22 oktober 2018

Doe de test ‘grip op uw tijd’ en ontvang praktische tips

Zitten er te weinig uren in een werkdag? Heeft u behoefte aan meer tijd en beter time management? Helaas hebben wij geen mogelijkheid om u, met een druk op de knop, meer tijd te geven.

En dat is ook niet de oplossing. Het probleem van tijdgebrek wordt niet opgelost als er meer tijd is om het werk te doen. Het probleem wordt verschoven.

Wat is dan wel de oplossing? Die zit in de manier waarop u beschikbare tijd. Welke keuzes maakt u? Welke prioriteiten stelt u?

Vul de onderstaande time management test in en krijg meer zicht op hoe efficiënt u met uw tijd omgaat. Vul bij elke stelling in of u dit bijna nooit, soms, vaak of bijna altijd doet.

Bijna nooitSomsVaakBijna altijd
Een deel van de werkdag reserveer ik voor de planning.
Ik delegeer alles wat delegeerbaar is.
Ik leg taken en streefdata schriftelijk vast.
Ik probeer ieder schrijven maar eenmaal en definitief af te handelen.
Ik stel dagelijks een lijst op van af te handelen zaken, geordend naar prioriteit. Ik begin met de belangrijkste dingen.
Ik probeer de werkdag zoveel mogelijk vrij te houden van storende telefoontjes, onaangemelde bezoekers en plotseling bijeengeroepen vergaderingen.
Ik probeer dagelijks zoveel te doen als ik kan.
Mijn tijdschema heeft speelruimte zodat ik op acute problemen kan reageren.
Ik probeer mijn activiteiten zo in te richten dat ik me eerst op de belangrijkste problemen concentreer.
Ik kan ook “nee” zeggen als anderen mijn tijd opeisen en ik belangrijke dingen te doen heb.