6 januari 2020

De vraag wordt ons vaak gesteld: wanneer kies ik voor maatwerk en wanneer kies ik voor een open training? Het korte antwoord: dat hangt af van de leerdoelen en het aantal mensen dat getraind moet worden. Een open training heeft een vast programma, geplande data en de mogelijkheid om ervaringen en kennis uit te wisselen met deelnemers van andere organisaties. Is het leerdoel helder en hoeft niet de hele afdeling of het hele team getraind te worden, dan is een open training doelmatig en effectief. Wanneer een organisatie een verandering in gang zet of als een hele afdeling of team getraind moet worden, is maatwerk een betere keuze.

Organisatieverandering

Organisaties (moeten) veranderen. Want de markt verandert, het management kiest voor een andere koers, er moet commerciëler gewerkt, de klantgerichtheid moet beter of de organisatie gaat richting zelforganisatie. Wil een organisatieverandering slagen, dan is het belangrijk dat medewerkers mee veranderen en vanuit dezelfde kaders en hetzelfde gedachtengoed gaan werken.

In zo’n situatie is maatwerk een betere optie dan een open training. Want met maatwerk stellen we samen met de klant een programma op waarin de doelstellingen, de missie en visie, de communicatie met klanten en andere relevante zaken worden meegenomen. Maatwerk is dan meer dan alleen trainen. We ondersteunen de organisatie met het ontwikkelen en implementeren van verandertrajecten.

Onze maatwerkaanpak

Er vindt altijd een praktijkoriëntatie plaats op het bedrijf. Het is van belang dat de trainer de werkwijze, de functie en de omgeving van de deelnemers goed begrijpt.

Ook zal de trainer kennis maken met de verantwoordelijke leidinggevende(n) om hun verwachtingen helder te krijgen maar ook hun rol toe te lichten in het opvangen van de deelnemers na de training.

We kijken naar de uitgangspositie van de deelnemers en doen altijd een dubbele intake. Dat betekent dat we aan de deelnemer én aan de organisatie vragen wat er ontwikkeld moet worden. Eigenlijk is dat al de start van de training. Een deelnemer denkt na over wat hij wil leren, welke talenten hij laat liggen, vraagt feedback aan zijn omgeving en gaat in gesprek met zijn leidinggevende.

Hetzelfde geldt voor de organisatie: wat moet er echt veranderd zijn na afloop van het traject? Wanner bent u tevreden? Dat vraagt om een analytische blik op de eigen organisatie en een duidelijke visie op de toekomst.

Bij een uitgebreider traject laten we deelnemers werken aan verbeterplannen, voor zichzelf, het team of de afdeling, maar ook voor de organisatie. Dit laten we aan het einde van het traject presenteren en we maken vervolgafspraken om deze plannen verder te implementeren. Zo concreet mogelijk, dat is de focus.

De trainer helpt om doelen helder te krijgen maar het gebeurt ook wel dat pas tijdens de training helder wordt welke doelen het écht zijn. Dan passen we de maatwerktraining aan in overleg met de organisatie. Dat is het grote voordeel van maatwerk, we kunnen veel meer meebewegen met de dynamiek van de organisatie.

Op maat gemaakt trainingsmateriaal

Het leereffect wordt nog groter als het trainingsmateriaal aansluit op de organisatie. Dat kan variëren van een kleine aanpassing in een voorbeeld (niet een klant van een telefoniewinkel maar een klant in het ziekenhuis) tot het inzetten van bestaande actuele casuïstiek. Op die manier is het effect van maatwerk optimaal.

Studieadviseurs IMK OpleidingenWil je weten of een maatwerktraining een oplossing is voor de leerdoelen van jullie organisatie? Neem dan contact op met onze studieadviseurs via 0172 – 42 34 56. Of vul het contactformulier in.