22 augustus 2023

Wij mensen hebben de neiging om mensen om ons heen te verzamelen die lijken op onszelf. Dat voelt vertrouwd en comfortabel want we herkennen onszelf een beetje in de ander. Op ons werk vinden we het fijn om samen te werken met collega’s die een vergelijkbaar referentiekader hebben, dezelfde taal spreken of dezelfde humor hebben. Vanwaar dan toch de roep om meer diversiteit op de werkvloer? In dit artikel lees je waarom én hoe je hieraan kunt bijdragen als leidinggevende of HR-professional.

Wat betekent diversiteit?

Diversiteit gaat in de kern om het erkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen mensen. Dit kan gaan om zichtbare verschillen zoals geslacht, leeftijd en etniciteit, maar ook om minder zichtbare aspecten zoals seksuele geaardheid, religie, of zelfs denkstijlen. Diversiteit op de werkvloer betekent dus niet simpelweg het aanstellen van mensen uit verschillende achtergronden; het gaat veel verder dan dat. Het gaat om het creëren van een inclusieve omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt, ongeacht hun unieke kenmerken. Het is een dynamisch proces dat vraagt om bewuste inspanningen van zowel directie, hr-management, leidinggevenden als medewerkers. Het doel? Een rijkere, meer creatieve en effectievere werkomgeving waarin zowel de mensen als de organisatie groeit.

Voorbeelden van diversiteit in een organisatie

Als we het hebben over diversiteit op de werkvloer, denken de meeste mensen meteen aan leeftijdsdiversiteit, culturele en etnische diversiteit, genderdiversiteit, seksuele geaardheid, religieuze diversiteit, diversiteit in vaardigheden en opleiding, en fysieke en mentale diversiteit. Maar diversiteit is een veel breder begrip dan deze voor deze voor de hand liggende categorieën.

Er zijn ook minder voor de hand liggende vormen van diversiteit die vaak over het hoofd worden gezien.

 • Neurodiversiteit: Dit gaat over de inclusie van mensen met neurologische verschillen zoals ADHD, dyslexie of autisme. Zij kunnen unieke vaardigheden en perspectieven bieden die anderen misschien niet hebben.
 • Socio-economische achtergrond: Medewerkers die uit verschillende sociaal-economische milieus komen, kunnen verschillende perspectieven en benaderingen inbrengen, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen.
 • Politieke overtuigingen: In een tijd waarin mensen vaak sterk van mening verschillen over politiek, kan het juist goed zijn om allerlei verschillende politieke ideeën op de werkvloer te hebben. Zo kun je beter begrijpen wat er in de samenleving speelt en kom je samen tot betere oplossingen.
 • Levensfase en levensstijl: Denk aan alleenstaanden, jonge ouders, mantelzorgers of mensen in de overgangsfase naar pensioen. Elk levensfase brengt eigen uitdagingen maar ook inzichten met zich mee.
 • Taal en dialect: Mensen die een andere moedertaal of dialect spreken, kunnen andere communicatiestijlen en interpretaties van situaties hebben, wat kan bijdragen aan een breder begrip en creatievere oplossingen.

De voordelen van meer diversiteit op de werkvloer

Diversiteit op de werkvloer is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt. Niet alleen omdat we leven in een diverse maatschappij, ook omdat diversiteit op de werkvloer belangrijke voordelen kent.

