13 april 2018

Erik Marcelis is ervaringsdeskundige als het gaat om de vraag waar HR tegenaan loopt bij het uitvoeren van projecten. Het helder benoemen van de doelen en het maken van duidelijke afspraken zijn voorwaarden voor succes, weet hij. En: “Ik heb ontdekt dat projectmanagement een heel andere manier van aansturen vereist dan lijnmanagement.”

Veel HR-afdelingen beleven spannende tijden. Waar de moederorganisatie vaak de handen vol heeft aan het bijbenen van alle veranderingen in de markt, moet HR zich optimaal inspannen om de organisatie in deze dynamiek te ondersteunen. Vaak zorgt de dynamiek er ook voor dat de HR-professional zijn tijd moet verdelen tussen de lopende zaken en verander- en innovatietrajecten. Niet makkelijk, ervaart Marcelis: “Veel HR-afdelingen zijn zo druk met de running business dat ze niet weten waar ze de tijd vandaan moeten halen voor nieuwe projecten. Daarbij komt ook dat projectmanagement om een hele gestructureerde, blauwe aanpak vraagt en dat zit meestal niet in de genen van HR-mensen.”

Maak scherp wat de doelstelling is

Vanuit de constatering dat HR-afdelingen moeite hebben met projectmanagement, besloot Marcelis er zijn kernactiviteit van te maken om HR op dit terrein te ondersteunen. “Waar projectmanagement mee begint is heel scherp maken wat de doelstelling is”, vervolgt hij: “Als ik ergens binnenkom zie ik vaak dat er al veel ideeën zijn, maar dat het nog onduidelijk is wat er precies bereikt moet worden.”

Wat Marcelis verder opvallend vindt, is dat de aansluiting van HR met de business ook vaak nog te wensen over laat. Jaren van discussies over het belang van HR als strategisch partner hebben die kloof niet structureel verkleind, vertelt hij: “Projecten worden vaak vanuit HR zelf bedacht en geïnitieerd. De vraag wat de business wil wordt vaak niet gesteld, die stap wordt eenvoudigweg vergeten. HR-professionals houden doorgaans goed in de gaten wat de trends zijn, maar vertalen die trends onvoldoende naar de eigen organisatie. Ze gaan bijvoorbeeld wel aan de slag met HR-analytics, maar ze vragen niet aan de directie wat voor hen de meest relevante thema’s zijn. Omdat de doelen vaak onvoldoende helder zijn begin ik meestal als ik ergens binnenkom met het stellen van heel veel vragen. Dat leidt tot een soort bewustwording. Ik stel ook altijd de vraag wie mijn opdrachtgever is. Die vraag leidt wel eens tot verwarring, omdat HR het logisch vindt dat zij de opdrachtgever is. Maar als ik dan vraag wat de doelstellingen zijn, dan hebben die doelen veelal ook impact aan de businesskant. Dat betekent dat het soms beter is dat iemand vanuit de business mijn opdrachtgever is.”

Lees op HR Praktijk hier meer over.

 


Maatwerk training Projectmanagement, de zachte vaardigheden

Jouw project loopt stroef; medewerkers wijzen naar elkaar en de opdrachtgever is niet tevreden. Wat gaat er mis? De oorzaak ligt vaker bij de onderlinge communicatie dan bij het strikt vastleggen van projecten in datasheets. In deze unieke buitentraining ga je aan de slag met projectmanagement. Na afloop weet je obstakels bloot te leggen en aan te pakken. Lees hier meer over deze praktische training op maat. 


Opleiding projectmanagement voor HR

HR-professionals hebben, naast het dagelijkse werk, steeds vaker te maken met projecten. Dit kunnen grote projecten zijn, zoals het doorvoeren van een reorganisatie, of kleinere, zoals het opzetten van een nieuw functiehuis. In alle gevallen vraagt dit om een andere manier van denken en een planmatige en praktische manier van werken. Dit seminar geeft je het gereedschap om (HR-) projecten doeltreffend te managen en tot een goed einde te brengen. Bekijk het aanbod van onze partner HR Academy.

 

Zo bereikt u planmatig resultaten in HR-projecten

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk