogelijke kwaliteit worden opgeleverd.

Wat is scrum?

Scrum is een flexibele manier van werken binnen een project. In zogenaamde ‘sprints’ van steeds 1 tot 4 weken werkt het team aan het project of het te ontwikkelen product. Na elke sprint beoordeelt de klant het opgeleverde werk en geeft feedback. Die gebruikt het team voor de volgende sprint. Zo weet de klant hoe het project vordert, blijft iedereen op één lijn en kan er bijgestuurd worden wanneer nodig.

Scrum vs klassiek projectmanagement

In de klassieke vorm van projectmanagement wordt aan het begin een projectplanning opgesteld, die vervolgens over een vooraf bepaalde periode wordt uitgevoerd. Wanneer de tijd erop zit, wordt het resultaat gepresenteerd en is het project afgerond. Dit werkt goed wanneer de klant precies weet wat hij wil, het team weet wat ze moeten doen en er weinig verandert gedurende de realisatie.

Andere projecten vragen om een flexibelere aanpak. Bijvoorbeeld wanneer de klant nog niet precies weet wat hij wil, het team nog moet ontdekken hoe iets gerealiseerd moet worden en als er een kans bestaat dat zaken kunnen veranderen terwijl het project loopt. In dat geval werkt een agile aanpak zoals de scrum-methode beter.

Voordelen van scrum

 • Flexibiliteit: Aanpassingen zijn snel door te voeren.
 • Klantbetrokkenheid: De klant kan regelmatig feedback geven.
 • Voortgangscontrole: Altijd inzicht in de projectvoortgang.
 • Kwaliteit: Regelmatige evaluaties zorgen voor betere resultaten.
 • Snelheid: Tijdens korte sprints wordt snel naar een eindproduct toegewerkt.

Wanneer scrum toepassen?

Zijn één of meerdere van onderstaande stellingen aan de orde binnen jouw project? Dan kan de scrum-methode een goede aanpak zijn.

 • De klant heeft nog geen helder beeld van het eindproduct.
 • Het team weet nog niet precies hoe ze het project gaan uitvoeren.
 • Er zijn mogelijke veranderingen van buitenaf tijdens de realisatiefase.
 • Het budget staat vast, maar het eindproduct niet.

De scrumrollen

De projectgroep binnen een scrum-aanpak ziet er anders uit dan in een traditionele projectsamenstelling. Er zijn drie hoofdrollen van belang:

 1. Product owner: vanuit de klant wordt een nauw betrokken opdrachtgever aangewezen die productverantwoordelijkheid draagt. Hij of zij geeft richting en mag autonoom beslissingen nemen.
 2. Scrumteam: een zelfsturend en multidisciplinair team dat zelfstandig aan het project werkt, meestal met drie tot negen leden. De leden voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat en werken nauw samen.
 3. Scrummaster: is verantwoordelijk voor het proces. Organiseert onder andere dagelijkse meetings binnen het scrumteam en de meetings aan het eind van een sprint.

De ceremonies

Naast de typerende rollen kenmerkt de scrummethode zich door vier gebeurtenissen die telkens terugkomen. Dit noemen we ook wel de ceremonies.

1. Sprintplanning

Een scrumproject begint, net als een traditioneel project, met een planning. De onderdelen en eisen van het project komen op de product backlog. Deze worden vervolgens vertaald naar taken waar het scrumteam tijdens sprints mee aan de slag gaan: de sprint planning. Vooraf wordt een inschatting gedaan van het benodigde aantal sprints en de capaciteit.

2. Stand-up

Het scrumteam begint elke werkdag met een korte dagelijkse meeting. De zogenaamde daily stand up. Elk lid geeft aan wat hij gisteren gedaan heeft, wat hij vandaag gaat doen en welke obstakels hij ziet voor deze sprint. Op deze manier blijven teamleden van elkaars werkzaamheden en de voortgang op de hoogte.

Eventuele problemen worden één-op-één besproken met de scrummaster. Aan hem of haar de taak om met een oplossing te komen, zodat de rest ongestoord verder kan.

3. Review

Na elke sprint vindt een sprint review plaats. Alle betrokkenen komen bij elkaar om het opgeleverde resultaat te bespreken. De product owner geeft feedback en samen wordt de prioriteit van de volgende sprint besproken.

4. Retrospective

Na een sprint vindt ook een retrospective plaats. Hierin wordt teruggekeken op de afgelopen sprint. Wat ging goed en wat kon beter? Door het proces te beoordelen kunnen toekomstige sprints effectiever ingericht worden, zodat er nog meer resultaat in kortere tijd behaald kan worden.

Leer scrummen

Scrum lijkt op papier heel eenvoudig. Maar achter de simpele rollen en ceremonies schuilt een totaal andere manier van werken. Om de scrum-methode succesvol toe te passen, zul je als projectteam een grote verandering in denken en werken moeten maken.

Een effectieve manier om de werkwijze snel eigen te maken, is door de training Aan de slag met scrum te volgen. Leer de scrum-methode kennen en krijg praktische handvatten om deze toe te passen in jouw werkveld.

Wil je ontdekken hoe je met de Scrum-methode twee keer zoveel kunt bereiken in de helft van de tijd. Volg dan de training Aan de slag met Scrum.

Ontdek de cursus
Thema Projectmanagement