 1. Meer diversiteit betekent dat er meer verschillende perspectieven, ervaringen en denkwijzen voorkomen. Dat genereert nieuwe ideeën, problemen worden op verschillende manieren benaderd en het leidt tot meer unieke oplossingen.
 2. Verschillende mensen brengen verschillende perspectieven en standpunten met zich mee. Dat vermindert groepsdenken en geeft meer ruimte voor een bredere en objectievere beoordeling van situaties. Hierdoor worden eventuele risico’s eerder onderkend. Al met al bedenken diverse teams sneller alternatieve oplossingen en komen zo tot meer weloverwogen keuzes en beslissingen.
 3. Met diverse teams kun je beter complexe problemen aanpakken. De verschillende vaardigheden, kennis en ervaringen van teamleden leiden tot een bredere analyse van problemen en een meer veelzijdige benadering van oplossingen.
 4. Medewerkers met verschillende culturele achtergronden, talen en perspectieven kunnen helpen om de klanttevredenheid te verbeteren en een breder scala klanten aan te spreken.
 5. Een organisatie die diversiteit omarmt, bouwt aan een inclusief en progressief werkgeversmerk. Dit helpt om talent aan te trekken, klanten aan te trekken en een concurrentievoordeel te krijgen in een steeds diverser wordende markt.

Wil je maximaal voordeel halen uit een divers team, dan hoort daar ook een inclusieve cultuur bij met gelijke kansen, respect voor de verschillen en waarin diversiteit wordt gestimuleerd.

Hoe herken je diversiteit in een bedrijf?

Een divers personeelsbestand kent vele voordelen, maar de manier waarop er met diversiteit wordt omgegaan is daarbij cruciaal.

Waaraan herken je een bedrijf dat diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda heeft staan?

De werving en selectie gebeurt zo breed mogelijk: vacatures worden op diverse platforms geplaatst en er wordt actief gezocht naar kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen.

Diversiteit wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Er is een open communicatie en respect voor verschillende perspectieven. Er worden regelmatig trainingen en workshops gegeven om bewustwording te vergroten en vooroordelen te verminderen. Alle medewerkers hebben gelijke toegang tot trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit bevordert gelijke kansen en talentontwikkeling binnen de organisatie. Er is ruimte voor flexibele arbeidsvoorwaarden om een evenwichtige werk-privébalans te bevorderen. Denk aan variabele werktijden- en plekken. Dit trekt niet alleen nieuwe medewerkers aan, maar zorgt er ook voor dat huidige medewerkers langer bij de organisatie willen blijven werken.

Er is een duidelijk diversiteitsbeleid met meetbare doelen en gerichte inspanningen om de gewenste resultaten te bereiken.

Een diverse en inclusieve organisatie gaat dus over meer dan alleen meer diversiteit op de werkvloer. Maar hoe kom je daar? Als leidinggevende en HR-professional kun je verschillende dingen doen.

Wat kun je als leidinggevende doen om meer diversiteit te stimuleren?

diversiteit op de werkvloer - IMK OpleidingenAls leidinggevende speel je een cruciale rol bij het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Hier zijn enkele specifieke acties die je kunt ondernemen:

 1. Zorg ervoor dat je zelf goed geïnformeerd bent over diversiteit en inclusie en de voordelen ervan begrijpt. Volg trainingen en workshops om je bewustzijn en begrip van verschillende perspectieven te vergroten. Deel deze kennis vervolgens met je team en moedig open gesprekken aan.
 2. Creëer een werkomgeving waarin alle medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelen. Stel duidelijke gedragsnormen op die discriminatie en uitsluiting verbieden. Zorg ervoor dat er ruimte is voor diverse stemmen en ideeën en dat iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen en bij te dragen.
 3. Werk samen met HR om ervoor te zorgen dat wervingsprocessen inclusief zijn. Dring erop aan om meerdere wervingskanalen te gebruiken om een breed scala aan kandidaten aan te trekken. Wees kritisch op vacatureteksten om ervoor te zorgen dat ze inclusief taalgebruik bevatten en geen onbewuste vooroordelen bevorderen. Betrek diverse medewerkers bij het sollicitatieproces om verschillende perspectieven te waarborgen.
 4. Streef naar diversiteit bij het samenstellen van teams. Teams met verschillende achtergronden en ervaringen zijn vaak creatiever en innovatiever.
 5. Zorg ervoor dat alle medewerkers gelijke kansen hebben op groei en ontwikkeling. Focus op talent en biedt mogelijkheden voor training, mentorschap en leiderschapsontwikkeling.
 6. Als leidinggevende heb je de mogelijkheid om een voorbeeld te stellen voor inclusief gedrag. Wees open, respectvol en nieuwsgierig naar verschillende perspectieven. Moedig anderen aan om hetzelfde te doen. Behandel alle medewerkers eerlijk en respectvol, ongeacht hun achtergrond of kenmerken.
 7. Creëer een cultuur waarin open communicatie wordt aangemoedigd en waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën, zorgen of ervaringen te delen. Luister actief naar de behoeften en ervaringen van diverse medewerkers en neem hun feedback serieus. Door naar hen te luisteren, kun je inzichten verwerven die kunnen bijdragen aan een inclusievere werkomgeving.

