20 februari 2024

De meeste kennis en vaardigheden doe je niet op tijdens een studie, maar tijdens het werk. Werkplekleren noemen we dat. Voor werknemers is leren in de praktijk onmisbaar om goed te worden in hun werk. En voor bedrijven is het een uitkomst in tijden van personeelsschaarste. Dit zijn de tien belangrijkste voordelen op een rij.

1. Onmisbare leervorm

Je kunt alles lezen over het vervangen van een cv-ketel, maar je leert het pas écht door het te doen. Natuurlijk moet je eerst kennis opdoen en weten waar je aan begint. Maar praktische vaardigheden leer je natuurlijk pas wanneer je in de praktijk ermee aan de slag gaat. Theorie en praktijk kunnen dan ook niet zonder elkaar.

2. Kennis en vaardigheden altijd up-to-date

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Wat in het eerste schooljaar hypermodern was, is misschien allang achterhaald wanneer iemand eenmaal van school komt. Door werkplekleren blijft kennis actueel en blijf je up-to-date met de laatste ontwikkelingen.

3. Duurzame inzetbaarheid

In ontwikkeling blijven betekent ook een brede inzetbaarheid. De taken van een werknemer zijn door robotisering en automatisering misschien wel compleet veranderd in tien jaar tijd. Door werkplekleren te stimuleren verloopt die verandering als een natuurlijk proces.

4. Kennisverdamping voorkomen

Medewerkers die de pensioenleeftijd bereiken, verlaten het bedrijf en nemen hun kennis met zich mee. Jarenlange ervaring en opgedane kennis gaat daarmee verloren. Het is voor bedrijven van grote waarde dat deze kennis behouden blijft en overdragen wordt op jongere generaties.

5. Passie behouden

Door lange tijd hetzelfde te doen, kunnen medewerkers passief en ongeïnteresseerd worden. Maar als ze zich doorlopend ontwikkelen en nieuwe dingen blijven leren, behouden ze passie voor hun vak.

6. Makkelijk mee in verandering

Langdurig routinematig werk kan ook tot gevolg hebben dat medewerkers vastgeroest raken in hun werkzaamheden. Een verandering binnen de organisatie kan tot weerstand leiden. Een machine die (een deel van) de werkzaamheden overneemt, wordt dan als een bedreiging gezien. Terwijl iemand die constant in ontwikkeling is juist makkelijker met veranderingen omgaat en zo’n verandering als kans ziet.

7. Personeelsbehoud

Passie voor het vak en lol in het werk? Dan is er geen reden om te kijken of het gras misschien groener is bij een ander bedrijf. Indirect werkt werkplekleren mee om medewerkers betrokken te houden bij de organisatie. Extra fijn in tijden van personeelsschaarste!

8. Opleiden in plaats van aannemen

Nieuwe mensen aannemen wordt steeds lastiger in een wereld waar vrijwel elke branche last heeft van personeelstekort. Opleiden van het bestaande personeel is dan een betere keuze. Werkplekleren is daarbij een praktische leervorm.

9. Flexibele organisatie

Door leren op de werkplek te faciliteren, is het mogelijk om snel in te springen op nieuwe veranderingen en inzichten. Wat je leert tijdens een training kun je na afloop bijvoorbeeld direct implementeren.

10. Juiste manier aanleren

Tijdens een formele opleiding leren medewerkers taken niet op dezelfde manier aan te pakken zoals jouw organisatie het misschien graag ziet. Met werkplekleren zorg je dat medewerkers taken uitvoeren op de manier die binnen jouw bedrijf het beste werkt.

Hoe je werk maakt van werkplekleren

Overtuigd van de voordelen van werkplekleren? Maak er werk van!

Cursus praktijkopleider

Met de juiste begeleiding ontwikkelen leerlingen zich tot waardevolle collega’s binnen je organisatie. Als praktijkopleider ben je verantwoordelijk voor een goede organisatie van het leerproces. En in sommige organisaties ook voor de daadwerkelijke begeleiding op de werkvloer.

Training Werkplekbegeleider

Je bent een expert in je vakgebied en hebt de nodige kennis en vaardigheden. De volgende generatie kan dus veel van je leren. Maar hoe geef je dit zo goed mogelijk door? Tijdens deze training leer je de vaardigheden om studenten zo goed mogelijk te begeleiden op de werkvloer.

Veelgestelde vragen over investeren in werkplekleren

Hoe helpt werkplekleren bij personeelsschaarste?

Medewerkers die zich blijven ontwikkelen, behouden passie voor het werk en de organisatie waar zij werken. Dat maakt de kans kleiner dat ze ontslag nemen en ergens anders aan de slag gaan. Bovendien is werkplekleren een manier om huidig personeel bij te scholen zodat ze taken kunnen uitvoeren waar niet genoeg personeel voor te vinden is.

Is een diploma nog van belang?

Theoretische kennis is de basis voor het opdoen van goede praktische vaardigheden. Een vooropleiding is belangrijk, maar leren in de praktijk ook. Het één kan niet zonder het ander.

Wat is werkplekleren?

Met werkplekleren bedoelen we leren tijdens het werk. Bijvoorbeeld door kennisoverdracht tussen collega’s, op een coachende manier leidinggeven of door instructies op de werkvloer. Het is een sociale manier van leren die zich richt op (technische) vaardigheden en op soft skills.