23 augustus 2019

Per 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet heeft als doel om het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken. Daarom wordt het ontslagrecht aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken.

Hoe goed ben jij al op de hoogte van alle veranderingen die per 1 januari 2020 ingaan? Kom erachter met de gratis WAB-kennistest.

Geef bij elke stelling aan of die waar is of niet waar en aan het einde van de test weet je precies of jij al WAB-proof bent of dat er nog werk aan de winkel is.

WaarNiet waar
Een werknemer heeft na de proeftijd recht op een transitievergoeding.
Tussen 2 arbeidscontracten moet over het algemeen een onderbreking zitten van 6 maanden of meer om de keten te breken.
Een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag in een periode van 2 jaar 3 keer verlengd worden.
Een werknemer ontslaan wordt makkelijker gemaakt omdat er een combinatie mag worden gemaakt van meerdere gronden voor ontslag.
De transitievergoeding bedraagt eenderde van het bruto maandsalaris voor elk jaar dienstverband. Na 10 jaar dienstverband is dit een half bruto maandsalaris voor elk jaar dienstverband.
De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het totale aantal gewerkte dagen.
Een oproepkracht heeft een opzegtermijn van 4 dagen.
Als een oproepkracht meer dan twee jaar werk heeft verricht, dan is de werkgever verplicht om een vaste arbeidsovereenkomst te bieden op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren.
Payrollmedewerkers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in loondienst, behalve het pensioen.
De ww-premie is voor alle medewerkers even hoog.
Oproepkrachten behouden recht op loon als het werk minder dan 4 dagen van tevoren wordt afgezegd.
De transitievergoeding is ook van toepassing als het initiatief tot ontslag bij de werknemer ligt.

Wet arbeidsrecht in balans - WAB - IMK Opleidingen