18 november 2021

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SWZ) heeft de geplande wijzigingen (2022) voor de Wet op de ondernemingsraad (WOR) bekendgemaakt. Er zijn in het wetsvoorstel een aantal wijzigingen meegenomen met als doel om de werkdruk van de OR te verlagen en de OR toegankelijker te maken. Dit zijn de wijzigingen:

Termijn actief en passief kiesrecht

Om actief te mogen stemmen (actief kiesrecht) voor de OR moet je momenteel minstens 6 maanden in dienst zijn bij de werkgever en om jezelf verkiesbaar te kunnen stellen (passief kiesrecht) moet je minimaal 12 maanden in dienst zijn. Het voorstel is om beide kiesrechten te gaan veranderen naar minimaal 3 maanden. Dus wanneer je 3 maanden in dienst bent bij jouw werkgever mag je stemmen voor de OR en jezelf verkiesbaar stellen wanneer deze wijziging wordt ingevoerd. Voor uitzendkrachten gelden andere regels. Op dit moment mogen uitzendkrachten na 30 maanden in dienst te zijn stemmen en na 36 maanden zichzelf verkiesbaar stellen. Dit termijn wordt verkort naar 18 maanden voor zowel kiezen als verkiesbaar stellen.

Wijzigingen commissies in wet ondernemingsraad

Een andere wijziging gaat over de vaste OR-commissies. Deze moeten nu nog voor de meerderheid uit OR-leden bestaan. Dat is straks niet meer het geval. Er mag dan ook een minderheid aan OR leden in de commissies zitten. Een belangrijk punt hierbij is wel dat wanneer een OR-commissie een minderheid aan OR-leden heeft, het advies- en instemmingsrecht vervalt. Dat recht blijft dan bij de OR zelf. Dit zorgt ervoor dat de OR makkelijker gebruik kan maken van de deskundigheid van collega’s zonder dat deze een plaats in de OR hebben.

Wat nu?

Deze wetswijzigingen staan nu nog in de planning en zijn voor zover bekend nog niet goed gekeurd door de Tweede Kamer. Voor nu hoef je dus nog niets te gaan veranderen aan het OR-regelement. Houd onze website in de gaten voor actuele informatie over deze wijziging in de wet ondernemingsraad.

Onze OR trainingen

Wij bieden verschillende OR-trainingen aan, zowel voor open inschrijvingen als voor maatwerk. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Bekijk onze OR-trainingen of neem contact met ons op over de maatwerkmogelijkheden via 0172- 42 34 56.