2 november 2020

Trainer Denise Rösken vertelt: Nog niet zo lang geleden kwam Mariët al zuchtend mijn training Persoonlijke effectiviteit binnen. Ze is een mooi voorbeeld van iemand die altijd haar omgeving verantwoordelijk houdt als dingen niet lopen zoals zij wil. Dan trekt ze zich terug en zegt niets meer. Tijdens deze training kwam ze erachter dat het ook anders kan.

Spreek je toch uit

Mariët had het na de vergadering weer helemaal gehad. “Ze luisteren ook nooit eens naar wat ik wil zeggen,” mompelt ze in zichzelf. Haar leidinggevende merkt op dat ze weer erg stil was tijdens de vergadering. Ze probeert haar aan te moedigen, maar het gaat al niet meer van harte: “Spreek je uit hè, als je het ergens niet mee eens bent.”

Mariët knikt dan wat, maar denkt ondertussen: “Dat heeft toch geen zin, dat heb ik al zo vaak geprobeerd.” De leidinggevende van Mariët is dit gedrag zat en wil dat er nu echt iets verandert. Dit kan zo niet meer. Ze stelt voor dat Mariët de training Persoonlijke effectiviteit gaat volgen. Zelf weet Mariët niet zo zeker of deze training haar nou gaat helpen, maar vooruit dan maar.

Wat zit haar in de weg?

Volgende stap - Niet - IMK OpleidingenAls ik voor de groep uitleg wat het verschil is tussen actief en passief gedrag en hoe je zelf invloed in bepaalde situaties hebt, raakt dit haar. Ze begint in te zien dat ze tot nu toe steeds de verantwoordelijkheid bij haar collega’s heeft gelegd, als dingen niet gaan zoals zij wil. Ze beseft ineens dat ze zelf wat aan de situatie kan doen. Maar ze bedenkt zich ook: “Dan moet ik mijn eigen gedrag dus veranderen.”

Hoewel dat best even slikken is voor Mariët, krijgt ze genoeg handvatten om een begin te maken. Ze zoekt antwoord op de vraag welke gedachten haar in de weg zitten. Waarom zegt ze niet wat ze wil zeggen? Wat gaat er dan door haar hoofd? Ze somt de gedachten op: “Het heeft geen zin om iets te zeggen. Mijn mening zal wel niet belangrijk zijn. Ze zullen mijn idee toch niet goed vinden.”

Laat dan ook maar

Mariët is een heel opmerkzame medewerker. Ze ziet veel, ze hoort veel en heeft een goed beeld van hoe de dingen op haar afdeling gaan. Daardoor weet ze wat er beter kan. Het lukt haar alleen niet dit aan haar collega’s en leidinggevende duidelijk te maken.

Zo wil ze al maanden de taakverdeling op haar afdeling bespreken. Hoe het nu gaat is volgens haar niet efficiënt. Aan de ene kant wordt er werk dubbel gedaan en aan de andere kant blijft er echt werk liggen. En dan zegt iedereen dat het zo druk is. Als ze het werk nou slimmer verdelen, krijgen ze volgens Mariët veel meer gedaan.

Ze heeft wel eens geprobeerd dit tijdens een overleg aan te kaarten. Ze beschrijft hoe dat dan gaat: ”Iedereen praat dwars door me heen. Ze tetteren gewoon door, zonder aandacht te hebben voor mij of voor elkaar. Nou, laat dan ook maar. Er wordt toch niet naar me geluisterd. Dan gaan we toch gewoon zo door, terwijl er werk blijft liggen?”

Het werkt!

In de training geef ik Mariët de opdracht antwoord te geven op de volgende vragen: welk gedrag wil ik laten zien? En welke gedachten helpen daar dan bij? Ze bedenkt: “Ik wil dat ik een goed gevoel heb over mijn aandeel in een vergadering. Dat ik kan zeggen wat ik wil zeggen, zodat anderen naar mij luisteren.” Gedachten die helpen: “Mijn mening mag er zijn.” “Ik weet waar ik het over heb.” “Ik mag van anderen vragen om naar mij te luisteren.”

Volgende stap - 3 - IMK OpleidingenMariët belooft het de volgende dag meteen uit te proberen. Ze kiest op mijn advies een kleiner, minder belangrijk onderwerp. Ze vindt het spannend, maar ze doet het wel! Met de voorbereiding van de vorige dag lukt het. Het werkt echt! Haar collega’s luisteren naar haar en ze spreken af hoe ze het anders gaan doen.

Enthousiast deelt ze haar ervaring tijdens de tweede dag van de training. Ze heeft meer zelfvertrouwen gekregen. Ze heeft zich niet laten belemmeren door haar gedachten. De volgende stap is om over de werkverdeling binnen het team te beginnen. Of ze dat meteen al durft, weet ze nog niet. Maar het begin is er. Als ik haar zie vertrekken na de training, zegt ze met opgeheven hoofd tegen zichzelf: “Ik heb zelf invloed op de situatie. Ik mag het van anderen vragen om naar mij te luisteren, want mijn mening mag er zijn.”

Ontdek je kwaliteiten

Als trainer vind ik het fantastisch om mensen te helpen in dit proces van inzicht en verandering. Bij mij voelen ze zich snel op hun gemak. Ik ben enthousiast, open in mijn benadering en heb niet snel een oordeel klaar. Daardoor kunnen deelnemers echt met zichzelf aan de slag en ontdekken ze hun kwaliteiten. Mariët is hier een heel mooi voorbeeld van.

Bekijk het programma, planning en de locaties van de training Persoonlijke effectiviteit

Heb je ook medewerkers die hiermee worstelen? Bel met onze studieadviseurs via 0172 – 42 34 56 of stuur een e-mail naar Studieadvies@imkopleidingen.nl. Zij staan graag voor jullie klaar.

Met vriendelijke groet,
Denise Rösken
Trainer bij IMK Opleidingen