1 november 2023

Duurzame inzetbaarheid: het is een onderwerp dat hoog op de HR-agenda staat maar dat ook ongrijpbaar kan zijn om mee aan de slag te gaan. Het Huis van Werkvermogen helpt om duurzame inzetbaarheid tastbaar te maken. In dit artikel leggen we uit wat het Huis van Werkvermogen is en hoe je als HRM’er ermee kunt werken binnen jouw organisatie.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het werkvermogen geeft aan hoe goed iemand in staat is om het werk fysiek en mentaal uit te voeren. Het Huis van Werkvermogen is gebaseerd op de gedachte dat het werkvermogen een huis is en in dat huis staat de werknemer centraal.

Laten we het huis eens van dichtbij bekijken. Het bestaat uit vier verdiepingen die elk een deel vertegenwoordigen van elementen die het werkvermogen beïnvloeden. Aan de buitenkant van het huis verbindt een trap de etages en symboliseert ook de relatie met de buitenwereld zoals de maatschappij, familie, vrienden en sociale omgeving.

Huis van werkvermogen - IMK Opleidingen

1. Vitaliteit

De eerste kamer van het Huis van Werkvermogen is vitaliteit. Vitaliteit is de fundering van alles. Iemand die zich fysiek en mentaal goed voelt, kan beter presteren op het werk. Gezond eten, voldoende bewegen en rust nemen zijn bijvoorbeeld manieren voor een vitaal gevoel.

2. Talent & Ontwikkeling

De tweede kamer gaat over talenten en competenties. Wat kan iemand goed? Wat zou hij nog willen leren? Als medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen en nieuwe dingen leren, blijven ze waardevol voor zichzelf en hun werkgever. Denk hierbij aan cursussen en trainingen, maar ook aan hobby’s om vaardigheden te leren of te verbeteren.

3. Persoonlijke drijfveren

In de derde kamer vinden we persoonlijke drijfveren, normen en waarden. Dit gaat niet alleen over wat iemand belangrijk vindt, maar ook over de waarden van het bedrijf. Als de persoonlijke normen en waarden overeenkomen met die van de werkgever, zal iemand zijn werk als zinvoller ervaren. Dit is essentieel voor werkgeluk.

4. Werk & Energie

En dan hebben we de vierde kamer: werk & energie. Dit gaat over de omgeving waarin gewerkt wordt. Is het een positieve, ondersteunende omgeving? Zijn er mogelijkheden voor flexibiliteit en balans tussen werk en privé? Goede werkomstandigheden dragen bij aan de tevredenheid en motivatie.

Het Huis van Werkvermogen draait om balans. Het dak (het werkvermogen) steunt op vier etages met kamers. Als een etage toe is aan renovatie, dan beïnvloedt dit het werkvermogen. Als de vier etages op orde zijn, vormen ze een stevige basis voor een maximaal werkvermogen.

Hoe ga je aan de slag met het Huis van Werkvermogen?

Het Huis van Werkvermogen kun je op verschillende manieren inzetten als HR-instrument bij duurzame inzetbaarheid.

1. Zelfevaluatie en bewustwording

Laat medewerkers hun eigen werkvermogen beoordelen aan de hand van de vier kamers van het Huis van Werkvermogen. Dit kan met korte vragenlijsten of zelfevaluatietools.
Voorbeelden van vragen zijn:

Kamer 1: Vitaliteit
• Hoe voel ik me fysiek en mentaal?
• Slaap ik goed en voel ik me uitgerust als ik wakker word?
• Heb ik voldoende energie om mijn taken uit te voeren?
• Hoe ga ik om met stress en drukte?
• Volg ik een gezond dieet en krijg ik voldoende lichaamsbeweging?

Kamer 2: Talent & Ontwikkeling
• Wat zijn mijn sterke punten en vaardigheden?
• Welke nieuwe vaardigheden wil ik leren?
• Ben ik tevreden met mijn huidige kennisniveau en expertise?
• Neem ik actief deel aan trainingen of cursussen om mijn vaardigheden te verbeteren?
• Hoe pas ik mijn vaardigheden toe in mijn huidige werk?

Kamer 3: Persoonlijke drijfveren
• Zijn mijn persoonlijke normen en waarden in lijn met die van mijn organisatie?
• Voel ik me ethisch en moreel tevreden over mijn werk?
• Draagt mijn werk bij aan mijn persoonlijke doelen en waarden?
• Voel ik me gewaardeerd en gerespecteerd in mijn organisatie?
• Heb ik een gevoel van betekenis en voldoening in mijn werk?

