19 juli 2016

Hoe voorkomt u dat uw werknemers het gebruik van een smartphone voor privé doeleinden inzetten, waardoor hun taken blijven liggen? Om misbruik te voorkomen van het smartphonegebruik kunt u zich het best bewapenen met een arbeidsovereenkomst en reglementen. Vermeldt hierin duidelijk wat de regels zijn omtrent het gedrag van uw werknemer.

Gebruik van mobiele telefoon en internet voor privé doeleinden

  1. U mag regels opstellen met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoon en internet. Het gaat erom wat er in relatie tot het bedrijfsbelang verantwoord en onverantwoord is.
  1. U als werkgever heeft er belang bij om het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen, zoals een computer, een mobiele telefoon, e-mail, internet en het gebruik van social media door werknemers te reguleren en te controleren. De reden hiervoor kan zijn dat het gebruik hiervan systeemonveilig is, verboden is of dat één van deze media op een wijze wordt gebruikt die schadelijk is voor de reputatie van de organisatie.
  1. U mag de mobiele telefoon niet voor 100% verbieden op de werkvloer. Dit in verband met de privacybelangen van uw werknemers.
  1. Uw werknemer is verplicht om zijn/haar taken zorgvuldig uit te voeren. Dit dient te gebeuren binnen het tijdsbestek, de locatie en op de wijze die opgenomen is in de arbeidsovereenkomst. Uw werknemer heeft daarom geen recht op het spelen van spelletjes onder werktijd.
  1. Betrapt u iemand die de regels overtreedt met betrekking tot het gebruik van smartphones? Dan mag u uw werknemer hier op aanspreken. In feite moet het principe van hoor en wederhoor worden toegepast voordat een sanctie wordt opgelegd. U confronteert dus uw werknemer met de feiten, waarna u hem vraagt op een reactie en verklaring voor de gegeven feiten. Dan pas wordt er gekeken naar de sanctie. Wat die sanctie precies inhoudt is per organisatie natuurlijk verschillend.

Meer weten?

Dit is een van de onderwerpen die behandeld wordt tijdens onze cursus Arbeidsrecht, arbeidscontract en ontslag. Tijdens de opleiding Human Resource Management A komen dit soort zaken ook aan bod. Heeft u vragen? Neem contact op met onze studieadviseurs. Zij zitten klaar om u op weg te helpen met uw keuze. Bel 0172 – 42 34 56 of e-mail studieadvies@IMKopleidingen.nl.