21 mei 2019

Van medewerker op de werkvloer doorgroeien naar middle manager, dat vraagt om aanpassingen. Jouw positie in de organisatie verandert, er wordt anders naar je gekeken en je zit vaker achter een bureau of in een vergadering.

Wat voor manager ben jij eigenlijk? Ben je onderdeel van het team of houd je zoveel mogelijk afstand? En hoe vind je dat jij het zou móeten doen?

Met onze test Managementovertuigingen kom je erachter wat voor soort manager jij bent en wat de valkuilen zijn van jouw stijl van leidinggeven.

Lees onderstaande stellingen en noteer per stelling of deze bij jou past, of juist niet. Let op: er is geen tussenweg, u moet een keuze maken. Onder ‘medewerkers’ kun je ook jouw middenkader verstaan als je een hogere managementfunctie of directiefunctie vervult.

Past bij mijPast niet bij mij
Ik vind het belangrijk om het goede voorbeeld te geven en werk daarom regelmatig hard mee om het werk af te krijgen.
Ik zie het als mijn belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat per dag al het werk afkomt.
Ik zie mezelf liever niet als de baas. Ik ben gewoon één van de medewerkers die als extra taak heeft om het werk te verdelen en te zorgen dat het werk op tijd af is.
Als een klus snel moet gebeuren en ik zie dat het niet gaat lukken, dan doe ik het vaak zelf maar even, zodat het goed en op tijd gebeurt.
Ik zie mezelf niet ‘boven’ de medewerkers staan, ik doe mijn best om alle afstand weg te nemen en ze te laten voelen dat ik één van hen ben.
Ik vind dat mijn medewerkers net zo’n mentaliteit zouden moeten hebben als ik. Dat is niet altijd het geval en dat vind ik jammer.
Medewerkers met privéproblemen horen die zelf op te lossen. Zolang het werk er niet onder lijdt, is het voor mij geen probleem.
Ik geef ook wel eens opdrachten aan medewerkers die niet direct onder mij vallen. Ik vind dat dit altijd moet kunnen, zolang het enigszins past binnen de planning. Later meld ik het natuurlijk wel bij de leidinggevende van die medewerker.
Als medewerkers het ergens niet mee eens zijn, dan komen ze soms naar mij in plaats van naar hun eigen leidinggevende. Ik vind dat meestal geen probleem.