Kamer 4: Werk & Energie
• Hoe ervaar ik de sfeer en cultuur op mijn werkplek?
• Zijn mijn werktijden in balans met mijn privéleven?
• Heb ik voldoende autonomie en zeggenschap over mijn taken?
• Voel ik me veilig en gesteund op mijn werkplek?
• Zijn er mogelijkheden voor groei en ontwikkeling binnen mijn organisatie?

2. Persoonlijke Ontwikkelingsplannen

Gebruik de resultaten van de zelfevaluatie om ontwikkelingsplannen op te stellen. Bied trainingen, workshops en coaching aan die gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheden en competenties van medewerkers.

3. Aanpassingen in werkomgeving

Gebruik feedback van medewerkers over hun werkomstandigheden om aanpassingen te doen binnen de organisatie. Dit kan variëren van ergonomische verbeteringen tot flexibelere werkuren.
Zorg ervoor dat medewerkers vertrouwelijk hun zorgen en suggesties met betrekking tot hun werkomstandigheden kunnen uiten.

4. Teamontwikkeling en samenwerking

Stimuleer teambuildingactiviteiten en samenwerkingsprojecten. Een positieve teamomgeving kan de normen en waarden van medewerkers versterken en hun werkvermogen verbeteren.
Moedig medewerkers aan om elkaar te ondersteunen en hun kennis en vaardigheden te delen, wat kan leiden tot een verrijking van het gezamenlijke werkvermogen.

5. Creëer terugkerende evaluatie- en feedbackmomenten

Stel regelmatige evaluatiemomenten in om het werkvermogen van medewerkers te bespreken en bij te sturen waar nodig. Geef constructieve feedback en erken successen. Een positieve werkomgeving draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

6. Leiderschapstraining en ondersteuning

Train leidinggevenden en managers om het Huis van Werkvermogen te begrijpen en effectief te gebruiken in gesprekken met medewerkers. Zorg ervoor dat leidinggevenden proactief zijn in het ondersteunen van de inzetbaarheid van hun teamleden en hen aanmoedigen om hun werkvermogen te verbeteren.
Met het Huis van Werkvermogen als instrument voor duurzame inzetbaarheid kun je medewerkers aanmoedigen om proactief te werken aan hun eigen inzetbaarheid. Zo bereik je samen een gelukkige en productieve werkomgeving voor iedereen.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid?

In de cursus Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie krijg je concrete handvatten om de inzetbaarheid en vitaliteit in jouw organisatie te verhogen en tegelijkertijd de verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid terug te dringen.

Twijfel je of deze cursus past bij je leerwens? Neem dan contact op met onze studieadviseurs, zij helpen je graag vrijblijvend verder. Mail naar advies@imkopleidingen.nl of bel 0172 – 42 34 56.

Meest gestelde vragen over het Huis van Werkvermogen

Hoe kan het Huis van Werkvermogen worden geïntegreerd in bestaande HR-processen?

Het Huis van Werkvermogen kun je inbrengen in de gesprekkencyclus door gerichte vragen te stellen over vitaliteit, vaardigheden, normen en waarden, en werkomstandigheden. Trainingen kunnen worden aangepast aan de behoeften die naar voren komen uit de evaluatie van het werkvermogen, waardoor ze nauw aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van medewerkers.

Waarvoor kan ik als HR-medewerker het Huis van Werkvermogen gebruiken?

Het Huis van Werkvermogen is een model dat de vier belangrijke aspecten van werkvermogen (vitaliteit, talenten en competenties, persoonlijke drijfveren, werkomstandigheden) omvat. Als HR-medewerker kun je het Huis van Werkvermogen gebruiken om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en gerichte interventies en ondersteuning aan te bieden.

Welke rol speelt leiderschap bij het inzetten van het Huis van Werkvermogen?

Leiders hebben een cruciale rol bij het bevorderen van het werkvermogen van medewerkers. Ze kunnen het Huis van Werkvermogen gebruiken als leidraad voor gesprekken met medewerkers, loopbaanontwikkeling stimuleren, en een positieve werkomgeving creëren die de normen en waarden van medewerkers ondersteunt.