10 januari 2024

‘Mijn medewerkers zien elkaar als concurrenten en niet als collega’s. Ze gaan alleen voor hun eigen winst. Hoe zorg ik dat ze hun kennis met elkaar delen, zodat ze allemaal beter worden?’ vraagt een deelnemer tijdens de cursus Technisch trainer. Trainer Marion legt uit waarom dat vaak een diepgeworteld probleem is en wat je eraan kunt doen.

Wat we bedoelen met kennis delen?

Eerst even de betekenis helder krijgen. Met kennis delen bedoelen we het delen van werk gerelateerde informatie, ervaringen en inzichten met collega’s. Online en offline, in elke vorm en op elke manier. Door het te delen blijft de kennis niet bij één persoon, maar heeft de hele organisatie er profijt van.

Waarom kennis delen met collega’s?

Door kennisdeling leren medewerkers van elkaar. Van hun successen, maar ook van de momenten waarop het fout ging. Zo voorkom je dat verschillende medewerkers dezelfde fouten maken en zorg je er juist voor dat ze samen tot een optimale werkwijze komen.

Ook blijft de organisatie door kennisdeling op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Organisaties die zich alleen richten op werken en omzet draaien en niet investeren in kennisdeling, ontwikkelen zich niet. Concurrenten halen ze in. En als het eenmaal te laat is, zijn ze niet wendbaar genoeg om veranderingen door te voeren.

Vaak geen prioriteit

Bedrijven willen omzet draaien. Dat doe je door te werken en niet door te leren, is vaak de gedachte. Maar klopt dat wel? Een focus op omzet brengt al snel een cultuur met zich mee waarvan leren geen onderdeel is. Dit leidt ertoe dat medewerkers vooral op zichzelf gericht zijn en niet profiteren van de voordelen van kennisdeling.

Tips om kennisdeling te stimuleren

Wordt er binnen je bedrijf maar weinig aan kennisdeling gedaan en wil je dat veranderen? Deze tips helpen je daarbij.

1) Onderdeel van de bedrijfsstructuur

Organisaties die afrekenen op prestaties en continu bezig zijn met uitvoering van het werk en omzet draaien, richten hun middelen daar ook op in. Leren en kennis delen zijn dan geen onderdeel van de dagelijkse bezigheden. Om van kennisdeling een succes te maken, moet daarom het DNA van een bedrijf aangepast worden. Naast werken moet er tijd gemaakt worden voor leren.

2) Goede voorbeeld van bovenaf

Je kunt geen openheid van je medewerkers verwachten, als je zelf je kaarten angstvallig tegen je borst houdt. Leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven en zich transparant opstellen. Zij zijn rolmodel in openheid.

3) Informeel leren

Veel kennis wordt overgedragen op informele momenten. Bijvoorbeeld tijdens de pauze, een bedrijfsevenement of een borrel. Dat zijn ook de momenten waarop mensen uit verschillende afdelingen met elkaar in contact komen. Stimuleer dat soort momenten. Bijvoorbeeld met een maandelijkse gezamenlijke lunch of wekelijkse vrijdagmiddagborrel.

4) Gebruik digitale tools

Er zijn veel handige digitale systemen waarmee medewerkers met elkaar in contact kunnen komen. Zet het hele personeelsbestand bijvoorbeeld in een Slack-omgeving en maak groepen van afdelingen. Door vervolgens te stimuleren om successen en bloopers in deze groepen te delen en zelf het goede voorbeeld te geven, gaat kennisdeling als vanzelf.

5) Werknemers op de zeepkist

Voorgaande tip kun je natuurlijk ook naar de offline wereld halen. Tijdens de wekelijkse vergadering kun je bijvoorbeeld iedereen vragen om nieuwe kennis en inzichten met elkaar te delen. Als je als leidinggevende weet dat iemand iets heeft meegemaakt (een bepaalde training gevolgd of een interessante praktijkervaring bijvoorbeeld), kun je diegene ook vragen om de belangrijkste inzichten te delen met de rest.

6) Alle neuzen een ándere kant op

Met mensen die op ons lijken hebben we makkelijk een klik – wat je ziet dat ben je namelijk zelf! Een divers personeelsbestand kan zorgen voor verschil in opvatting en biedt gelegenheid tot anders denken. Neem daarom mensen aan uit diverse culturen, met verschillen in achtergrond, vakgebied én hobby. Diversiteit in een selectiecommissie helpt daarbij.

7) Inkijkje geven

Vraag medewerkers om de rest van het bedrijf mee te nemen in hun activiteiten. Bijvoorbeeld met een vlog of blog die elke maand door iemand anders gemaakt wordt en intern met het hele bedrijf gedeeld wordt.

Stimuleer daarbij ook het geven van een reactie (door als leidinggevende het goede voorbeeld te geven) of vraag om af te sluiten met een oproep. Stel bijvoorbeeld de vraag hoe anderen een bepaald vraagstuk zouden aanvliegen. Zo stimuleer je reactie, participatie en komt een gesprek op gang waarvan je iets kunt opsteken.

8) Externe kennis opdoen

In een organisatie waar kennisdeling en leren normaal gevonden wordt, is het nuttig om ook kennis van buitenaf te halen. Stel bijvoorbeeld een trainingsbudget op voor je medewerkers of nodig een interessante spreker uit op jouw bedrijfslocatie.

Zelf aan de slag met kennis delen met collega’s?

In technische branches werken steeds vaker professionals die (deels) als technisch trainer collega’s opleiden of kennisoverdracht- en cursustaken hebben. De kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, ontwikkel je tijdens de cursus Train de trainer. Ook tijdens de training Werkplekbegeleider staat het overbrengen van kennis en ervaring centraal.  Wil je dit onderwerp centraal stellen in jouw organisatie? Wij organiseren al onze trainingen ook incompany.

Veelgestelde vragen

Wat is kennisdeling?

Met kennisdeling bedoelen we het delen van werkgerelateerde informatie, ervaringen en inzichten met je collega’s. Zo heeft de gehele afdeling of organisatie profijt van de opgedane kennis van één medewerker.

Waarom is kennis delen belangrijk?

Organisaties waar onderling geen kennis gedeeld wordt, staan stil. Ze richten zich alleen op werken en omzet draaien en ontwikkelen zich niet. Bij veranderingen in de markt zijn ze niet wendbaar genoeg om mee te veranderen. Bovendien werkt elke medewerker voor zichzelf, waardoor de kans bestaat dat iedereen dezelfde fouten maakt. Dat is niet efficiënt.

Hoe stimuleer je kennisoverdracht?

Om kennisdeling tussen collega’s te stimuleren, is een aanpassing in de bedrijfscultuur nodig. Kennis delen moet onderdeel worden van het takenpakket. Er moet tijd voor vrijgemaakt worden en leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven. Meer praktische tips vind je in dit artikel.