Analyse management overtuigingen: wat betekenen mijn antwoorden?

Wat betekenen uw antwoorden?

U heeft de ‘analyse managementovertuigingen’ ingevuld en bij elke elke stelling bepaald of deze bij u past of juist niet.

Het antwoord ‘past niet bij mij’ sluit aan bij de managersgedachte en het antwoord ‘past bij mij’ hoort bij de werknemersgedachte. Hoe meer u ‘past niet bij mij’ heeft ingevuld, hoe meer u al denkt als een manager.

Hoe vaak heeft u ‘past niet bij mij’ ingevuld?

0 – 3: U kunt nog veel leren over management en leiderschap en bent uw oude functie nog niet ontgroeid.
3 – 6: U bent al een heel stuk op de juiste weg. Manager worden is een veranderingsproces waarbij de overtuiging ‘handen uit de mouwen’ steeds meer plaats moet maken voor leiderschap en strategisch denkniveau.
6 – 9: U weet precies waar u mee bezig bent in uw rol als manager. Het is niet noodzakelijk om alle vragen aan de ‘managerskant’ te hebben beantwoord. Sommige werknemersovertuigingen kunnen gezien de situatie logisch of zelfs nuttig zijn.

Pas op voor managementvalkuilen

Het is logisch dat er nog steeds werknemersovertuigingen aanwezig zijn. Tenslotte zijn de meeste leidinggevenden ooit succesvol werknemer geweest.   Echter, er schuilt in iedere vraag een managementvalkuil.

Lees over meer over de valkuilen.