1 mei 2024

Elk bedrijf krijgt ermee te maken: werknemers die de organisatie verlaten omdat ze een andere baan aangenomen hebben. Soms met een heel duidelijke motivatie, soms niet helemaal. Wat de belangrijkste redenen zijn voor medewerkers om te vertrekken en wat je er als werkgever aan kunt doen, lees je in dit artikel.  

Redenen waarom medewerkers vertrekken

Effectory deed onderzoek naar redenen waarom medewerkers ontslag nemen bij hun werkgever. Daar kwamen de volgende 5 belangrijkste redenen uit:

1. Opleidingsmogelijkheden

13% van de ondervraagden gaf aan dat zij onvoldoende de ruimte kregen voor opleiding en ontwikkeling. Dit zagen we eerder al terug in onderzoek naar de beweegredenen van technici om van baan te wisselen.

2. Leiderschap

Eveneens 13% geeft aan zorgen te hebben over het leiderschap binnen de organisatie. Dat kan zijn omdat er een gebrek aan leiding wordt ervaren, een onduidelijke koers of omdat het management bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar of aanspreekbaar is.

3. Zelfstandig werken

15% van de respondenten geeft aan zelfstandig werken belangrijk te vinden maar daar onvoldoende ruimte voor te krijgen.

4. Werkdruk

18% geeft aan dat de werkdruk hoger is dan acceptabel. Een goede werk-privé balans is tegenwoordig belangrijker dan ooit.

5. Sfeer op de werkvloer

Maar liefst 24% verlaat de organisatie omdat de werksfeer niet goed is.

Overige redenen

De overige 17% hebben uiteenlopende redenen om te vertrekken.

Wat te doen tegen vertrekkende medewerkers?

Opvallend is dat 62,9% aangeeft dat de werkgever stappen had kunnen ondernemen om hun vertrek te voorkomen. Stel je voor dat je meer dan de helft van het vertrek van medewerkers had kunnen voorkomen! Dat is een aanzienlijke kosten- en tijdbesparing.

Zeker als je ook nog weet dat als er onvrede is over de kernaspecten van het werk, de kans groot is dat medewerkers al binnen 6 tot 18 maanden na hun indiensttreding de organisatie weer verlaten. Dus dan heb je net een nieuwe medewerker ingewerkt en dan vertrekt hij of zij alweer.

Belangrijke kernaspecten van het werk

Als werkgever kun je op verschillende vlakken maatregelen nemen om te voorkomen dat medewerkers (voortijdig) vertrekken. Belangrijke kernaspecten zijn:

1. Waardering en erkenning

Medewerkers die zich gezien en gewaardeerd worden, zijn veel minder geneigd om een organisatie te verlaten. Zij voelen zich daardoor veel meer betrokken en verbonden met de organsiatie. Hoe je dat aanpakt als werkgever of leidinggevende? Een paar tips:

 • Geef regelmatig complimenten: dat kunnen complimenten zjn over de kwaliteit van het werk, maar ook over de manier waarop een medewerker omging met een lastige klant of snel een oplossing vond voor een probleem.
 • Organiseer af en toe een extra beloning: geef een (kleine) attentie, regel een gezamenlijke lunch of trakteer op taart.
 • Strijk als leidinggevende nooit zelf met de eer: geef de credits aan je team of medewerker. Zonder jouw team kun jij niet doen wat je doet.  Hetzelfde geldt voor het management: zonder medewerkers valt er weinig te managen en successen te behalen. Behaalde successen zijn het succes van alle medewerkers, op alle niveaus.

2. Kansen voor groei en ontwikkeling

Mensen werken natuurlijk om een inkomen te genereren maar ook om zich te kunnen ontwikkelen en te ontplooien. Als werkgever kun je daar op verschillende manieren ruimte voor bieden:

 • Het volgen van een cursus, training of opleiding is natuurlijk een voor de hand liggende manier om medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling. Dit kan gaan om vakinhoudelijke vaardigheden maar ook om persoonlijke ontwikkeling.
 • Geef medewerkers de kans om werk te doen dat past bij hun talenten, persoonlijkheid en ambities.
 • Zorg voor afwisselend en uitdagend werk zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zich uitgedaagd voelen.

3. Leiderschap

Over leiderschap valt heel veel te zeggen, er is geen allerbést leiderschap. Wat voor de ene medewerker of situatie goed werkt, is een andere keer helemaal niet effectief.

 • Een goede leidinggevende moet het vermogen hebben om verschillende leiderschapsstijlen toe te passen, passend bij de situatie, de medewerkers en het team of afdeling. Dit noem je ook wel situationeel leiderschap.
 • Leiderschap is ook het hebben van een heldere visie en missie en een strategie hoe jullie als organisatie of team de doelen gaan behalen.
 • Leiderschap is het tonen van goed voorbeeldgedrag. Het ene zeggen en het andere doen is ongeloofwaaardig en ondermijnend.
 • Leiderschap helpt om medewerkers te laten floreren.
 • Leiderschap betekent goed luisteren, empathisch zijn en effectief communiceren.

Het belangrijkste is misschien wel dat er medewerkers het gevoel moeten hebben dat ze serieus genomen worden. Niet alleen vanwege hun vakkennis, maar ook als mens. Wees eerlijk over verwachtingen die de medewerker van de werkgever mag hebben en die je als werkgever hebt van de medewerker. Schets een zo reëel mogelijk beeld van de mogelijkheden en doe geen valse beloftes die je niet kunt waarmaken. Dit geldt zowel bij het aannemen van medewerkers als bij langer zittende medewerkers. Wees zo helder en transparant mogelijk in je communicatie op zowel individueel, team-, afdelings- of organisatieniveau.

Voorkomen dat medewerkers vertrekken?

Geef medewerkers en leidinggevenden de kans zich te ontwikkelen en maak kennis met het brede aanbod van IMK Opleidingen. We bieden opleidingen, cursussen en trainingen op het gebied van:

Voor een vrijblijvend studieadvies kun je contact opnemen met onze studieadviseurs via studieadvies@imkopleidingen.nl of 0172 – 42 34 56.