15 augustus 2021

Elke leidinggevende heeft het wel eens moeilijk in zijn functie. Maar hoe herken je diegene die daadwerkelijk praktische hulp nodig heeft? Wanneer is het een tijdelijk probleem en wanneer wordt het tijd om jouw hulp aan te bieden? En wat kun je hierin betekenen?

Thema Management en leiderschsap - IMK Opleidingen

Signalen die duiden op een leidinggevende met zijn handen in het haar

Leidinggevenden willen zich niet laten kennen, ze moeten immers het goede voorbeeld geven. Als zij zelf continu twijfelen of niet goed in hun vel zitten, komt dit niet ten goede aan het functioneren van de medewerkers. Zeker doorgegroeide leidinggevenden die nieuw zijn in hun rol, vinden het moeilijk om toe te geven dat ze het lastig vinden om naast hun eigen werk een team aan te sturen.

Daarom hebben we voor jou de belangrijkste signalen op een rijtje gezet waarmee je die leidinggevende herkent die een steuntje in de rug nodig heeft.

1. De leidinggevende maakt lange dagen en neemt weinig verlof op

Een signaal dat een leidinggevende moeite heeft met delegeren.

2. Het ziekteverzuimcijfer binnen een team stijgt

Een van de belangrijkste oorzaken van verzuim is een moeizame relatie tussen de medewerker en de leidinggevende.

3. De productie neemt af of doelen worden niet behaald

Onduidelijkheid over taakdoelstellingen en wederzijdse verwachtingen of een moeizame interne communicatie zijn onderliggende oorzaken waardoor een team minder goed werkt.

Emoties - IMK Opleidingen4. Er worden lagere cijfers gegeven in het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het is een open deur: als een leidinggevende niet goed functioneert heeft dat effect op de tevredenheid van de mensen in zijn team. Dit is af te lezen aan de resultaten van een tevredenheidsonderzoek.

5. Er is meer personeelsverloop binnen een team of afdeling

Ineens vragen teamleden overplaatsing aan of willen doorgroeien. Of nog erger, ze verlaten het bedrijf. Als één teamlid vertrekt, ontstaat vaak een beweging waardoor andere teamleden ook besluiten verder te kijken.

6. De leidinggevende deelt weinig over het reilen en zeilen binnen zijn of haar team

Een leidinggevende die lekker werkt met zijn team en trots is op de gemeenschappelijke prestaties, zal dit graag delen met collega’s binnen het MT. Een leidinggevende die dit niet of nauwelijks doet, geeft een signaal af dat hij of zij niet lekker in zijn vel zit.

7. De leidinggevende stelt nauwelijks of geen vragen

Het stellen van vragen is vaak een teken dat iemand zich zeker en veilig voelt. Een leidinggevende die dit niet doet, is aanleiding voor oplettendheid aan jouw kant.

Hier alvast enkele tips om de leidinggevende te helpen

Samen in gesprek - IMK Opleidingen

  • Zorg dat je in open gesprek blijft met de leidinggevende en laat merken dat je vertrouwen hebt in zijn capaciteiten. Stel vooral vragen en luister. Doe dit in individuele gesprekken en wees zo transparant mogelijk over de aanleiding.
  • Stimuleer het stellen van vragen. Dat gaat het makkelijkste in een veilige omgeving. Deze creëer je door zelf het goede voorbeeld te geven en te laten zien dat vragen stellen een prima manier is om van elkaar te leren.
  • Deel onze whitepaper 9 praktische tips voor de leidinggevende.
    Geef daarnaast de leidinggevende de mogelijkheid zich te ontwikkelen en ervaringen te delen met andere leidinggevenden. IMK Opleidingen heeft een divers aanbod aan praktische trainingen op het gebied van leiderschap.
Whitepaper 9 praktische tips voor de leidinggevende