1 oktober 2018

Het voeren van beoordelingsgesprekken keert ieder jaar terug. Voor uw medewerkers is dit een spannend moment. Maar ook voor leidinggevenden is het voeren van deze gesprekken een uitdaging. Zeker als men doorgegroeid is vanuit de praktijk en alleen nog maar aan de andere kant van de tafel heeft gezeten. Laat staan als de leidinggevende iemand beoordeelt die daarvoor nog een directe collega was.

Probeer bij het voorbereiden van het beoordelingsgesprek de onderstaande 7 valkuilen te voorkomen.

1. Recente prestaties te zwaar laten wegen

Mensen functioneren zelden het hele jaar door op één stabiel niveau. Bij het beoordelen over bijvoorbeeld een heel jaar is de kans groot dat we onze conclusie baseren op de de ervaringen van de laatste twee à drie maanden. Het is van belang om bewust stil te staan bij het functioneren gedurende de hele beoordelingsperiode. Maak bijvoorbeeld elk kwartaal een korte balans op van zwakke én sterke prestaties.

2. Te soepele beoordeling

Een te soepele beoordeling valt positiever uit dan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld doordat de leidinggevende bang is dat een reële maar negatieve beoordeling de samenwerking met de medewerker negatief beïnvloedt. Toch is het belangrijk om realistisch te zijn in het beoordelen, anders ontstaat het gevoel dat de beoordeling toch niets voorstelt. Of klopt de verhouding tussen belonen en daadwerkelijke prestaties niet meer.

3. Algemeen oordeel beïnvloedt oordeel op afzonderlijke onderdelen

Een positieve totaalindruk van de medewerker kan positief doorwerken in de beoordeling op de verschillende onderdelen. Hierdoor wordt de beoordeling oppervlakkig. Ook al heeft iemand al zijn projecten perfect binnen de deadlines afgerond, er zijn nog verbeteringen mogelijk op het vlak van presenteren.

4. Alles is voldoende

Sommige leidinggevenden stellen zich veilig op door liever geen sterke (positieve of negatieve) oordelen te geven, maar gematigde: Het is niet slecht én het is niet goed, maar redelijk of voldoende. Op deze manier worden medewerkers niet geprikkeld om hun zwakkere kanten aan te pakken en te verbeteren, maar ervaren zij ook niet de trots en voldoening voor iets waar ze in uitblinken.

Gesprek voeren - (c) IMK Opleidingen

5. De beoordelaar vergelijkt de beoordeelde met zichzelf

Stel, de leidinggevende kan bepaalde werkzaamheden op 120% uitvoeren vergeleken met een normale medewerker die zijn werk goed doet. De kans is dan groot dat de leidinggevende zichzelf als, onterechte, maatstaf gebruikt. Zo krijgen medewerkers relatief slechte beoordelingen, terwijl ze hun taken toch op 100% uitvoeren.  Zeker als de leidinggevende eerst zelf dit werk deed, is het een veel voorkomende valkuil.

6. “Men zegt…”

Afgaan op wat anderen zeggen. Dit leidt namelijk tot de vraag: “Wie bedoel je hiermee?” Het blijft belangrijk om observaties zelf te doen en eventuele uitlatingen van anderen te toetsen aan feiten en te ondersteunen met eigen voorbeelden.

7. “Wij hebben besloten dat…”

Verschuilgedrag van de leidinggevende. Spreek daarom altijd in de ik-vorm. Het blijft het oordeel van de manager en daar hoort hij/zij altijd achter te staan.

Aan de slag met beoordelingsgesprekken? Volg dan onze speciale training.

Wilt u of uw medewerker meer leren over het voeren van beoordelingsgesprekken? Volg dan onze tweedaagse training Beoordelings- en functioneringsgesprekken. Ook in de opleiding Middle Management A (8 dagen/6 avonden) wordt dit onderwerp behandeld. Dankzij onze praktische aanpak zijn alle nieuwe vaardigheden direct toepasbaar in de praktijk. Er wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed aan praktijksituaties van de deelnemers. Bovendien leert men van de ervaring van de trainer en andere deelnemers.

Liever deze trainingen incompany organiseren voor al uw leidinggevenden? Dat kan! Lees dan meer over onze aanpak op onze incompany pagina.