12 december 2019

HR-trends 2020: overal verschijnen lijstjes en overzichten. Handig natuurlijk, maar hoe ga je hier nu in je eigen organisatie mee aan de slag? Onze trainer en HR-specialist Kristel van Dam geeft in dit artikel concrete tips bij de belangrijkste vijf HR-trends van 2020. Kristel werkt ruim twintig jaar als HR(D)-manager en HR(D)-directeur, naast haar werk als trainer en coach. Hierdoor kent ze de praktijk als geen ander.

In dit artikel hebben we deze vijf HR-trends voor 2020 op een rij gezet:

  1. Een leven lang leren
  2. Generatiemanagement
  3. Duurzame inzetbaarheid
  4. Werkgeluk
  5. Vitaliteit

HR-trend 2020 – no. 1: Een leven lang leren

Trainer - IMK Opleidingen 2019 (c) IMK O

Werk verandert continu en steeds sneller, ook door technische vernieuwingen. Bovendien stijgt de AOW-leeftijd waardoor mensen steeds langer doorwerken. Om alle ontwikkelingen bij te kunnen houden en vitaal en duurzaam inzetbaar te blijven, is een leven lang leren cruciaal. Het kabinet vindt dit ook belangrijk en werkt daarom aan een subsidieregeling LLO (Leven Lang Ontwikkelen).

Een leven lang leren vraagt om vaardigheden als flexibiliteit, openstaan voor nieuwe dingen en durf hebben om te veranderen. Werknemers worden verwacht eigen regie te voeren. Maar uiteraard is hier ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever.

Tips van Kristel:
“Creëer een veilige werkomgeving waarin je mag leren en fouten mag maken. Zorg dat je je mensen goed kent. Weet wat je mensen kunnen, wat hun kwaliteiten zijn en welke talenten ze hebben. Vanuit die kennis bepaal je samen welke kennis en vaardigheden verdere ontwikkeling nodig hebben.
Je kunt ook experimenteren met (interne) mobiliteit: laat medewerkers een tijdje op een andere afdeling werken of stel een uitwisselingsprogramma op met andere bedrijven.”

HR-trend 2020 – no. 2: Generatiemanagement

De huidige beroepsbevolking kent vier generaties: de babyboomers, generatie X, generatie Y (millennials) en generatie Z (digitieners). Elke generatie heeft zijn eigen kenmerken en die verschillen behoorlijk onderling. Dat vraagt om een generatiebewust beleid. Bovendien verlaat de omvangrijkste groep – de babyboomers – binnenkort de arbeidsmarkt, waarmee veel kennis verloren gaat.

Tips van Kristel:
“Maak zichtbaar wat de sterke punten zijn van elk type werknemer. Laat zien waarin de generaties elkaar aanvullen en versterken. Stel koppels samen van een senior en een jongere werknemer en laat ze samenwerken. Stimuleer dat senior medewerkers zich richten op mentoring en coaching. Andersom is het natuurlijk ook zo dat de oudere generatie leert van de jongere generatie, denk aan digitale vaardigheden of de manier waarop jongeren naar werk kijken. Zo verbind je de generaties met elkaar en gaat kennis en ervaring niet verloren.”

HR-trend 2020 – no. 3: Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid sluit naadloos aan op de vorige twee trends (een leven lang leren en generatiemanagement). We werken allemaal langer door, maar hoe doe je dat op een goede en gezonde manier?

Tips van Kristel:
“Het begint bij leiderschap: ken je mensen. Wat kennen en kunnen ze en wat zijn hun persoonlijke kwaliteiten? Wat is hun voorkeursgedrag? Zijn ze meer introvert of juist extravert, proactief of heel nauwkeurig? Zet mensen heel bewust in op verschillende functies en in diverse rollen. Zo kun je teams ook heel goed zo samenstellen, dat ieders kwaliteiten versterkt worden. Je stimuleert zo kennisdeling, (nieuwe) ervaringen opdoen, talentontwikkeling, interne mobiliteit. En zo zijn medewerkers veel langer van toegevoegde waarde voor je organisatie.”

HR-trend 2020 – no. 1: Werkgeluk

Werkgeluk - IMK OpleidingenWerkgeluk komt steeds hoger op de HR-agenda. Maar wat is werkgeluk precies? Een mens is gelukkig als er balans is. Als je gezien wordt, erkenning en waardering krijgt, dingen doet waar je goed in bent en die bijdragen. Ook factoren als passende arbeidsvoorwaarden, loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden en feedback dragen bij aan meer werkgeluk.
Hoe het gesteld is met het werkgeluk binnen je organisatie kun je goed peilen door een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) waarin je vraagt hoe tevreden medewerkers zijn over onderwerpen als werk, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, leiderschap, ontwikkelmogelijkheden, etc.

Tips van Kristel:
“Leidinggevenden en HR zijn heel leidend bij de mate van werkgeluk van medewerkers. Een eenvoudige manier om het werkgeluk van je mensen te vergroten, is in gesprek gaan. Dat hoeft niet altijd op formele momenten te zijn, dat kan ook bij het koffiezetapparaat of op de vrijdagmiddagborrel. Heb aandacht voor je mensen: weet wat ze zakelijk (en privé) bezighoudt en vraag hoe het met ze gaat. Hoe gaat het met de verbouwing thuis? Maar ook: hoe verloopt het op de afdeling met die nieuwe machine of dat programma? Werkt het prettig of zijn er nog verbeteringen mogelijk? Geef een compliment als iemand zich snel een nieuwe werkwijze heeft aangeleerd. Of even een uurtje extra is gebleven om iets af te maken.”

HR-trend 2020 – no. 5: Vitaliteit

De uitdrukking ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is bij vitaliteit 100% van toepassing. Vitaliteit vraagt om een inspanning van zowel de werkgever als de werknemer. Een werknemer heeft de verantwoordelijkheid om zo vitaal en gezond mogelijk zijn werk te doen. De leidinggevende kan daarvoor wel een goede spiegel zijn, of als klankbord dienen.

Tips van Kristel:
“Langdurige uitval is vaak te voorkomen als de medewerker zich veilig voelt om met zijn leidinggevende te bespreken wat er speelt. Als leidinggevende kun je daar een actieve rol in spelen door alert te zijn op signalen. Iemand is bijvoorbeeld stiller dan anders, komt vaker laat, werkt juist meer over. Wees alert en vraag hoe het gaat. Dat je ziet dat iemand zich anders gedraagt. Voer dat goede gesprek. HR kan faciliteren met een goede arbodienst, fruit op het werk, een sportschoolabonnement, een goed fietsenplan.
En geef als leidinggevende zelf ook het goede voorbeeld: als er een beperking op overwerken is, ga dan zelf ook op tijd weg. Verstuur geen e-mails na werktijd of in het weekend. Maak zelf ook actief gebruik van het sportschoolabonnement. Zo laat je zien dat vitaliteit belangrijk is en niet alleen een papieren HR-beleid.”

Wat deze trends met elkaar verbindt is dat er ruimte is voor leren, dat er aandacht is voor elkaar en dat er mogelijkheden geboden worden voor (talent)ontwikkeling. Zo houd je je bedrijf en je mensen lang gezond en gelukkig. Wil jij sparren met Kristel van Dam over hoe jouw organisatie aan de slag kan gaan met deze trends? Maak dan een afspraak via een ons contactformulier  of bel 0172 – 423456.