20 januari 2024

Leidinggeven en veranderen gaan vaak hand in hand. Als leidinggevende ben jezelf het instrument en het is soms de vraag of je “jezelf” wel goed inzet om ontwikkelingen voor elkaar te brengen. We spreken Bas Bakker en Henk Linssen over hoe en wanneer een coach een zinvolle bijdrage kan leveren.

Wie is Bas Bakker en wat is zijn veranderopgave?

Ik ben manager bij Technisch Beheer Nederland (TBN), een onafhankelijke dienstverlener die technische installaties beheert en onderhoudt. Ons hoofdkantoor staat in IJsselstein. Samen met mijn 40 collega’s staan we 24/7 klaar voor onze relaties. De jaarlijkse groei laat zien dat wij het goed doen. Aan mij de uitdaging om deze groei in goede banen te leiden, met als kerntaak het eigen ondernemerschap binnen het bedrijf verder te ontwikkelen.

Leg eens uit wat je met “eigen ondernemerschap” bedoelt?

We werken met zogenaamde contactteams die worden aangestuurd door een contractbeheerder.  Deze teams krijgen de ruimte om zelfstandig te functioneren en alle operationele verantwoordelijkheid zelf te dragen. De contractbeheerders runnen als het ware hun eigen onderneming en ik begeleid hen hierbij. Het streven is dat er elk jaar een contractteam bij komt.

Zelf word je ook begeleid?

Ik heb altijd al veel geïnvesteerd in mijn persoonlijke ontwikkeling. Als vakman heb je uiteraard technische kennis nodig, maar je persoonlijke vaardigheden zijn minstens zo belangrijk. Uiteindelijk werk je met én voor mensen! Ik heb nu gezocht naar een coach die mij ondersteunt mijn leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. Want dat is wat mijn rol op dit moment vooral van mij vraagt.

Wat betekent het voor jou om je leiderschapsrol te ontwikkelen?

Mijn grootste uitdaging is dat ik veel meer moet loslaten. Zolang ik me met de operatie bemoei zullen mijn contractmanagers die verantwoordelijkheid niet echt voelen. Feitelijk zit ik ze dan in de weg om zich te ontwikkelen. En dat is moeilijk, want je moet oude patronen loslaten. Van beide kanten. Ook als iemand het even niet weet en op z’n neus dreigt te gaan. Tegelijkertijd moet ik er persoonlijk juist wel zijn voor de contractmanagers. De interesse die ik toon in hoe het met hen gaat is ontzettend belangrijk voor het vertrouwen dat  zij nodig hebben om verantwoordelijkheid te durven nemen. Het is prachtig om te merken dat het mechanisme zo werkt!

En wat doet een coach voor jou?

Het begint ermee dat je zelf goed hebt nagedacht over waar je behoefte ligt. Ik zocht nu een coach die vanuit eigen ervaring mij kan adviseren over hoe ik mij kan ontwikkelen in mijn rol. Maar ik heb ook goede ervaring met een coach die mij heeft begeleid bij de ontwikkeling van mijn persoonlijke vaardigheden.  Henk Linssen is voor mij een echte leiderschapscoach. Hij snapt wat het betekent om verantwoordelijkheid te dragen voor een business. Hij houdt mij een spiegel voor en stimuleert me om na te denken over de keuzes die ik maak of juist niet maak. We werken heel praktisch en praktijkgericht met praktijkcases die ik inbreng. Daardoor kan ik er altijd meteen mee aan de slag.

Wie is Henk Linssen en wat voor type coach is hij?

Ik heb een gevarieerde loopbaan met allerlei rollen en functies: van trainer, docent, adviseur voor  bedrijfsopvolging tot begeleider van managementteams en coach van ondernemers. Ook ben ik 6 jaar directeur van een productiebedrijf  geweest  Als coach werk ik graag met eigen casuïstiek van de coachée en is (leren) reflecteren de rode draad in mijn aanpak. Deze rol voer ik o.a. uit voor IMK Opleidingen.

Hoe schat jij in of coaching zinvol is?

In een eerste gesprek onderzoek ik de mate van gevoelde urgentie bij de coachée. Is er echt een behoefte en een openheid om zaken te bespreken?  Kan de coachée  de resultaten benoemen wat de coaching hem of haar zou moeten opleveren? Dit laatste vinden veel mensen moeilijk om  concreet te maken. Dat is niet zo erg zolang ik maar echte nieuwsgierigheid proef om naar verbetermogelijkheden te zoeken, waarin men zichzelf niet buiten schot laat.

Hoe ga je te werk?

Bij leiderschapscoaching ben ik vooral de sparringspartner. Ik denk mee over de business waarbij ik de rol van de leider, die van de coachée dus, centraal zet.  Wat vraagt deze rol van hem of haar? Hoe wordt deze ingevuld en wat is het effect van deze invulling? Wat zijn de alternatieven en  hoe moeilijk zijn deze voor de coachée om in praktijk te brengen?  Ik vermijd daarbij niet om ook de persoonlijke, soms pijnlijke vragen te stellen. Uiteindelijk draait het altijd om de vraag waar de business het beste mee af is.

Maak dat eens concreet

Bas heeft een duidelijke visie over hoe hij Technisch Beheer Nederland succesvol wil laten groeien. Zijn rol bij de ontwikkeling van zijn mensen tot ondernemende managers is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Ik ondersteun hem bij het maken van de keuzes om deze rol goed te vervullen. In eerste instantie zagen we elkaar tweewekelijks en later wat minder frequent. Bas bereidt zich voor door praktijkvoorbeelden mee te nemen waarop we reflecteren. Als er zich zaken voordoen die voor Bas urgenter voelen, kan hij me altijd bellen. Het aantal sessies hangt natuurlijk af van de complexiteit om gewenste doelen te bereiken maar mijn ervaring is dat vier of vijf coachingssessies van twee uur vaak voldoende zijn. Het is effectief maar vooral zeer dankbaar werk!

Is praktijkcoaching iets voor jou?

Wij bieden praktijkcoaching aan, om na een training, cursus of opleiding de kennis en vaardigheden nog beter toe te passen in je werk. Terug in het werkveld gaan dingen soms toch anders dan verwacht. Met een coach breng je samen de geleerde lessen in de praktijk. Lees hier meer over praktijkcoaching.