11 september 2018

(HR-)managers voelen de druk van hogerhand en van medewerkers om constant te voldoen aan de laatste trends op de arbeidsmarkt om een zo ideaal mogelijk werkrooster te bieden. Deze trends veranderen echter snel en binnen enkele jaren zien werkomgevingen er totaal anders uitzien.

Er zijn 4 trends geïdentificeerd (bron: Paralax):

  1. Digitalisering
  2. Efficiëntie sturing
  3. Flexibilisering
  4. Individualisering

De optimale efficiëntiewinst

Wanneer rekening gehouden wordt met de genoemde trends, kan men beter rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen in het eigen bedrijf. Met name op het gebied van personeelsplanning kan veel winst worden behaald, als op tijd naar de lange termijn plannen van het bedrijf wordt gekeken.

Volg een van onze HRM opleidingen of trainingen om niets te missen

 

Personeelsplanning: de 4 trends

1. Digitalisering

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zullen zich in een rap tempo voortzetten. Deze ontwikkelingen komen de efficiëntie in het dagelijkse werk ten goede. Aan de andere kant groeit de huidige regulering nog niet evenredig mee met de groei van digitalisering. Dit remt de ontwikkelingen weer. Om digitalisering tot een succes te maken, dient goed te worden gekeken naar de wensen van de medewerkers.

2. Efficiëntie sturing

De efficiëntie sturing zal naar verwachting nog lichtelijk toenemen in de komende jaren. Bij een toenemende efficiëntie sturing binnen een organisatie zal het planningsproces als bredere discipline moeten worden benaderd, waarbij forecasting een belangrijk begrip is. Dit leidt ertoe dat steeds meer onderdelen bij het maken van een planning worden samengevoegd. Het planningsproces wordt zo rijker, maar ook complexer.

3. Flexibilisering

De inzet van flexibel personeel lijkt erg te zijn toegenomen en lijkt nog verder toe te nemen. Het ‘lijkt’, omdat flexwerkers zichtbaarder zijn geworden in de afgelopen jaren. Hoe belangrijker kostenbesparing wordt op personeel, hoe beter er gekeken wordt naar de inzet van een flexpool.

4. Individualisering

Sinds de wetsverandering die inging op 1 mei 2016, is het aantal zzp’ers al sterk afgenomen. Deze wet zorgt ervoor dat zzp’ers opdrachten voor meer dan één bedrijf moeten doen. Hierdoor verdween er al een groot aantal zzp’ers. Aan de andere kant wordt jobshoppen een stuk minder populair. Met name personen ouder dan dertig verlangen naar vastigheid. Kortom, de individualisering zal verder afnemen in de komende jaren.

Meer weten?

Lees voor meer informatie en achtergronden over deze vier trends verder op HR Praktijk.


Opleiding Human Resource Management B

Bent u geïnteresseerd in trends en ontwikkeling op het gebied van personeelszaken? Wilt u deze trends vertalen in een strategische plan voor uw organisatie? Dan is onze opleiding Human Resource Management B echt iets voor u. Na het afronden van deze 8-daagse (of 16 avonden) opleiding bent u een serieuze gesprekspartner voor directie, managers, ondernemingsraad en andere stakeholders.

Personeelsplanning in 2020

 

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HR Praktijk