Diversiteit en inclusie hebben voortdurend aandacht en inspanningen nodig voor een blijvend effect op de werkvloer en vragen doorzettingsvermogen en investeringen voor de langere termijn.

Welke rol speelt een HR-professional hierin?

Als HR-professional kun je invloed uitoefenen op een aantal processen. Zo kun je kijken naar het wervingsproces. Zijn de vacatureteksten inclusief en zijn de selectiecriteria objectief en relevant? Is de selectiecommissie divers? Dit kun je bijvoorbeeld opnemen in het diversiteitsbeleid, samen met gedragsnormen en beleid dat inclusie bevordert en discriminatie voorkomt.

Organiseer trainingen over diversiteit en inclusie. Deze helpen om meer bewustwording te creëren en vooroordelen te verminderen. Zorg ervoor dat alle medewerkers deze trainingen volgen, ook het management. Werk sowieso samen met het management om een inclusieve bedrijfscultuur te bevorderen. Zorg er voor dat er ook diversiteit in leiderschapsposities komt en geef medewerkers de kans om door te groeien naar hogere posities. Stuur op talent! Zo creëer je rolmodellen en veranker je diversiteit in de organisatorische structuur.

Het creëren en behouden van een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur heeft de grootste kans van slagen als er een nauwe samenwerking is tussen management, HR en de hele organisatie.

In de blogs van HRM’er Kim lees je hoe zijn gewerkt heeft aan de diversiteit in haar organisatie.

Blog Kim: Diversiteit op de werkvloer – deel 1
Blog Kim: Diversiteit op de werkvloer – deel 2

Meer leren?

Wil je het maximale halen uit jouw diverse team? Dan is de training Leidinggeven aan verschillende generaties en culturen bij uitstek geschikt voor jou als leidinggevende. Je leert hoe culturen van invloed kunnen zijn in de samenwerking en je ontwikkelt interculturele vaardigheden voor een betere samenwerking en communicatie met mensen uit andere culturen. Na het volgen van deze training ben je in staat om begrip en inzicht te creëren op de werkvloer.

Wil je weten of deze training het beste past bij jouw ontwikkelvraag? Onze studieadviseurs staan voor je klaar met een vrijblijvend advies. Je kunt ze bereiken via advies@imkopleidingen.nl of 0172 – 42 34 56.

De meeste gestelde vragen over diversiteit op de werkvloer

Wat betekent diversiteit op de werkvloer?

Diversiteit op de werkvloer betekent dat het personeelsbestand bestaat uit personeelsleden van verschillende (culturele) achtergronden, generaties en geslacht.

Wat is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit?

Bij diversiteit gaat het over de verscheidenheid aan mensen. Inclusiviteit gaat over hoe we daarmee omgaan. Hoe mensen worden behandeld, betrokken en gewaardeerd.

Hoe kan ik als leidinggevende meer leren over diversiteit?

Met de training Leidinggeven aan verschillende generaties en culturen krijg je meer grip op de onderlinge verschillen in je team en belangrijker: hoe je samen het beste uit elkaar kunt halen.