De ambitie van Euramax is de beste coil coater te zijn. HR manager Esther van Workum:

“We zijn
vorig jaar met dubbele cijfers gegroeid. Dat willen we doorzetten en tegelijkertijd de verwachtingen van de klant blijven overtreffen.”

Ieder zijn rol

Esther legt uit hoe ze dit hebben ingezet. “Vanuit deze visie zijn enkele medewerkers doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Zij faciliteren in die rol dat medewerkers zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Vandaar dat we de functie van leidinggevende ontwikkelden naar de rol van coach, om zo het beste uit hun mensen naar boven te halen. We merkten al snel dat dit niet bij iedereen paste.

Sommige leidinggevenden zijn vooral kennisdragers. Ze vinden het leuk om mensen de functie uit te leggen. Ze zijn goed in het aansturen op de inhoud, maar voelen zich minder comfortabel bij het coachen en begeleiden. Logisch, want ze zijn vaak vanuit de inhoud doorgegroeid. Feedback geven en ontvangen is dan ook moeilijk voor ze.”

Van leidinggevende naar coach

Om die reden heeft Euramax nu onderscheid gemaakt in teamleiders en supervisors. Esther: “De teamleiders sturen de mensen aan op hun taken op de werkvloer. De supervisors zijn de coach die het beste uit de medewerkers haalt op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling. Deze supervisors hebben we een incompany traject aangeboden, om ze de handvatten te geven die ze hiervoor nodig hebben.”

“Medewerkers nemen initiatief en zijn meer betrokken.”

Marco Franssen is zo’n supervisor. “Soms vind ik deze nieuwe rol nog wel lastig. Ik ben gewend het voortouw te nemen en de taken te verdelen. En als ik echt weinig tijd had, pakte ik het zelf even op. Nu heb ik veel meer een begeleidende rol. Ik moet de medewerkers zelf met een oplossing laten komen.”

Supervisors werken meer samen

Marco vervolgt: “Als me dat lukt, dan merk ik ook meteen wat het effect is. De collega’s weten prima wat er moet gebeuren, maar als er een leidinggevende bij staat, dan wachten ze af wat hij zegt wat ze moeten doen. Dat is nu anders. Nu bedenken ze zelf een oplossing en checken hooguit bij me of dat wel een handige aanpak is. Ze nemen initiatief en zijn meer betrokken. Ik heb daardoor tijd voor andere dingen. Normaal vraagt de productie alle tijd van mij. Nu kan ik de andere supervisors opzoeken en werken we voor alle teams met elkaar samen.

Ik werk pas net een jaar bij Euramax en kende voorheen nog niet zoveel mensen buiten mijn eigen afdeling. Door de training hebben we elkaar beter leren kennen en weten elkaar nu te vinden. Ik vraag sneller om hulp als ik bijvoorbeeld een medewerker te weinig heb.”

Ontwikkelingsniveau hele team in kaart gebracht

Esther ziet duidelijk de resultaten van de training: “De supervisors zijn beter uitgerust voor hun taak. Ze zijn zich bewust geworden van hun rol en hebben nieuwe vaardigheden geleerd. Een mooi voorbeeld is hoe ze met de DISC gedragsanalyse aan de slag zijn gegaan. Ze hebben inzicht gekregen in hun eigen gedrag en kunnen nu beter aansluiten bij de communicatiestijl van de ander. Ze ervaren nu dat je anderen op die manier in beweging krijgt.

Daarnaast hebben ze met elkaar een matrix ontworpen, waarbij het gedragsprofiel van iedere medewerker in kaart is gebracht. De waardes van Euramax zijn daarbij de rode draad. Deze matrix gebruiken ze nog steeds om iedereen uit de verschillende teams op een hoger niveau te krijgen. Ze kennen elkaars kernkwaliteiten en vullen elkaar op die manier aan. Mooi om te zien.”