6 april 2021

We hebben in 2021 opnieuw het Cedeo-kwaliteitskeurmerk voor onze maatwerktrainingen en ons open cursusprogramma ontvangen. Deze erkenning hebben wij sinds 2011 en zijn daar trots op. Het betekent dat onze klanten tevreden zijn over wat we hen bieden en dat we hun verwachtingen waarmaken.

Hoe meet Cedeo de klanttevredenheid?

Cedeo doet onderzoek naar de tevredenheid van klanten van opleidingsinstituten. De centrale vraag is: maakt de opleider de verwachtingen en beloften waar? Cedeo beoordeelt dit aan de hand van vragen over het voortraject, de uitvoering en het natraject. Als tenminste 80% van de klanten ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ is én het instituut voldoet aan de basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, dan komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning.

Cedeo Maatwerk en Open programma - IMK Opleidingen“Niet alleen wij hechten veel waarde aan deze erkenning; ook onze klanten doen dat”, vertelt Mariëtte de Winter, medewerker kwaliteitszorg bij IMK Opleidingen. “Het maakt het vinden van de beste opleiding, training of cursus zoveel eenvoudiger. Beperk het zoeken tot aanbieders met een Cedeo-erkenning. Dan weet je zeker dat minimaal 80 procent van hun klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit van de opleiding en de dienstverlening eromheen. Én dat het gaat om recente ervaringen van collega’s uit je eigen sector.”

IMK Opleidingen is beoordeeld op twee onderdelen: op Maatwerk scoren we 92,7% en voor Open programma scoren we 97,5%. Hieronder lees je de belangrijkste feedback die we hebben ontvangen.

Klantwaardering van het onderdeel Maatwerk trainingen

In het onderdeel maatwerk geven klanten aan dat ze tijdens het voortraject vooral heel tevreden zijn over de persoonlijke benadering, de heldere uitleg en het meedenken. In de uitvoering waarderen ze onder meer de goede balans tussen theorie en praktijk, de grote kennis en ervaring van de trainer en de aansluiting bij de groep. Na afloop ervaren ze dat ze meer inzicht in zichzelf en elkaar hebben, beter samenwerken en een meer eenduidige uitstraling naar de klant hebben gekregen.

Enkele uitspraken van klanten:

  • “De persoonlijke aanpak en het maatwerk waardeer ik zeer.”
  • ”IMK Opleidingen is in staat om breder te kijken naar hun ondersteuningsmogelijkheden. Ze denken echt mee bij onze bedrijfsactiviteiten.”
  • “Wat mij betreft hadden we de ideale trainer, omdat hij scherp was en tot in detail alles nog wist van de vorige keer. Bovendien kon hij erg goed leiden en samenvatten.”
  • “De trainer sloot heel goed aan bij de groep en hun niveau. Hij had veel verstand van zaken en iedereen kon vrijuit spreken.”
  • “Deelnemers begrijpen elkaar nu veel beter en werken ook beter samen. Daarnaast herkennen ze bepaalde signalen sneller.”

Klanttevredenheid over ons Open programma

In het onderdeel Open programma zijn klanten in het voortraject zeer te spreken over de soepele communicatie, de praktische insteek en de snelle en adequate afhandeling van vragen. Tijdens de uitvoering waarderen ze vooral de afwisseling tussen theorie en praktijk, de kennis en ervaring van de trainers en de verbinding die zij maken met de groep. En over het resultaat zeggen ze dat de bewustwording is gegroeid en dat de training echt helpt om jezelf en collega’s in de praktijk te versterken.

Een aantal citaten:

  • “IMK Opleidingen blijft niet hangen in de theorie, maar maakt meteen de vertaalslag naar de praktijk.”
  • “Ze maken waar wat ze in het voortraject beloven.”
  • “De trainer wist direct de vinger op de zere plek te leggen. Hij beschikte over veel kennis en ervaring en wist prima op onze bedrijfssituatie te schakelen.”
  • “Ik ervaar IMK Opleidingen als laagdrempelig en concreet. Het persoonlijke contact staat hoog in het vaandel.”
  • “De aanpak van IMK Opleidingen is verfrissend tussen andere aanbieders.”

We blijven bouwen aan kwaliteit

Is er dan helemaal niets waar IMK Opleidingen aan hoeft werken? “Zeker wel”, vertelt Mariëtte de Winter. “Aan álle punten. Hoewel we veel waarde hechten aan dit onderzoek; het blijft een momentopname. Kwaliteit is een dynamisch gegeven dat onze permante aandacht vraagt, elke dag.

De belangrijkste tip die meerdere referenten ons hebben meegegeven, is dat we het natraject en ons relatiebeheer wat pro-actiever mogen vormgeven. Daar gaan we mee aan de slag. Maar datzelfde doen we met de andere genoemde punten. Net als voor de bedrijven waarvoor we werken, is het ook voor onszelf belangrijk om te weten wat klanten vooral in je waarderen en daarop voort te bouwen!”

Op deze pagina lees je meer over ons kwaliteitsbeleid?