29 maart 2023

IMK Opleidingen is opnieuw Cedeo-gecertificeerd met zelfs een nog hogere score dan in 2021, namelijk 99,2% voor het maatwerkprogramma en 99,1% voor ons open programma. (In 2021 was dit 92,7% voor ons maatwerkprogramma en 97,5% voor ons open programma.)

Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo deelnemers, (opleidings-)functionarissen en/of opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met in dit geval onze organisatie. Hoe waarderen zij de samenwerkingsrelatie, onze dienstverlening en onze prestaties? Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre wij erin zijn geslaagd gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken.

Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de benaderde referenten zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’.

Feedback maatwerkprogramma

Voor onze maatwerkopleidingen ontvingen we feedback als:

  • “We hebben fijne gesprekken gehad om goed vast te stellen wat onze opleidingsbehoeftes precies waren. Hierin kregen wij voldoende ruimte om onze wensen aan te geven en hier werd vervolgens met een passend voorstel op gereageerd.”
  • “In de offerte werd op duidelijke wijze uitgelegd wat er precies zou worden geboden. Ook de kosten en de verantwoording hiervan waren helder.”
  • “Het zijn echt praktijkgerichte opleidingen met oog voor nieuwe ontwikkelingen. Daar was iedereen erg over te spreken, onze deelnemers hebben al veel direct tijdens hun werk kunnen toepassen maar ondervinden ook zeker indirect positieve gevolgen.”
  • “De opleiders zijn professioneel en vriendelijk. De docent lette goed op de groepsdynamiek en betrok iedereen bij de les. Dit deed hij wel op een leuke manier, iedereen had daardoor gewoon zin om mee te doen.”
  • “Het materiaal was actueel en sloot goed aan bij wat er door de trainer besproken werd. Daarnaast zag het er ook gewoon netjes en goed verzorgd uit.”

Feedback open aanbod

Over ons open aanbod zeiden klanten onder andere het volgende:

  • “Hoog niveau van de bijeenkomsten, de actualiteit die goed verwerkt wordt en de enthousiaste manier waarop de stof wordt overgedragen.“
  • “De trainers zijn super, ze zijn uitstekend voorbereid en ze brengen de stof enthousiast.“
  • “IMK Opleidingen is een organisatie met veel ervaring en dat werkt in alles door, ook in hun manier van werken naar klanten toe. Ze zijn goed bereikbaar en beantwoorden mijn vragen snel en goed.”
  • “Organisatorisch verloopt het gesmeerd en er wordt gewoon een goed product aangeboden.”
  • “De cursussen sluiten goed aan bij wat er speelt in onze branche en ze zijn inhoudelijk sterk.”

We zijn heel blij dat naast de praktische insteek van de trainers ook onze kernwaarden Persoonlijk en Plezier terugkomen in de feedback. Veel van de referenten zouden IMK Opleidingen dan ook bij derden aanbevelen.

Kwaliteit - IMK opleidingenWe blijven werken aan kwaliteit

We zijn trots, maar leunen we niet achterover. We blijven werken aan de kwaliteit en ons relatiebeheer, want daar kunnen we nog veel meer uit halen. Kwaliteit staat voor ons hoog in het vaandel. Meer hierover lees je op de pagina Kwaliteit & keurmerken.

Meer weten over Cedeo-certificering?

Wat is de Cedeo-certificering?

Cedeo doet onderzoek naar de tevredenheid van klanten van opleidingsinstituten. Als tenminste 80% van de benaderde referenten zich uitspreekt in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ dan ontvangt het beoordeelde opleidingsinstituut een Cedeo-certificering.

Hoe lang is IMK Opleidingen al Cedeo-gecertificeerd?

IMK Opleidingen is al sinds 2011 Cedeo-gecertificeerd. Elke 2 jaar doet Cedeo onderzoek naar de klanttevredenheid en wordt de certificering opnieuw beoordeeld. Tot nu toe werd de certificering elke keer toegekend waar we heel blij mee zijn.

Op welke punten beoordeelt Cedeo de kwaliteit?

Cedeo beoordeelt op 11 punten: voortraject, opleidingsprogramma, uitvoering, opleiders, trainingsmateriaal, accommodatie, natraject, organisatie en administratie, relatiebeheer, prijs-kwaliteitverhouding, tevredenheid opleiding (totaal).